ЗДІА
   
  ЗАПОРІЗЬКА
ДЕРЖАВНА
ІНЖЕНЕРНА
АКАДЕМІЯ
   
69006 м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226
Тел.: (061) 236-90-34
Факс: (061) 283-08-38
E-mail: info@zgia.zp.ua
ЗДІА реорганізована
у повному складі в
ІНЖЕНЕРНИЙ ІНСТИТУТ ЗНУ
наказом МОН України №1162
Українська
Русский
English
  Про
академію
  Факультети
кафедри
  Структурні
підрозділи
  Міжнародне
співробітництво
  Наука
Аспірантура
  Студенту
ЗДІА
  For
foreigners
  ВСТУП
2019
  Бібліотека
ЗДІА
  СФК
«Січ»
  Освітні
програми
  Сайт підтримки
освітніх програм
 
Новини, події, анонси
Українська мова -
держслужбовцям
ЗДІА ОФІЦІЙНО. ЛІЦЕНЗІЯ
Сертифікація
енергоефективності
HORIZON 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНИЙ ВІДДІЛ ЗДІА (ОВВ)
Структурний підрозділ - організаційно-виховний відділ (ОВВ)
був створений в ЗДІА у травні 2002 р.

аудиторія 52
телефон: 2-46
E-mail: ovo@zgia.zp.ua
овв овв
Марті
Ірина Вадимівна
начальник відділу
Бочарь
Віра Михайлівна
фахівець І категорії
Основною метою діяльності відділу є
організація та оптимізація навчально-виховної роботи, удосконалення змісту виховання студентської молоді в академії; створення умов для всебічного розкриття особистості та самореалізації студента.

ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

 • координація діяльності факультетів, кафедр, інших підрозділів, клубів та секцій академії стосовно проведення організаційно-виховної роботи зі студентською молоддю;
 • надання методичної підтримки і координація діяльності заступників деканів з виховної роботи, кураторів академгруп;
 • розробка, впровадження та реалізація освітньо-виховних та просвітницьких програм по роботі зі студентською молоддю;
 • збереження історико-культурної, науково-педагогічної спадщини академії;
 • залучення органів місцевого самоврядування, підприємств, державних установ, громадських організацій до створення спільних проектів з підтримки студентської молоді шляхом залучення її до вирішення проблем розвитку міста, області, сприяння працевлаштуванню, надання іменних стипендій тощо;
 • сприяння розвитку молодіжних громадських організацій, активізація діяльності органів студентського самоврядування;
 • вивчення соціально-психологічних та психолого-педагогічних проблем виховання; сприяння соціально-психологічній адаптації студентської молоді до життя в сучасних соціально-економічних умовах;
 • координація діяльності по забезпеченню соціального захисту студентів пільгових категорій.
 • НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОВВ

