ЗГИА
   
  ЗАПОРОЖСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИНЖЕНЕРНАЯ
АКАДЕМИЯ
   
69006 г. Запорожье, пр. Соборный, 226
Тел.: (061) 236-90-34
Факс: (061) 283-08-38
E-mail: info@zgia.zp.ua
ЗГИА реорганизована
в полном составе в
ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ ЗНУ
приказом МОН Украины №1162
Українська
Русский
English
  Про
академію
  Факультети
кафедри
  Структурные
подразделения
  Международное
сотрудничество
  Наука
Аспирантура
  Студенту
ЗГИА
  For
foreigners
  ВСТУП
2019
  Библиотека
ЗГИА
  СФК
«Січ»
  Образовательные
программы
  Сайт підтримки
освітніх програм
 
Новости
Украинский язык -
госслужащим
ЗГИА ОФИЦИАЛЬНО. ЛИЦЕНЗИЯ
Сертификация
энергоэффективности
HORIZON 2020
 


Е К О Н О М І Ч Н И Й       В І С Н И К

ЗАПОРІЗЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ
Збірник наукових праць

 Головний редактор:

КОВАЛЕНКО
ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА


д.е.н., доцент,
завідувач кафедри економіки підприємства
Запорізької державної
інженерної академії
 

http://e-visnyk.zdia.zp.ua

Засновник:
Запорізька державна інженерна академія.

Свідоцтво про державну реєстрацію:
Серія КВ № 21933-11833ПР від 23.03.2016 р.
Реферативні бази даних: НБУ ім. В.В. Вернадського;
Періодичність видання: шість разі ;на рік.
Видання входить до «Переліку друкованих ;фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі
Наказу МОН України від 11 липня 2016 № 820
(Додаток 12)

Тематика журналу: у журналі висвітлюються актуальні питання економічної теорії та історії економічної думки;
світового господарства та міжнародних економічних відносин; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності;
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту;
фінансів та податкової політики; математичних методів та інформаційних технологій в економіці;
сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки.
Мова видання: українська, російська, англійська, німецька, польська.
Індекс міжнародного центру періодичних видань: ISSN
Головний редактор: Коваленко Олена Валеріївна,
доктор економічних наук, ;професор.
Відповідальний секретар:
Морщенок Тетяна Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент.
Члени редакційної ради:
Воронкова В.Г. (доктор філософських наук, професор),
Гринько Т.В. (доктор економічних наук, професор),
Двігун А.О. (доктор економічних наук, професор),
Колосов А.М. (доктор економічних наук, професор),
Макаренко А.П. (доктор економічних наук, професор),
Меджибовська Н.С. (доктор економічних наук, професор),
Метеленко Н.Г. (доктор економічних наук, професор),
Орловська Ю.В. (доктор економічних наук, професор),
Салига К.С. (доктор економічних наук, професор),
Семенов А.Г. (доктор економічних наук, професор),
Сталінська О.В. (доктор економічних наук, професор),
Абдугалієв А.М. (Ph.D. in Economics),
Марчін Вінерскі (Ph.D. in Economics),
Морозов Л.В. (доктор технічних наук, професор),
Саткалієва Т.С. (доктор економічних наук, професор),
Шелег М.С. (доктор економічних наук, професор).
Адреса редакції:
просп. Соборний 226, кабінет 417,
м. Запоріжжя,
Україна, 69006

 
Веб-майстер Попівща В.О.
                                                                                                     
МОНУ   Урядовий контактний центр   Microsoft Imagine X   Office 365   Cisco   ЗДІА на Facebook   Національна гаряча лінія

Запорожская государственная инженерная академия © 2006-2019