ЗДІА
   
  ЗАПОРІЗЬКА
ДЕРЖАВНА
ІНЖЕНЕРНА
АКАДЕМІЯ
   
69006 м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226
Тел.: (061) 236-90-34
Факс: (061) 283-08-38
E-mail: info@zgia.zp.ua
ЗДІА реорганізована
у повному складі в
ІНЖЕНЕРНИЙ ІНСТИТУТ ЗНУ
наказом МОН України №1162
Українська
Русский
English
  Про
академію
  Факультети
кафедри
  Структурні
підрозділи
  Міжнародне
співробітництво
  Наука
Аспірантура
  Студенту
ЗДІА
  For
foreigners
  ВСТУП
2019
  Бібліотека
ЗДІА
  СФК
«Січ»
  Освітні
програми
  Сайт підтримки
освітніх програм
 
Новини, події, анонси
Українська мова -
держслужбовцям
ЗДІА ОФІЦІЙНО. ЛІЦЕНЗІЯ
Сертифікація
енергоефективності
HORIZON 2020
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ

МАТЕРІАЛИ XXII НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ, МАГІСТРАНТІВ,
АСПІРАНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ ЗДІА 2017
ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ
ТОМ IV частина I
ТОМ IV частина II
ТОМ IV частина III
127 Суслова О. С., ст.гр. ПУА-16, Капітаненко Н.П., доц., к.ю.н. – науковий керівник. Спеціальна перевірка державних службовців як складова механізму запобігання корупції 129
128 Суслова О. С., ст.гр. ПУА-16-1бд, Капітаненко Н.П., доц., к.ю.н. – науковий керівник. Крауд-технології у публічному врядуванні: сутність та перспективи розвитку 130
129 Федорова А.С., ст. гр. ПТБ-16мд, Капітаненко Н.П., доц., к.ю.н. – науковий керівник. Зарубіжний досвід знешкодження «патентного троля» 131
130 Федюн А.А. ст. гр. М-14-1 д,Воронкова В.Г. д. филос. н., проф.-  науч. Руководитель. Пути усовершенствования smart-общества как нового витка информационной революции 132
131 Хільковець., магістрант гр. ПУА-16-1мз, Капітаненко Н.П., доц., к.ю. н. – науковий керівник. Сутність механізму виникнення кризового стану підприємства та шляхи його подолання 133
132 Хільковець., магістрант гр. ПУА-16-1мз, Капітаненко Н.П., доц., к.ю. н. – наук. керівник. Кризовий стан підприємства як об’єкт управління: класифікації,  поняття, ситуативна характеристика 134
133 Фень Д. О., магістрантка гр. ПУА-16-1мд, Богуславська О. Г., доц., к.ф.н. – науковий керівник. Віртуальні та невіртуальні канали просування бренду 135
134 Фолькіна О.М., гр. ПУА-16,Капітаненко Н.П., доц., к.ю.н. – науковий керівник. Причини корупції в органах публічної влади в Україні 136
135 Фолькіна О.М., гр. ПУА-16, Капітаненко Н.П., доц., к.ю.н. – науковий керівник. Зарубіжний досвід впровадження інноваційних технологій у публічному врядуванні 137
136 Хрищук П.П.,магістрант групи ПУА-16-мз, Сергієнко Т.І., доц. к.п.н. – науковий керівник. Метoдoлoгічні аспекти фoрмування кoнкурентнoї політики підприємства в умoвах ринку 138
137 Чепурна П.В., ст. гр. М-14-1д, Воронкова В.Г., д.філософ.н., проф. – науковий керівник,Ключові цінності інформаційного суспільства як ступінь інтегрованості людини до соціуму 140
138 Чепурна П.В., ст. гр. М-14-1д, Воронкова В.Г., д.філософ.н., проф. – науковий керівник. Напрями удосконалення комунікації в організації та шляхи подолання конфліктів 141
139 Шапчіц І. Ю., ст.гр.М-14-1д, Воронкова В.Г., д. .ф..н., проф. – науковий керівник. Концепція системи комунікацій еколого-економічного управління підприємством 142
140 Шевцова Т.М., ст.гр. МЕН-16м, Капітаненко Н.П., доц., к.ю.н. – науковий керівник. Електронне урядування як спосіб комунікації органів місцевого самоврядування та територіальної громади 143
141 Шевченко А.В., ст.гр. ПТБ-16-мд, Капітаненко Н.П., доц., к.ю.н. – науковий керівник. Правовий статус автора комп’ютерної програми 144
