ЗДІА
   
  ЗАПОРІЗЬКА
ДЕРЖАВНА
ІНЖЕНЕРНА
АКАДЕМІЯ
   
69006 м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226
Тел.: (061) 236-90-34
Факс: (061) 283-08-38
E-mail: info@zgia.zp.ua
ЗДІА реорганізована
у повному складі в
ІНЖЕНЕРНИЙ ІНСТИТУТ ЗНУ
наказом МОН України №1162
Українська
Русский
English
  Про
академію
  Факультети
кафедри
  Структурні
підрозділи
  Міжнародне
співробітництво
  Наука
Аспірантура
  Студенту
ЗДІА
  For
foreigners
  ВСТУП
2019
  Бібліотека
ЗДІА
  СФК
«Січ»
  Освітні
програми
  Сайт підтримки
освітніх програм
 
Новини, події, анонси
Українська мова -
держслужбовцям
ЗДІА ОФІЦІЙНО. ЛІЦЕНЗІЯ
Сертифікація
енергоефективності
HORIZON 2020
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ

МАТЕРІАЛИ XXII НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ, МАГІСТРАНТІВ,
АСПІРАНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ ЗДІА 2017
ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ
ТОМ IV частина I
ТОМ IV частина II
ТОМ IV частина III
189 Шрамко О.В., ст. гр. ФБС-16-1мз., Хацер М.В., доц., к.е.н. – науковий керівник. Тенденції та проблеми розвитку машинобудування в умовах трансформації економіки України 195
190 Вижимов О.Ю., магістрант гр. ФБС-16-1мз ,Яришко О.В., доц., к.е.н. – науковий керівник.
Методи управління фінансовими ризиками підприємства в сучасних умовах господарювання
196
191 Скляров Д.А., магістрант гр. ФБС-16-1мд., Яришко О.В., доц., к.е.н. – науковий керівник.
Методичні аспекти оцінки ділової активності товариства з обмеженою відповідальністю за показниками економічного зростання
197
192 Суркова Н.М., магістрант гр. ФБС-16-1мд., Яришко О.В., доц., к.е.н. – науковий керівник.
Теоретичні аспекти управління фінансовими результатами підприємства в сучасних умовах господарювання
198
193 Патраш Д.В., ст.гр. ФБС-16-мз., Фатюха В.В., доц., к.е.н. – науковий керівник.
Підтримання оптимального рівня ліквідності комерційних банків в умовах фінансової кризи
199
194 Мисабаєва І.М., студ. гр. ФБС-16-1мд., Фатюха В.В, доц., к.е.н. – науковий керівник.
Вдосконалення методів мінімізації кредитного ризику
200
195 Качанова Ю.Ю., студ. гр. ФБС-16-1мз., Фатюха В.В, доц., к.е.н. – науковий керівник
Антикризове управління активами комерційного банк
201
196 Чернишова О. С., магістрант гр. Ф-16- 1мд, Шапуров О.О., к.е.н., доц. – науковий керівник.
Управління діловою активністю підприємства машинобудування
202
197 Яценко А. А., магістрант гр. Ф-16- 1мд, Шапуров О.О., к.е.н., доц. – науковий керівник.
Підвищення фінансових результатів комерційного банку за рахунок розвитку кредитування
203
198 Шапурова І.С.,, магістрант гр. Ф-16- 1мд, Метеленко Н.Г., д.е.н., проф. – науковий керівник.
Теоретичні аспекти фінансової стратегії промислового підприємства
204
199 Артамонова Я. С., магістрант гр. Ф-16- 1мз, Сіліна І.В., к.е.н., доц. – науковий керівник.
Формування ефективної стратегії ціноутворення строкових вкладів суб’єктів господарювання
205
200 Комірова І.В., магістрант гр. Ф-16- 1мз, Шапуров О.О., к.е.н., доц. – науковий керівник.
