ЗДІА
   
  ЗАПОРІЗЬКА
ДЕРЖАВНА
ІНЖЕНЕРНА
АКАДЕМІЯ
   
69006 м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226
Тел.: (061) 236-90-34
Факс: (061) 283-08-38
E-mail: info@zgia.zp.ua
ЗДІА реорганізована
у повному складі в
ІНЖЕНЕРНИЙ ІНСТИТУТ ЗНУ
наказом МОН України №1162
Українська
Русский
English
  Про
академію
  Факультети
кафедри
  Структурні
підрозділи
  Міжнародне
співробітництво
  Наука
Аспірантура
  Студенту
ЗДІА
  For
foreigners
  ВСТУП
2019
  Бібліотека
ЗДІА
  СФК
«Січ»
  Освітні
програми
  Сайт підтримки
освітніх програм
 
Новини, події, анонси
Українська мова -
держслужбовцям
ЗДІА ОФІЦІЙНО. ЛІЦЕНЗІЯ
Сертифікація
енергоефективності
HORIZON 2020
 


ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ


ПРОФКОМ В ДІЇ

аудиторія 51, телефони: 227-12-76, 3-94
E-mail:

Первинна профспілкова організація Запорізької державної інженерної академії (ППО ЗДІА) –
це добровільна неприбуткова громадська організація, яка самостійно організовує свою роботу з метою представництва й захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.
Кількість членів профспілки ЗДІА становить 840 чоловік.
Загальне керівництво профспілкою ЗДІА здійснює обраний колективом профспілковий комітет. До його складу входять 17 чоловік, які представляють інтереси профспілкових організацій факультетів та підрозділів академії.
МатеріалиVIІ звітно-виборної конференції
Склад та розподіл обов’язків між членів ПК ЗДІА
Органи первинної профспілкової організації
Діяльність профспілкового комітету очолює виконуючий
обов’язки голови профкому – Власов Андрій Олександрович.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Здійснення представництва та захисту інтересів працівників ЗДІА у питаннях колективних інтересів.
У питаннях індивідуальних прав та інтересів своїх членів профспілки - здійснення представництва й захисту
у порядку, передбаченому законодавством і Статутом профспілки.
Первинна профспілкова організація ЗДІА діє на основі Конституції України,

Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”,
Статуту Профспілки працівників освіти і науки України,
Положення про первинну профспілкову організацію ЗДІА
і визначає напрями своєї діяльності, виходячи з повноважень, передбачених законодавством України, статутних завдань профорганізації, рішень вищих за підпорядкуванням профспілкових органів.

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
Захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки, їх правовий захист

Профком:

