ЗГИА
   
  ЗАПОРОЖСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИНЖЕНЕРНАЯ
АКАДЕМИЯ
   
69006 г. Запорожье, пр. Соборный, 226
Тел.: (061) 236-90-34
Факс: (061) 283-08-38
E-mail: info@zgia.zp.ua
ЗГИА реорганизована
в полном составе в
ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ ЗНУ
приказом МОН Украины №1162
Українська
Русский
English
  Про
академію
  Факультети
кафедри
  Структурные
подразделения
  Международное
сотрудничество
  Наука
Аспирантура
  Студенту
ЗГИА
  For
foreigners
  ВСТУП
2019
  Библиотека
ЗГИА
  СФК
«Січ»
  Образовательные
программы
  Сайт підтримки
освітніх програм
 
Новости
Украинский язык -
госслужащим
ЗГИА ОФИЦИАЛЬНО. ЛИЦЕНЗИЯ
Сертификация
энергоэффективности
HORIZON 2020
КОДЕКС ЧЕСТІ
студента Запорізької державної інженерної академії
Ми, студенти ЗДІА, встановлюючи високі вимоги до студентства України в цілому, надаючи данину поваги ЗДІА, яка створила умови для нашої високоякісної фахової підготовки і розвитку інтелектуальних здібностей, приймаємо до виконання цей Кодекс честі студента ЗДІА і зобов\'язуємося йому слідувати.
Принцип 1
Студент ЗДІА зобов\'язується:
а) дотримуватись прав і свобод людини і громадянина;
б) дотримуватись вимог чинного законодавства України, Статуту ЗДІА, Правил внутрішнього розпорядку й інших нормативних актів ЗДІА;
в) сумлінно виконувати свої студентські обов\'язки з метою забезпечення ефективного результату навчання, старанно ставитись до процесу навчання і усіх форм рубіжного контролю знань, дотримуватись прийнятих у ЗДІА стандартів навчання;
г) не заважати сумлінному виконанню своїх обов\'язків студентам, викладачам і адміністрації ЗДІА;
д) дотримуватись політичної коректності;
е) дотримуватись норм студентської етики і правил ділової поведінки у спілкуванні із іншими студентами;
ж) виявляти толерантність і повагу до звичаїв і традицій студентів інших національностей і громадян інших країн;
з) враховувати культурні й інші особливості різноманітних етнічних, соціальних груп і релігійних конфесій.
Принцип 2
Студент ЗДІА утримується від:
а) проявів усіх форм непорядної поведінки, що здатна завдати шкоди репутації студентства або авторитету ЗДІА, у тому числі від недозволеного використання символіки ЗДІА, її назви або назви будь-яких її структурних підрозділів у корисних цілях;
б) агітаційної і пропагандистської діяльності на користь будь-якої політичної партії або напрямку, знаходячись на території ЗДІА або на заходах, що проводяться від імені ЗДІА.
Принцип 3
Студент ЗДІА піклується про:
а) підтримку високої навчальної культури взаємовідносин, атмосфери довіри і взаємної поваги у студентському середовищі;
б) зміцнення і розвиток корпоративної культури ЗДІА;
в) підтримку честі й високого іміджу ЗДІА.
Принцип 4
Студент ЗДІА прагне:
а) прикладати усі зусилля до формування в ЗДІА системи справжніх демократичних стосунків між студентами, викладачами й адміністрацією ЗДІА;
б) робити усе від нього залежне на благо і в ім\'я сприятливої внутрішньої атмосфери і позитивного іміджу ЗДІА;
в) виховувати у собі якості, що дозволять йому бути кваліфікованим і успішним фахівцем;
г) виглядати охайним, підтримувати чистоту і порядок у ЗДІА та на її території;
д) дотримуватись норм і правил техніки безпеки.
Принцип 5
Студент ЗДІА не допускає:
а) застосування насильства стосовно інших студентів, крім випадків необхідної самооборони;
б) навмисного пошкодження майна ЗДІА та інших проявів вандалізму на території ЗДІА;
в) приниження честі і гідності інших осіб, нанесення їм морального або матеріального збитку шляхом поширення хибних відомостей чи інших зловмисних дій.
Принцип 6
Студент ЗДІА не повинен:
а) брати участь у будь-якій діяльності, що сполучена із оманою, нечесністю або введенням у помилку викладачів та інших працівників ЗДІА;
б) неповажне поводитися стосовно студентів, викладачів або адміністрації ЗДІА;
в) просити про сприяння, надавати або одержувати допомогу від третіх осіб при проходженні модульного контролю, а також на іспитах і заліках;
г) користуватися на іспитах довідковими матеріалами і книгами без дозволу викладача;
д) пред\'являти до оцінювання письмову роботу, що не виконана особисто;
е) допускати проходження процедур контролю власних знань підставними особами;
ж) заважати або перешкоджати іншим студентам у користуванні бібліотекою й іншими джерелами і носіями інформації, а також відволікати їх від навчального процесу в цілому;
з) пропускати навчальні заняття або спізнюватися на них без поважної на то причини;
і) брати без дозволу або псувати бібліотечні й інші навчальні матеріали, завдавати шкоди матеріально-технічній базі ЗДІА.
Принцип 7
Студент ЗДІА, є прихильником загальнолюдських ідеалів, відвідувачем загальноєвропейських та світових економічних, наукових і культурних просторів, цінителем принципів гуманізму і добра, а також активним учасником суспільного життя ЗДІА. Він добре знає славнозвісну історію ЗДІА, на ділі піклується про підтримку і творчий розвиток традицій та підвищення авторитету ЗДІА.
Принцип 8
Студент ЗДІА виявляє ввічливість у стосунках із викладачами й адміністрацією ЗДІА, не допускає фамільярного звертання до них, уникає проявів брутальності і некоректності.
Принцип 9
Студент ЗДІА, який проживає у гуртожитку, зобов\'язаний підтримувати атмосферу добросусідства та уникати будь-яких непорозумінь з іншими мешканцями гуртожитку і його адміністрацією.
Принцип 10
Студент ЗДІА визнає необхідною і корисною всяку діяльність, що спрямована на зміцнення системи студентського самоврядування, розвиток студентської творчої активності (науково-освітньої, спортивної, художньої тощо), підвищення корпоративної культури і поліпшення іміджу ЗДІА. Він усіляко підтримує таку діяльність і не перешкоджає формуванню слушного клімату для її здійснення.
Принцип 11
Приймаючи на себе норми цього Кодексу, студент ЗДІА цілком усвідомлює про те, що їхнє порушення принижує честь, гідність і звання студента ЗДІА.
Принцип 12
Студент ЗДІА вправі брати участь у розгляді ситуацій, пов\'язаних із порушеннями принципів цього Кодексу. Студентський сенат ЗДІА вправі на свій розсуд застосовувати до порушників принципів цього Кодексу моральні стягнення (винесення привселюдного осудження, тимчасове позбавлення права доступу до участі у діяльності студентського самоврядування тощо) та звертатися до адміністрації ЗДІА з проханням ужити більш рішучих заходів (винесення догани, виселення із гуртожитку, відрахування тощо).
Принцип 13
Цей кодекс ухвалюється на загальній конференції студентів ЗДІА і підписується повноважними представниками студентства та адміністрації ЗДІА. Кодекс честі студента ЗДІА набирає сили після його офіційного ухвалення та оприлюднення у газеті "Академія".
                                                                                                     
МОНУ   Урядовий контактний центр   Microsoft Imagine X   Office 365   Cisco   ЗДІА на Facebook   Національна гаряча лінія

Запорожская государственная инженерная академия © 2006-2020