142 Шейфехман Ю.O., магістрант групи ПУА-16-мд,Крайнік О.М., доц., к.е.н. – науковий керівник. Рoль кадрoвих служб в управлінні людськими ресурсами в умoвах сьoгoдення 145
143 Юдакова К. Р., ст.гр. ПУА-16, Капітаненко Н.П., доц., к.ю.н. – науковий керівник. Форми участі  громадянського суспільства в запобіганні корупції у публічній сфері 146
144 Юдакова К. Р., ст.гр. ПУА-16, Капітаненко Н.П., доц., к.ю.н. – науковий керівник. Аутсорсинг в публічному врядуванні: особливості застосування 147
145 Ярошенко Б. В., магістрант гр. МЕН-17-1мд, Капітаненко Н. П., доц., к.ю.н. – наук. керівник. Проблеми та перспективи розвитку електронного урядування  в Україні 148
146 Ажажа М.А., кандидат наук з державного управління, доцент. Соціальна інтеграція молоді в ринок праці в умовах трансформації суспільства 149
147 Сергієнко Т.І., к.п.н., доцент кафедри МОУП. Теоретичні засади адміністрування у публічній сфері 150
148 Муц  Л.Ф., кандидат соціологічних наук, доцент. Вивчення іноземних мов у системі вищої освіти в умовах міжнародних відносин 152
149 Капітаненко Н.П., к.ю.н., доцент. Комунікативна функція права 153
150 Кравченко О.В., викладач вищої категорії, викладач-методист. Правове виховання в коледжі: поняття та зміст 154
151 Криворученко Ю.М. ст. гр. 14-11, Круглов О.М. к.ю.н., доцент  - науковий керівник. Окремі колізійні проблеми практичної діяльності патрульної поліції україни у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху 155
152 Барко О.І., викладач 2 категорії Запорізького гуманітарного коледжу ЗНТУ. Актуальні питання спадкування авторських прав 156
153 Леженко А.Ю гр. 15-11, Барко О.І, викладач 2 категорії - науковий керівник. Основні функції юридичної відповідальності 157
154 Мінченко І. А. ст. гр. 15-11, Фесенко О.А. к.ю.н., викладач - науковий керівник. Питання нормативного закріплення права народу на повстання 158
155 Приходько Є.Т., викладач 1 категорії, директор. Формування науково-дослідницької компетентності як складової професійної культури майбутніх юристів 159
156 Климова І.Г., к.е.н., доц., викладач-методист, заст. директора з навчально-методичної роботи. До питання формування навчальної мотивації студентів коледжу 160
157 Вороніна Н.Г., викл. вищої категорії, ст. викл. кафедри міжнародних економічних відносин. Значення іноземних інвестицій для забезпечення економічної безпеки України 161
158 Пархоменко О.Е., викл. вищої категорії, ст. викл. каф. маркетингу та туристичного бізнесу. Перспективи розвитку етнічного туризму в запорізькому регіоні 162
159 Воронкова В.Г., проф. д.філософ. н., зав.кафедри МОУП. Формування конкурентоспроможної концепції управління складними соціальними системами в умовах інформаційного суспільства 163
160 Макаренко А.П., д.е.н., професор, Ахмєдова Д.В., магістрант гр. ОА-16-1мд.
Удосконалення організації обліку короткострокової дебіторської заборгованості на підприємстві.
165
161 Харченко Н.В., д.е.н., доцент, Колодієвська В.В., магістрант гр. ОА-16-1мд.
Особливості розрахунку винагороди працівникам за аудиторську перевірку.
167
162 Харченко Н.В., д.е.н., доцент, Грушак О.О., магістрант гр. ОА-16-1мд.
Нематеріальні активи як показник конкурентоспроможності підприємств.
168
163 Харченко Н.В., д.е.н., доцент, Шаманська Н.В., магістрант гр. ОА-16-1-2мд.
Мінімальна заробітна плата як засіб державного регулювання трудових доходів населення.
170
164 Харченко Н.В., д.е.н., доцент, Штех А.А., магістрант гр. ОА-16-1мд.
Проблеми бухгалтерського обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.
171
165 Меліхова Т.О., к.е.н., доцент, Іванова М.М., магістрант гр. ОА-16-1мд.
