ЗГИА
   
  ЗАПОРОЖСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИНЖЕНЕРНАЯ
АКАДЕМИЯ
   
69006 г. Запорожье, пр. Соборный, 226
Тел.: (061) 236-90-34
Факс: (061) 283-08-38
E-mail: info@zgia.zp.ua
Приемная комиссия
Тел.: (061) 236-82-60
E-mail:
Українська
Русский
English
  Про
академію
  Факультети
кафедри
  Структурные
подразделения
  Международное
сотрудничество
  Наука
Аспирантура
  Студенту
ЗГИА
  For
foreigners
  Библиотека
ЗГИА
  Студентська
Січ
  Образовательные
программы
  Сайт підтримки
освітніх програм
 
Новости
Украинский язык -
госслужащим
Абитуриенту 2018
Сертификация
энергоэффективности
ЗГИА ОФИЦИАЛЬНО. ЛИЦЕНЗИЯ
КОДЕКС ЧЕСТІ
викладача Запорізької державної інженерної академії
 
I. Загальні положення
1. Викладач ЗДІА* - центральна постать усього освітнього і виховного процесу. Він - Педагог, Вчитель, Вихователь, Науковець тощо.
2. Викладач ЗДІА - професіонал своєї справи, що постійно працює над підвищенням своїх теоретичних знань і педагогічної майстерності.
3. Викладач ЗДІА - приклад професіонального ставлення до виконання службових обов\'язків, порядності і дотримання вимог трудової і навчальної дисципліни.
4. Викладач ЗДІА - взірець високої культури і моральності, активний носій національних культурних традицій і борець за їхній розвиток у ЗДІА.
5. Викладач ЗДІА - творець високоморального клімату в колективі, принциповий супротивник будь-яких проявів недисциплінованості, безкультур\'я і безвідповідальності.
6. Головний напрямок діяльності для викладача ЗДІА - робота зі студентами, піклування про зростання їхньої освіти і культури, виховання їх патріотами України.
7. Найважливіше завдання для викладача ЗДІА - зростання престижу ЗДІА, його наукового потенціалу, пошук і впровадження найсучасніших методів навчання і виховання.
II. Обов\'язки викладача ЗДІА
Викладач ЗДІА зобов\'язаний:
1. Постійно працювати над підвищенням свого фахового і культурного рівня.
2. Сумлінно проводити на високому професійному рівні кожне заняття (лекцію, семінар тощо).
3. Забезпечувати на заняттях дисципліну; створювати середовище творчого, зацікавленого ставлення студентів до навчальної дисципліни, що викладається.
4. Формувати у ході занять дух порозуміння і доброзичливості, виключати формалізм і елементи безпринципності в освітньому процесі.
5. При проведенні занять дотримуватися вимог трудового і навчального розпорядку ЗДІА.
6. Бути коректним і доброзичливим у стосунках із учасниками навчального процесу ЗДІА (адміністрацією, іншими викладачами, студентами тощо).
7. Приймати активну участь у проведенні виховної роботи зі студентами у позаучбовий час.
8. Прагнути знати особливості, характери студентів, їх соціальний і родинний стан, інтереси і схильності; враховувати це в індивідуальній роботі із ними.
9. Особистим прикладом доводити студентам необхідність дотримання правил трудової і навчальної дисципліни, дбайливого ставлення до майна ЗДІА, шанобливого ставлення до інших учасників навчального процесу ЗДІА, підвищення свого культурного й освітнього рівня тощо.
10. Не проходити повз порушення правил і розпорядку, встановлених у ЗДІА, незалежно від того, хто є порушником.
III. Права викладача ЗДІА
Викладач ЗДІА має право:
1. Виявляти ініціативу, спрямовану на поліпшення освітнього і виховного процесу в ЗДІА, підвищення загальної культури взаємовідносин учасників навчального процесу ЗДІА.
2. Проводити відкриті заняття із запрошенням інших викладачів ЗДІА, а також відвідувати заняття, що проводяться іншими викладачами, розглядаючи це як прагнення до удосконалювання педагогічної майстерності і надання учбово-методичної допомоги молодим викладачам ЗДІА.
3. Обирати і бути обраним у представницькі органи управління ЗДІА і її структурних підрозділів, а також до складу громадських організацій ЗДІА.
4. Відкрито виражати свою думку й звертатися з заявами і пропозиціями до керівних органів ЗДІА і її структурних підрозділів із питань навчально-виховної роботи, організації внутрішнього життя та інших питань.
5. Одержувати матеріальні та моральні заохочення за сумлінну працю.
6. Бути представленим до нагородження державними нагородами і нагородами, встановленими у ЗДІА.
  • До Викладачів ЗДІА, у розумінні цього кодексу, відносяться науково-педагогічні працівники ЗДІА, що працюють на постійній основі та за сумісництвом відповідно до чинного законодавства України про освіту.
  •                                                                                                      
    МОНУ   Урядовий контактний центр   Microsoft Imagine X   Office 365   Cisco   ЗДІА на Facebook   Національна гаряча лінія

    Запорожская государственная инженерная академия © 2006-2018