 • Громадянсько-правове виховання спрямоване на прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина; виховання поваги до Конституції, Законів України, державних символів України; виховання громадянського обов’язку перед Україною, суспільством, підтримка бажання жити й працювати в Україні; волонтерська діяльність; формування політичної та правової культури особистості; проведення заходів, присвячених європейській інтеграції українського суспільства; професійне виховання.
 • Національно-патріотичне виховання спрямоване на формування національної свідомості та відповідальності за долю України, виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження історичної пам’яті про тривалі державницькі традиції України, виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, культури, традицій. Створення умов для ефективного розвитку Студентського самоврядування –сприяння виявленню та вихованню потенційних лідерів та організаторів; проведення організаційних, наукових, спортивних оздоровчих заходів; участь в управлінні вищим навчальним закладом; допомога в вирішенні питання навчання і побуту; захист прав та інтересів студентів.
 • Морально-етичне та духовне виховання спрямоване на засвоєння норм поведінки студентської молоді у відношенні один до одного та всього суспільства; формування родинно-сімейної свідомості та виховання гендерної рівності.
 • Формування елементів корпоративної культури ЗДІА на традиціях та історії академії – виховання почуття поваги і гордості за причетність до історико-культурної спадщини і надбань колективу; формування навичок корпоративної культури як гаранта виконання положень Кодексу честі студента та Кодексу поведінки студентів.
 • Соціально-психологічна робота зі студентами –спрямування молоді для набуття соціального досвіду; соціальний захист студентів, соціальна адаптація студентів, соціально-педагогічне забезпечення та координація роботи студентських організацій ЗДІА.
 • Екологія людини –екологічна освіта та виховання студентів, формування у студентів потреби у здоровому способі життя, екологія житла; виховання фізичної культури
 • Розвиток студентської творчості – залучення студентської молоді до пізнання багатовікової культури; забезпечення умов для наукової та інтелектуальної творчості; естетичне виховання; розвиток художньої творчості; змістовне дозвілля студентів
 • Концепція організаційно-виховної роботи ЗДІА на 2013–2017 рр.
 • Програма підвищення рівня правової освіти студентів у ЗДІА на 2014-2020 роки
 • Програма національно-патріотичного виховання у ЗДІА на 2016-2020 роки
 • Освітньо-інформаційна програма
  «Сильна родина – міцна країна» ЗДІА на 2016-2020 роки
 • Просвітницько-оздоровча програма «Здоров’я молоді – здоров’я нації» на 2016-2020 роки
 • КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ ЗДІА на 2018-2019 нр
 • ПЛАН РОБОТИ ЗА НАПРЯМКАМИ ЗДІА на 2018-2019 нр
 • МЕТОДИЧНА РОБОТА
 • Журнал обліку організаційно-виховної роботи академічної групи денної форми навчання
 • Журнал обліку організаційно-виховної роботи академічної групи заочної форми навчання
 • Збірка методичних рекомендацій педагогам-наставникам академічних груп. - Запоріжжя: РВВ ЗДІА.
 • Довідник студента Запорізької державної інженерної академії.- Запоріжжя: РВВ ЗДІА.
 • Інноваційні комунікативні технології в роботі куратора академічної групи. Методичні рекомендації.
 • Як не заблукати у просторі студентського життя або правила виживання для студентів. Збірка рекомендацій
 • «НА ДОПОМОГУ КУРАТОРУ». Інформаційний збірник для викладачів-кураторів ЗДІА
 • Сторінки історії Запорізької державної інженерної академії. Частина перша. - Запоріжжя: РВВ ЗДІА.
 • Сторінки історії Запорізької державної інженерної академії. Частина друга. З любов\'ю до тебе, ЗІІ... - Запоріжжя: РВВ ЗДІА.
 • Методичні рекомендації для студентів-інструкторів по результатам тренінгу: "Реалізація екологічних проектів." -Запоріжжя: РВВ ЗДІА.
 • Модульний семінар-практикум з підготовки студентів-волонтерів "Екологія особистості": Методичні рекомендації. - Запоріжжя: РВВ ЗДІА
 • План організаційно-виховної роботи Запорізької державної інженерної академії 2016-2017 навчальний рік.
 • Календарний план організаційно-виховних заходів Запорізької державної інженерної академії 2016-2017 навчальний рік.
 • ВІДДІЛОМ РОЗРОБЛЕНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • Положення про організаційно – виховний відділ
 • Положення про Раду з навчально-виховної роботи
 • Положення про Комісію з профілактики правопорушень серед осіб, які навчаються у ЗДІА
 • Положення про Студентське самоврядування
 • Положення про призначення іменних стипендій студентам Запорізької державної інженерної академії
 • Положення про призначення іменної академічної стипендії Президента України студентам ЗДІА
 • Положення про призначення іменної академічної стипендії Верховної Ради України студентам ЗДІА
 • Положення про призначення іменної академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам ЗДІА
 • Положення про призначення іменної академічної стипендії Запорізької обласної державної адміністрації студентам ЗДІА
 • Положення про призначення іменної академічної стипендії голови Запорізької обласної ради студентам ЗДІА
 • Положення про призначення іменної академічної стипендії міського голови м.Запоріжжя (матеріальна підтримка обдарованої молоді) молодому вченому та студентам ЗДІА
 • Положення про призначення стипендії «ВАТ Запоріжсталь»
 • Положення про організацію та проведення конкурсу «Кращий куратор академічної групи ЗДІА»
 • Положення конкурсу «Студент року»
 • Положення про кращу академічну групу
 • Положення конкурсу «Господиня свого краю»
 • ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПЛАТУ ЗА ПРОЖИВАННЯ СТУДЕНТІВ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ У ГУРТОЖИТКАХ ЗДІА
 • СОЦІАЛЬНІ СТИПЕНДІЇ
  Студенти пільгових категорій Запорізької державної інженерної академії мають
  право на отримання соціальної стипендії згідно
  Постанови Кабінету Міністрів України
  Порядку використання коштів,
  Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
  ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів

  Веб-майстер Попівща В.О.
                                                                                                       
  МОНУ   Урядовий контактний центр   Microsoft Imagine X   Office 365   Cisco   ЗДІА на Facebook   Національна гаряча лінія

  Запорізька державна інженерна академія © 2006-2019