 1. Здійснює представництво й захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників у відносинах з адміністрацією ЗДІА, органами влади, місцевого самоврядування, в суді.
 2. Організовує ведення колективних переговорів, укладає колективний договір і контролює його виконання. З цією метою:
  • збирає та узагальнює пропозиції членів профспілки, бере участь у підготовці проекту колективного договору, організовує обговорення проекту в усіх підрозділах ЗДІА;
  • разом з адміністрацією ЗДІА на рівноправній основі створює комісію для ведення колективних переговорів, при необхідності — узгоджувальну комісію для врегулювання розбіжностей у ході переговорів, надає експертну, консультативну та іншу допомогу своїм представникам на переговорах;
  • спільно з адміністрацією ЗДІА організовує проведення конференції трудового колективу ЗДІА для схвалення проекту колективного договору, за дорученням конференції укладає колективний договір і здійснює контроль за його виконанням;
  • звітує про виконання колективного договору на конференції трудового колективу ЗДІА;
  • при порушенні адміністрацією ЗДІА умов колективного договору надсилає йому подання про усунення порушень. У разі відмови в усуненні цих порушень або недосягнення згоди у зазначений термін оскаржує неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до суду.
 3. Разом з адміністрацією ЗДІА вирішує питання про запровадження, перегляд чи зміну норм праці.
 4. Приймає рішення про вимогу до адміністрації ЗДІА розірвати трудовий договір (контракт) з керівниками підрозділів ЗДІА, якщо він порушує законодавство про працю, про охорону праці, ухиляється від участі в переговорах щодо укладання або зміни колективного договору, не виконує зобов'язань за колективним договором.
 5. Дає згоду або не погоджується на розірвання трудового договору з працівником з ініціативи адміністрації ЗДІА у випадках і порядку, передбачених законодавством.
 6. Спільно з адміністрацією ЗДІА вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, зокрема, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумкового обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у святкові та вихідні дні.
 7. Спільно з адміністрацією ЗДІА вирішує питання соціального розвитку академії, поліпшення умов праці і навчання, матеріально-побутового, медичного обслуговування співробітників; бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні й затвердженні переліку та порядку надання співробітникам соціальних пільг.
 8. Використовує передбачене ст. 28 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" право на одержання інформації від роботодавця щодо результатів господарської діяльності академії та з інших питань соціально-економічного розвитку.
 9. Бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку академії.
 10. Бере участь у вирішенні питань оплати праці працівників академії: форм і системи оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів доплат, премій, винагород, інших заохочувальних, компенсаційних виплат.
 11. Здійснює громадський контроль за виконанням адміністрацією ЗДІА законодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням в академії безпечних і нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням встановлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків. З цією метою:
  • створює комісію профкому з питань охорони праці, яка здійснює перевірку стану умов і безпеки праці в академії, санітарно-побутового обслуговування, забезпечення співробітників засобами колективного й індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням тощо;
  • вимагає усунення порушень нормативних актів про охорону праці;
  • разом з адміністрацією ЗДІА бере участь у розробці й реалізації комплексних заходів для поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, проводить перевірки їх виконання, правильного використання коштів фонду охорони праці;
  • бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, у роботі комісії академії з питань охорони праці.
 12. Разом з адміністрацією ЗДІА розподіляє в установленому порядку житлову площу в гуртожитках, а також ту житлову площу, яка надається академії в розпорядження в інших будинках, контролює житлово-побутове обслуговування співробітників.
 13. Здійснює контроль за підготовкою й поданням адміністрацією ЗДІА документів, необхідних для призначення пенсій; контролює надання пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали в академії, права користуватися нарівні з його співробітниками наявними можливостями щодо забезпечення путівками до оздоровчих і профілактичних закладів академії та іншими соціальними послугами й пільгами згідно з Статутом ЗДІА та колективним договором.
 14. Представляє інтереси співробітників за їхнім дорученням при розгляді трудових індивідуальних спорів та в колективному трудовому спорі, сприяє їх вирішенню; організовує надання членам профспілки безкоштовної правової допомоги.
 15. Надає членам профспілки матеріальну допомогу з коштів первинної профспілкової організації.


ВНУТРІШНЬОСПІЛКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Для Організаційного
зміцнення Профспілки профком
:

 1. Спрямовує свою діяльність на виконання статутних завдань, рішень конференцій первинної профспілкової організації, вищих органів профспілки.
 2. Обирає голову первинної профспілкової організації зі свого складу, якщо це право делеговано конференцією, та заступників голови.
 3. Звітує про свою діяльність перед профспілковою конференцією.
 4. Приймає рішення про час і місце проведення конференцій, їх порядок денний, готує документи, які вносяться на розгляд конференції.
 5. Організовує облік членів профспілки, слідкує за дотриманням статутних норм при прийнятті до профспілки та припиненні членства в ній, визначає порядок виборів делегатів на конференцію та норму представництва.
 6. Організовує збір і реалізацію критичних зауважень та пропозицій членів профспілки, систематично інформує їх про свою роботу; висловлює точку зору первинної профспілкової організації на актуальні проблеми в засобах інформації академії та в інших формах пропаганди; проводить роз'яснювальну роботу серед членів профспілки щодо прав і ролі профспілки в захисті трудових і соціально-економічних прав та інтересів співробітників ЗДІА.
 7. Приймає рішення про створення (ліквідацію) профгруп, профбюро відповідно до адміністративної структури академії.
 8. Організовує виконання бюджету (кошторису) первинної профспілкової організації, щорічно звітує про використання коштів на розширеному засіданні профспілкового комітету, за участю профгрупоргів.
 9. За поданням голови профкому здійснює прийняття на роботу та звільнення з роботи штатних працівників, затверджує їх функціональні обов'язки, організовує роботу штатних працівників і профактиву.
 10. Для здійснення своїх повноважень утворює постійно діючі комісії за напрямами роботи, визначає їх перелік, кількісний та персональний склад, повноваження й порядок роботи.
 11. Для організації проведення окремих заходів може утворювати тимчасові комісії та робочі групи.
 12. Координує та контролює роботу профспілкових організацій факультетів, структурних підрозділів і профгруп, спрямовує і контролює діяльність постійних та тимчасових комісій і робочих груп.
 13. Бере участь у проведенні колективних профспілкових акцій, проводить відповідну організаторську й роз'яснювальну роботу в первинній профспілковій організації.
 14. Виконуєінші функції, необхідні для забезпечення діяльності первинної профспілкової організації, якщо вони не є виключною компетенцією профспілкової конференції.