Особливості обліку нарахування заробітної плати держслужбовцям.
172
166 Подмешальська Ю.В., к.е.н., доцент, Аксьонова К.С., магістрант гр. ОА-16-2мд.
Особливості фінансового обліку нематеріальних активів на підприємстві.
173
167 Подмешальська Ю.В., к.е.н., доцент, Зайберт Є.К., магістрант гр. ОА-16-1мд.
Особливості проведення зовнішнього аудиту запасів на підприємстві.
174
168 Гамова О.В., к.е.н., доцент, Марченко О.С., магістрант гр. ОА-16-1мд.
Формування системи обліку та аудиту стану та руху основних засобів.
175
169 Гамова О.В., к.е.н., доцент, Ашифіна Т.Ю., магістрант гр. ОА-16-1мд.
Удосконалення обліку та аналізу виробничих запасів на підприємстві.
176
170 Феофанова І.В., к.е.н., доцент.
Проблеми становлення інститутів в Україні.
177
171 Бескоста Г.М., доцент, Кандибка О.О., ст. гр. ОА-14-2т.
Методологічні засади обліку фінансових інвестицій
178
172 Бескоста Г.М., доцент, Глущенко Н., ст. гр. ОА-14-1.
Методологічні аспекти складання Звіту про фінансові результати в Україні та країнах ЄС
179
173 Бескоста Г.М., доцент, Шама М., ст. гр. ОА-14-1
Особливості складання Балансу (Звіту про фінансовий стан) відповідно НП(с)БО1.
180
174 Козачок І.А., ст. викладач.
Контроль матеріальних цінностей на промисловому підприємстві.
181
175 Троян О.В., асистент.
Фінансовий ринок та інвестиційні процеси в Україні.
182
176 Білоцерковська Н.О., ст. гр. ФБС-16-1бд. Науковий керівник – асистент Троян О.В.
Фінансова система в Україні та перспективи її розвитку.
183
177 Кандибка О.О., ст. гр. ОА-14-2т. Науковий керівник – асистент Троян О.В.
Український ринок інтелектуальних товарів і послуг, як одна із складових інвестиційного ринку.
184
178 Москальова Є.С., ст. гр. ОА-16-1бд. Науковий керівник – асистент Троян О.В.
Особливості проблеми безробіття в Україні.
185
179 Більчич А.В., ст. гр. ЕК-16-1бд. Науковий керівник – асистент Троян О.В.
Податкова система України та необхідність її удосконалення.
186
180 Кожем’якіна О.С., ст. гр. ОА-16-1бд. Науковий керівник – асистент Троян О.В.
Національна економіка та її проблеми.
186
181 Колосова К.О., ст. гр. ЕК-16-1бд. Науковий керівник – асистент Троян О.В.
Інфляція та антиінфляційна політика в Україні.
187
182 Чакалова Н.С., асистент, Кузнецова Д.С., ст. гр. ОА-16-1бд
Управління кредиторською заборгованістю як додаткове джерело щодо вивільнення грошових коштів.
197
183 Чакалова Н.С., асистент, Москальова Є.С., ст. гр. ОА-16-1бд.
Проблеми управління дебіторською заборгованістю
188
184 Путілкіна К.К., ст. гр. ФБС-16-1мд, Ткаченко Є.Ю. , доц., к.е.н. – науковий керівник.
Сутність та склад дебіторської заборгованості підприємства
189
185 Лозовець К.О., ст. гр. ФБС-16-1мз. ,Ткаченко Є.Ю., доц., к.е.н. – науковий керівник.
Етапи формування стратегії розвитку промислового підприємства
190
186 Павленко С.О., ст. гр. Ф-16-1мз.,Ткаченко Є.Ю.,  доц., к.е.н. – науковий керівник.
Підходи до оцінки фінансової стійкості підприємства
191
187 Шинкаренко Т. Д., магістрант гр. ФБС-16-1д, Хацер М.В. к.е.н., доц. – науковий керівник.
Проблеми та перспективи розвитку електротехнічної промисловості України в умовах посткризового розвитку національної економіки
193
188 Позднякова А.Ю., ст. гр. ФБС-16-1мз., Хацер М.В., доц., к.е.н. – науковий керівник.
Проблеми та перспективи розвитку трансформаторобудування на сучасному етапі розвитку економіки України
194
                                                                                                     
МОНУ   Урядовий контактний центр   Microsoft Imagine X   Office 365   Cisco   ЗДІА на Facebook   Національна гаряча лінія

Запорізька державна інженерна академія © 2006-2019