ЗДІА
   
  ЗАПОРІЗЬКА
ДЕРЖАВНА
ІНЖЕНЕРНА
АКАДЕМІЯ
   
69006 м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226
Тел.: (061) 236-90-34
Факс: (061) 283-08-38
E-mail: info@zgia.zp.ua
ЗДІА реорганізована
у повному складі в
ІНЖЕНЕРНИЙ ІНСТИТУТ ЗНУ
наказом МОН України №1162
Українська
Русский
English
  Про
академію
  Факультети
кафедри
  Структурні
підрозділи
  Міжнародне
співробітництво
  Наука
Аспірантура
  Студенту
ЗДІА
  For
foreigners
  ВСТУП
2019
  Бібліотека
ЗДІА
  СФК
«Січ»
  Освітні
програми
  Сайт підтримки
освітніх програм
 
Новини, події, анонси
Українська мова -
держслужбовцям
ЗДІА ОФІЦІЙНО. ЛІЦЕНЗІЯ
Сертифікація
енергоефективності
HORIZON 2020
ГУМАНІТАРНИЙ ВІСНИК
Збірник наукових праць
ЗАПОРІЗЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ
ВИПУСК 42
ЗМІСТ
Пожуєв В.І. Осмислення місця і ролі інформації у сучасному суспільстві 1
Воронкова В.Г. Співвідношення людини і соціуму як своєрідна іманентна суперечливість самої людини 2
Жадько В.А. Ідея гуманізму в історії філософської думки: староіндійська філософія 3
Чхеайло А.А. Методологія глобалістики як методологічна засада дослідження феномену виживання 4
Зінченко В.В. Глобальна імперія як форма сучасного капіталізму в концепції «суспільної демократичної множини» 5
Яцук Н.Є. Актуальність ідей К.Марса в практиці розбудови постіндустріального суспільства 6
Горохова Л.В. Соціальна сутність екзистенціалу страху 7
Постол А.А. Постмодернізм як сучасна соціально-політична реальність 8
Захарова С.О. Дизайн як культурний феномен: теоретико-методологічний аналіз 9
Анохина В.В. Культурная традиция в контексте современной социальной динамики 10
Максименюк М.Ю. Механізми саморозгортання етнонаціональних конфліктів в умовах сучасних інтеграційно-дезорганізаційних процесів 11
Скворець В.О. Життєустрій народу і соціальна перспектива українського суспільства 12
Шаповалова Л.О. Поняття побуту: сутність та структура 13
Гривнак Б. Парадигма особистісно-орієнтованого навчання на початку нового століття 14
Сарнавська О.В. Інваріантність інтерпретації синестезії та її роль в естетичній чуттєвості 15
Коломієць А.М. Основні аспекти теоретико-методологічної переорієнтації професійної підготовки педагога 16
Залужна А.Є. Діалогічний вимір художнього тексту в комунікативному просторі культури 17
Попов С.М. Синергетична методологія соціосинергетики як нового наукового напрямку 18
Швець Д.Є.,
Постол О.Є.
Управління міждисциплінарними зв\'язками у навчальному процесі 19
Ткаченко А.М.,
Телін С.В.
Вплив світової кризи на розвиток рекламно-поліграфічної галузі в Україні 20
Задніпрянна Т.С. Інвестиційна привабливість України 21
Неклюдов А.Ю. Опыт Словении при проведении приватизации 22
Резніков О.Л. Методичні рекомендації до оцінки ефективності заходів із забезпечення економічної безпеки підприємств металургії 23
Шавкун І.Г. Командний менеджмент: аксіологічний вимір 24
Швець Є.Я.
Швець Д.Є.
Організація поточного і підсумкового контролю знань студентів при модульно-рейтинговій технології навчання 25
Ажажа М.А. Соціально-психологічний портрет майбутнього менеджера соціальної служби 26
Рижова І.С. Формування потреб та інтересів в дизайнерській діяльнсті 27
                                                                                                     
МОНУ   Урядовий контактний центр   Microsoft Imagine X   Office 365   Cisco   ЗДІА на Facebook   Національна гаряча лінія

Запорізька державна інженерна академія © 2006-2019