Підвищення фінансових результатів комерційного банку за рахунок розвитку кредитування
206
201 Нагорна В.М., магістрант гр. Ф-16- 1мз, Шапуров О.О., к.е.н., доц. – науковий керівник.
Теоретичні основи використання комерційним банком мезонінного фінансування
207
202 Щербатюк А.О., магістрант гр. Ф-16- 1мз, Метеленко Н.Г., д.е.н., проф. – науковий керівник.
Розвиток активних операцій комерційного банку за рахунок кредитування перспективних напрямів промисловості
208
203 Мацківський І.М., ст. гр. ФБС16-1МД, Нестеренко Н.В., доц. – науковий керівник.
Удосконалення управління активами підприємства
209
204 Самохвалов С.І., ст. гр. ФБС16-1МД.
Нестеренко Н.В., доц. -  науковий керівник.
Контролінг, як засіб управління фінансовим станом підприємства
210
205 Прокопенко М.М., ст. гр. ФБС-16-1мз., Король С.А.,    к.е.н. – науковий керівник.
Сучасні підходи до оцінки ефективності фінансово – господарської діяльності підприємства
211
206 Артамонов Р.В., ст. гр. ФБС16-1МД., Кирилова Л.І.  науковий керівник.
Удосконалення фінансово-економічної стратегії розвитку машинобудівного підприємства.
212
207 Бровченко О. В., ст. гр. ЕП-15-1,
Целякова О. М., асистент - науковий керівник
Волонтерський рух в Україні
213
208 Вуколова А. І., ст. гр. СП-15-2,
Целякова О. М., асистент - науковий керівник
Проблеми сучасної сім’ї в Україні
214
209 Гурська А.В., ст. гр. СП-15-1,
Целякова О. М., асистент - науковий керівник
Розвиток інформаціонних технологій в Запоріжжі
215
210 Дума Я.П., студент гр. ЕК-15-1,
Целякова О.М, асистент - науковий керівник
Інтернет як форма сучасної політичної комунікації України
216
211 Кисельова Г.С., ст. гр. Ф-15-1,
Целякова О.М, асистент - науковий керівник
Корупція в виборному процесі Україні
217
212 Комар А. П., ст. гр. СП-15-2,
Целякова О.М, асистент - науковий керівник
Спроба класифікації дискурсів на базі праць А. Родіна та Ренегенона
218
213 Кулумбегова О.А., ст. гр. ОА-15,
Целякова О.М, асистент - науковий керівник
Проблеми сучасної демократії
219
214 Ларіонов І., cт. гр. ЕК-15-1,
Целякова О.М, асистент - науковий керівник
Інтернет як засіб політичної комунікації
220
215 Ляшенко Д. М. , ст. гр. ЕП-15-1,
Целякова О.М, асистент - науковий керівник
Технології врегулювання політичних конфліктів
221
216 Мардовець Ю. С., ст. гр. ЕП-15-1,
Целякова О.М, асистент - науковий керівник
Громадянське суспільство в Україні
222
217 Німкова О.В. ст.гр. Ф-15-1,
Целякова О.М, асистент - науковий керівник
Основні аспекти теоріїкорпоративної демократії
223
218 Пилипенко А.В., ст. гр. СП-15-2,
Целякова О.М, асистент - науковий керівник
Мас-медіа як форма політичних Pr-технологій
224
219 Романчук В.А.,ст.гр. М-15-1бд.,
Целякова О.М, асистент - науковий керівник
Політична реклама як засіб передвиборчої компанії
225
220 Рябчук О., ст. гр. ОА-15-1,
Целякова О.М, асистент - науковий керівник
Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх розв’язання
226
221 Старшеков Д.А., ст. гр. СП-15-2,
Целякова О.М, асистент - науковий керівник
Інтернет як засіб політичної комунікації