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ
Враховуючи інтереси членів профспілки,
по основних напрямах роботи в
профспілковій організації створені і
діють постійно діючі комісії:

 • оздоровлення та соціально-побутової роботи;
 • соціально-економічних, трудових прав;
 • охорони праці, створення безпечних та здорових
  умов праці;
 • по роботі з дітьми та житлово-побутовій роботі;
 • пресслужби та інформації;
 • культурно-масової роботи.
На засіданнях профкому, які проводяться не рідше 1 разу на квартал або за необхідністю частіше (в середньому раз на місяць), розглядаються різні актуальні питання життя трудового колективу: поліпшення умов та охорона праці, надання грошової допомоги членам профорганізації, оздоровлення співробітників та їх дітей, організація культурно-масових заходів та ін.

Для виконання завдань Профспілки ЗДІА
профкомом організовує:

 • Культурно-масові заходи (прийняття участі та дотація заходів присвячених офіційним святам, заходів Ради ветеранів, ювілейних дат в житі співробітників та колективів кафедр та ін.).
 • Масово-спортивні заходи (дотація участі команд в обласній спартакіаді, проведення спартакіади ЗДІА, участі у традиційних та державних турнірах).
 • Оздоровлення членів профспілки та їх дітей. Профспілковий комітет організовує можливість санаторно-курортного лікування викладачів і співробітників в
  Санаторій-профілакторію ЗДІА,
  який функціонує в приміщеннях житлово-побутового комплексу академії (вул.Добролюбова, 22, вул.Трегубенко, 19. Студентські гуртожитки) та в санаторіях України. Також для членів профспілки організовується можливість відпочинку за пільговими путівками на б/в «Монтажник», яка знаходиться на березі Азовського моря смт Кирилівка. Діти співробітників мають можливість оздоровлення за пільговими путівками в профспілкових оздоровчих таборах на березі Азовського моря (дитячі оздоровчі табори смт Кирилівка “Зміна”, “Лазурна радуга”). Організовується відпочинок співробітників на базі Спортивно-фізкультурного комплексу «Студентська Січ» на о.Хортиця по путівкам вихідного дня.
 • Захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів співробітників.Між адміністрацією та профспілковим комітетом укладено
  колективний договір,
  в який своєчасно вносяться зміни та доповнення. Найважливішими розділами є охорона праці, режим роботи, робочий час та час відпочинку, нормування та оплата праці.
  Профспілковий комітет ППО ЗДІА розглядає колективний договір тільки з позиції документа, який допомагає досягти гармонії в нашому колективі, сприяє запобіганню індивідуальним і колективним трудовим конфліктам, а у разі їх виникнення – розв'язанню їх згідно чинного законодавства.
  Профспілкова організація ЗДІА разом з адміністрацією прагне досягти стовідсоткового виконання колективного договору, що дає можливість всім членам нашого трудового колективу ефективніше і якісно використовувати свій робочий і вільний час.
 • Поліпшення матеріального положення і підвищення життєвого рівня членів ППО ЗДІА. Організовується надання матеріальної допомоги членам профспілки академії, згідно з
  «Положенням про порядок надання матеріальної допомоги працівникам ЗДІА» та
  «Положення про надання матеріальної допомоги членам ППО ЗДІА».
 • Створення умов, що забезпечують залучення членів Профспілки в профспілкову роботу. Навчання профспілкових кадрів та активу проводиться у відповідності з річними планами обкому Профспілки та по інструктивно–нормативних документам під час проведення нарад.
 • Інформаційне забезпечення членів Профспілки. Найважливіші інформаційні матеріали по роботі профспілкової організації розміщується у газеті «Академія», на сайті ЗДІА та на інформаційному стенді ППО ЗДІА, який зручно розташований на другому поверсі лабораторного корпусу ЗДІА.
ЗРАЗКИ ЗАЯВ
structura
Веб-майстер Попівща В.О.
                                                                                                     
МОНУ   Урядовий контактний центр   Microsoft Imagine X   Office 365   Cisco   ЗДІА на Facebook   Національна гаряча лінія

Запорізька державна інженерна академія © 2006-2019