ЗДІА
   
  ЗАПОРІЗЬКА
ДЕРЖАВНА
ІНЖЕНЕРНА
АКАДЕМІЯ
   
69006 м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226
Тел.: (061) 236-90-34
Факс: (061) 283-08-38
E-mail: [email protected]
ЗДІА реорганізована
у повному складі в
ІНЖЕНЕРНИЙ ІНСТИТУТ ЗНУ
наказом МОН України №1162
Українська
Русский
English
  Про
академію
  Факультети
кафедри
  Структурні
підрозділи
  Міжнародне
співробітництво
  Наука
Аспірантура
  Студенту
ЗДІА
  For
foreigners
  ВСТУП
2019
  Бібліотека
ЗДІА
  СФК
«Січ»
  Освітні
програми
  Сайт підтримки
освітніх програм
 
Новини, події, анонси
Українська мова -
держслужбовцям
ЗДІА ОФІЦІЙНО. ЛІЦЕНЗІЯ
Сертифікація
енергоефективності
HORIZON 2020
КОДЕКС ЧЕСТІ
викладача Запорізької державної інженерної академії
 
I. Загальні положення
1. Викладач ЗДІА* - центральна постать усього освітнього і виховного процесу. Він - Педагог, Вчитель, Вихователь, Науковець тощо.
2. Викладач ЗДІА - професіонал своєї справи, що постійно працює над підвищенням своїх теоретичних знань і педагогічної майстерності.
3. Викладач ЗДІА - приклад професіонального ставлення до виконання службових обов\'язків, порядності і дотримання вимог трудової і навчальної дисципліни.
4. Викладач ЗДІА - взірець високої культури і моральності, активний носій національних культурних традицій і борець за їхній розвиток у ЗДІА.
5. Викладач ЗДІА - творець високоморального клімату в колективі, принциповий супротивник будь-яких проявів недисциплінованості, безкультур\'я і безвідповідальності.
6. Головний напрямок діяльності для викладача ЗДІА - робота зі студентами, піклування про зростання їхньої освіти і культури, виховання їх патріотами України.
7. Найважливіше завдання для викладача ЗДІА - зростання престижу ЗДІА, його наукового потенціалу, пошук і впровадження найсучасніших методів навчання і виховання.
II. Обов\'язки викладача ЗДІА
Викладач ЗДІА зобов\'язаний:
1. Постійно працювати над підвищенням свого фахового і культурного рівня.
2. Сумлінно проводити на високому професійному рівні кожне заняття (лекцію, семінар тощо).
3. Забезпечувати на заняттях дисципліну; створювати середовище творчого, зацікавленого ставлення студентів до навчальної дисципліни, що викладається.
4. Формувати у ході занять дух порозуміння і доброзичливості, виключати формалізм і елементи безпринципності в освітньому процесі.
5. При проведенні занять дотримуватися вимог трудового і навчального розпорядку ЗДІА.
6. Бути коректним і доброзичливим у стосунках із учасниками навчального процесу ЗДІА (адміністрацією, іншими викладачами, студентами тощо).
7. Приймати активну участь у проведенні виховної роботи зі студентами у позаучбовий час.
8. Прагнути знати особливості, характери студентів, їх соціальний і родинний стан, інтереси і схильності; враховувати це в індивідуальній роботі із ними.
9. Особистим прикладом доводити студентам необхідність дотримання правил трудової і навчальної дисципліни, дбайливого ставлення до майна ЗДІА, шанобливого ставлення до інших учасників навчального процесу ЗДІА, підвищення свого культурного й освітнього рівня тощо.
10. Не проходити повз порушення правил і розпорядку, встановлених у ЗДІА, незалежно від того, хто є порушником.
III. Права викладача ЗДІА
Викладач ЗДІА має право:
1. Виявляти ініціативу, спрямовану на поліпшення освітнього і виховного процесу в ЗДІА, підвищення загальної культури взаємовідносин учасників навчального процесу ЗДІА.
2. Проводити відкриті заняття із запрошенням інших викладачів ЗДІА, а також відвідувати заняття, що проводяться іншими викладачами, розглядаючи це як прагнення до удосконалювання педагогічної майстерності і надання учбово-методичної допомоги молодим викладачам ЗДІА.
3. Обирати і бути обраним у представницькі органи управління ЗДІА і її структурних підрозділів, а також до складу громадських організацій ЗДІА.
4. Відкрито виражати свою думку й звертатися з заявами і пропозиціями до керівних органів ЗДІА і її структурних підрозділів із питань навчально-виховної роботи, організації внутрішнього життя та інших питань.
5. Одержувати матеріальні та моральні заохочення за сумлінну працю.
6. Бути представленим до нагородження державними нагородами і нагородами, встановленими у ЗДІА.
  • До Викладачів ЗДІА, у розумінні цього кодексу, відносяться науково-педагогічні працівники ЗДІА, що працюють на постійній основі та за сумісництвом відповідно до чинного законодавства України про освіту.
                                                                                                     
Запорізька державна інженерна академія © 2006-2024