227
222 Терехова Л. Л., ст. гр. ЕП-15-1,
Целякова О.М, асистент - науковий керівник
Сучасна політична еліта України
228
223 Тішин О.Б., ст.гр.СП-15-2,
Целякова О.М, асистент - науковий керівник
Проблеми модернізації в Україні
229
224 Третяк К.О.,  ст. гр. М-15-1бд.,
Целякова О.М, асистент - науковий керівник
Взаємодія інтернету та політики у сучасному світі
230
225 Товарниченко В.А, к.филос.н., доцент Иллюзионизм 231
226 Алексеенко В. О.ст. гр. ТЕ- 14-2т
Товарніченко В.О., к.філос.н., доц. – науковий керівник
Психологічні аспекти лідерства і керівництва
232
227 Бомацара А.Ю., ст. гр. ЕТ-14,
Товарниченко В. А., к.филос. н., доц. - научный руководитель
Темперамент, основные теории и нерешенные проблемы
233
228 Галушка Д.А., ст.гр. ЕТ-14-1,
Товарніченко В.О., к.філос.н., доц. – науковий керівник
Пам'ять, її види, розвиток і виховання
234
229 Дирявко О.О. ст. гр. БУД -14-1,
Товарніченко В.О., к.філос.н., доц. – науковий керівник Сучасна молодь: проблеми та шляхи їх вирішення
235
230 Єрізану І.В, ст. гр. ТЕ-14-1,
Товарніченко В.О., к.філос.н., доц. – науковий керівник
Психологічні ідеї нового часу
236
231 Ільїнова І.М., ст.. гр.. ГЕ-14,    
Товарніченко В.О., к.філос.н., доц. – науковий керівник
Основні етапи розвитку психології як науки
237
232 Мамай А.С. ст. гр. ЕТ-14,
Товарниченко В. А., к.филос. н., доц. - научный руководитель
Характер, концепции характера 
238
233 Максіменков Є.В. ст. гр. ЕТ-14,
Товарніченко В.О., к.філос.н., доц. – науковий керівник
Психологічні ідеї Зігмунда Фрейда
239
234 Маслов Д.В., ст. гр. БУД -14-1,
Товарніченко В.О., к.філос.н., доц. – науковий керівник
Сучасне дитинство: проблеми та шляхи їх вирішення
240
235 Лизогубова В . ст. гр. ЕТ-14,
Товарниченко В. А., к.филос. н., доц.- научный руководитель
Модели поведения супругов во внутрисемейных конфликтах
241
236 Нікітін М.Г. , ст. гр. ГЕ-14 , 
Товарніченко В.О., к.філос.н., доц. – науковий керівник
Конфлікти між батьками
242
237 Карпуха В.В., ст.гр. ЕТ-14;
Товарніченко В.О., к.філос.н., доц. – науковий керівник
Творче мислення та його розвиток у студентiв
243
238 Клименко О.А., ст. гр. ГЕ-14, 
Товарніченко В.О., к.філос.н., доц. – науковий керівник
Пам’ять, її види, розвиток та виховання
244
239 Рябцева А.С., ст. гр. ПУА-16-1мд,
Товарніченко В.О., к.філос.н., доц. – науковий керівник
Переконання: знання та віра у пізнавальній діяльності людини
245
240 Сидоренко О.А., ст.  гр. ГЕ-14,
Товарніченко В.О., к.філос.н., доц. – науковий керівник
Темперамент, основні теорії та невирішені проблеми
246
241 Погосов А. С., ст. гр. ЕТ-14,
Товарниченко В. А., к.филос. н., доц. - научный руководитель
Интроверты и экстраверты: основные характеристики и отличия
246
242 Покрищенко І.  ст. гр. ЕТ-14, 
Товарніченко В.О., к.філос.н., доц. – науковий керівник
Конфлікт, його структура, динаміка, функції
247
243 Помогаев Д. С., ст. гр. ЕТ-14,  
Товарніченко В.О., к.філос.н., доц. – науковий керівник
Розвиток психології в Україні
248
244 Тимошишина А.С., ст.гр. ПУА-16-1мд,.
Товарніченко В.О., к.філос.н., доц. – науковий керівник
Проблеми методології системи управління  в контексті філософії
249
245 Савченко В.А., ст. гр. ГЕ-14,
Товарниченко В. А., к.филос. н., доц. - научный руководитель
Психология рекламы
249
246 Филипов О.Ю., ст. гр. ГЕ-14,
Товарніченко В.О., к.філос.н., доц. – науковий керівник
Шляхи вирішення конфлікту
250
247 Фень Д. О., ст. гр. ПУА-16-1мд,
Товарніченко В.О., к.філос.н., доц. – науковий керівник
Свобода наукового пошуку і соціальна відповідальність вченого
251
248 Фесенко Д., ст. гр. ЕТ-14-1, Товарніченко В.О., к.філос.н., доц. – науковий керівник
Імідж 
252
249 Литовченко В.О., ст. гр. ГЕ-14,
Товарніченко В.О., к.філос.н., доц. – науковий керівник
Регулятивне значення емоцій, почуттів,
волі в житті, діяльності особистості
252
250 Грегуліч А.О., ст. гр. ТЕ–16мда,
Калюжний В.С., к. філос. н., проф. ЗДІА– науковий  керівник
Проблематика технічного знання у філософії техніки
253
251 Курач А.С., ст. гр.АКИТ-16мд,
Калюжний В.С., к. філос. н., проф. ЗДІА– науковий  керівник
Особливості мотивування студенівдо навчального процесу
254
252 Родіонов О.О., ст.гр. ТЕ–16мд,
Калюжний В.С., к. філос. н., проф. ЗДІА– науковий  керівник
Філосовські проблеми у сучасній науці
255
253 Герасименко Ю.М., ст. грОА-13-2т,
Калюжний В.С., к. філос. н., проф. ЗДІА– науковий  керівник
Брехня: причини, наслідки
256
254 Хілобок К.О.,ст. гр. ГЕ-16-1м,
Калюжний В.С., к. філос. н., проф. ЗДІА– науковий  керівник
Вчення про метод Ф. Бекона
257
255 Фролова Т.Ю., ст. гр. ГЕ-16-1м,
Калюжний В.С., к. філос. н., проф. ЗДІА– науковий  керівник
Типи наукового пізнання
257
256 Бромирська Н.А., ст.гр.ТЕ-16-1-мдб,
Калюжний В.С., к. філос. н., проф. ЗДІА– науковий  керівник
дитяча жорстокість як соціальна проблема
258
257 Данова Ю.О., ст..гр.ТЕ-16-1-мдб,
Калюжний В.С., к. філос. н., проф. ЗДІА– науковий  керівник
Самовиховання – як засіб формування особистості
259
258 Ерёменко Е.В.,ст.гр. ТЭ-16-1мда,
Калюжний В.С., к. філос. н., проф. ЗДІА– науковий  керівник
Классификация наук О. Конта
261
259 Калініченко О.О., cт. гр. ТЕ-16-1мдб,
Калюжний В.С., к. філос. н., проф. ЗДІА– науковий  керівник
Проблема становлення особистості дітей  засобами фізичного виховання
262
260 Котелевська І.Г., ст. гр.ГЕ–16–1мд,
Калюжний В.С., к. філос. н., проф. ЗДІА– науковий  керівник
Науково-дослідна робота студента-магістра як компонент професіональної підготовки майбутніх фахівців
263
261 Хрипко О.С., магістрант гр. МН–16–2мд
Калюжний В.С., к. філос. н., проф. ЗДІА– науковий  керівник
Методологічний анархізм П. Фейєрабенда
264
262 Пшенична А.Ю., ст..гр.ОП-14-1д,
Ільчук І.А., ст. викл.–   науковий керівник 
Місце знаків в науці і повсякденній мові
265
263 Ревицька К.О., ст.гр. ОП-14-1д,
Ільчук І.А., ст. викл.– науковий керівник
Природна мова і мова науки
266
264 Філіпов П.Д. , ст.гр. ОНС-14-1д,
Ільчук І.А., ст. викл.– науковий керівник Категорії семантики
267
265 Зануда Т.О. , ст.гр.  ОНС-14-1д,
Ільчук І.А., ст. викл.–   науковий керівник
Мови різних рівнів
268
266 Сівенкова К.П. , ст.гр. ОНС-14-1д,
Ільчук І.А., ст. викл.–  науковий керівник
Описова версія  толерантності польських істориків
269
267 Плахотня Х.О. , ст.гр.  ОНС-14-1д,
Ільчук І.А., ст. викл.–  науковий керівник
Акт Варшавської конференції про толерантність
270
268 Мельничук О.С., ст.гр. ОНС-14-1д,
Ільчук І.А., ст. викл.–  науковий керівник
Визначення толерантності: політичний підхід
271
269 Банах Л.С., ст. викладач
Вплив кризового суспільства на ціннісні орієнтації сучасної молоді
272
270 Дрига Д.А., ст. гр. СП-14-1, Банах Л.С., ст. викл.
Принципи та стратегії формування індивідуального та фахового іміджу юдини.
274
271 Котляр І.С., ст. гр. СП-14-2,
Банах Л.С., ст. викл.–  науковий керівник
«Чи можливо визначити, про що думає людина?»
275
272 Лазуренко В.Г., ст. гр. СП-14-2,
Банах Л.С., ст. викл.–  науковий керівник
Роль соціальних мереж у сучасному суспільстві.
276
273 Ганзера К.В., ст. гр. М-14-1д,
Целякова О. М. асистент - науковий керівник
Важливість тренінгів для підвищення рівня знань персоналу
277
274 Даниленко А.С., ст.гр.М-14-1д,
Целякова О. М. асистент -науковий керівник
Симбіоз я-концепції  та самопізнання у свідомості індивіда
278
275 Криштоп Т.В., ст. гр. М-14-1д,
Целякова О. М. асистент -науковий керівник
Соціально-психологічний клімат у трудовому колективі
279
276 Кузаєва А.В., ст. гр. М-14-1(д)
Целякова О. М. асистент -науковий керівник
Психологічні причини анорексії
280
277 Федюн А.А., ст. гр. М-14-1д,
Целякова О. М. асистент -науковий керівник
Психічні розлади особистості як наслідок впливу соціуму
281
278 Чепурна П.В., ст. гр. М-14-1д,
Целякова О. М. асистент -науковий керівник
Психологічні особливості дітей аутистів
282
279 Мирошниченко Б.С., ст.гр. МН-14-1бд,
Целякова О. М. асистент - науковий керівник
Проблематика формування світогляду
за романом Джека Лондона «Морський вовк»
283
280 Нікітенко К.Г., ст. гр. МЕН -16-1мд
Нікітенко В.О., доц. – науковий керівник
Tourism as a form human of self-realization
284
281 Осипова Л.Д., ст. гр. МЕН -16-1мд,
Нікітенко В.О., доц. – науковий керівник
Development of tourism as the spiritual world of a man
285
282 Дрига Д.А., ст. гр. СП -15-1д,
Нікітенко В.О., доц. – науковий керівник
Myths about the middle ages
286
283 Кузнецов Д.А., ст.гр.МН-14-1бд,
Целякова О. М., асистент -науковий керівник
Проблема жорстокості серед дітей за романом У. Голдінга «Володар мух»
287
284 Дацишина Д.О., ст.гр.МН-14-1бд,
Целякова О. М., асистент -науковий керівник
Проблематика врятування від зла у філософії екзистенціалізму за романом Камю «Чума»
288
                                                                                                     
МОНУ   Урядовий контактний центр   Microsoft Imagine X   Office 365   Cisco   ЗДІА на Facebook   Національна гаряча лінія

Запорізька державна інженерна академія © 2006-2019