ЗДІА
   
  ЗАПОРІЗЬКА
ДЕРЖАВНА
ІНЖЕНЕРНА
АКАДЕМІЯ
   
69006 м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226
Тел.: (061) 236-90-34
Факс: (061) 283-08-38
E-mail: info@zgia.zp.ua
ЗДІА реорганізована
у повному складі в
ІНЖЕНЕРНИЙ ІНСТИТУТ ЗНУ
наказом МОН України №1162
Українська
Русский
English
  Про
академію
  Факультети
кафедри
  Структурні
підрозділи
  Міжнародне
співробітництво
  Наука
Аспірантура
  Студенту
ЗДІА
  For
foreigners
  ВСТУП
2019
  Бібліотека
ЗДІА
  СФК
«Січ»
  Освітні
програми
  Сайт підтримки
освітніх програм
 
Новини, події, анонси
Українська мова -
держслужбовцям
ЗДІА ОФІЦІЙНО. ЛІЦЕНЗІЯ
Сертифікація
енергоефективності
HORIZON 2020

Vestnik


СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

УДК 111:796

КОНЦЕПТ СПОРТУ У РАКУРСІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД
СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ - АНТРОПОЛОГІЇ, ОНТОЛОГІЇ ТА АРТ-ТЕРАПІЇ


© Білогур В. Є.
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
(Мелітополь, Україна) E-mail: bilovlada@mail.ru, ORCID 0000-0001-9041-7050

Анотація. Актуальність дослідження в тому, що проаналізовано концепт спорту у ракурсі
базових схем антропології, онтології та арт-терапії та умови його становлення. Концепт спорту у
ракурсі у ракурсі базових схем антропології, онтології та арт-терапіїі є результатом становлення
спортивної людини, загартування тіла людини та досягнення його спортивних результатів.
Постановка завдання – спортивний менеджмент є основою формування суспільства, у якому
витребуваним є спорт як економічний, соціальний і культурнй феномен глобалізованого суспільства.
Даний тип суспільства потребує розвитку концепту сорту та його вплетення в культурну практику
спортивного менеджменту. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ми спираємося на авторів,
що досліджували спорт як феномен, що виступає чинником становлення і розвитку особистості.
Проблема самовизначення особистості як філософська проблема розглядається в філософських
доробках С.К'єркегора, К.Ясперса, М.Хайдеггера, Ж.-П Сартра, А.Камю, Е.Фромма. Виділення
недосліджених частин загальної проблеми – концептуалізація концепту спорту як об’єкта і
суб’єкта спортивного менеджменту. В основі дослідження – концептуалізація базових схем
антропології, онтології та арт-терапії в системі міждисциплінарного простору як фактор
формування загартованої і цілісної спортивної особистості. Постановка завдання – використання
підходів, зокрема антрополоігчного, онтологічного і арт-терапевтичного, що дозволили розглянути
спорт як важливий економічний, соціальний і культурний феномен, направлений на становлення
спортивної людини як цілісної істоти. Виклад основного матеріалу. Проаналізовано місце і роль
концепту спорту як нового наукового напрямку та дисципліни спортвиного менеджменту. В основі
спортивного менеджменту – розвиток спортивної людини, викорстання антропологічних,
онтологічних та арт-терапевтичних засад для форумвання цілісної концецпії спортивної людини.
Досліджено, що творчість, гра і спорт - це універсальні функції людини, які приводять до реалізації
різноманітних форм самобутності ствердження і розвитку людського організму, зумовлюють
формування спортивної людини. З’ясовано, що спортивний менеджмент формує модель розширення
впливу спорту на всі сфери життєдіяльності суспільства. Виявлено сутність спорту як головної
детермінанти впливу на розвиток спортивної особистості. Висновки - розкрито концепт спорту у
ракурсі базових схем антропології, онтології та арт-терапі, в основі яких ствердження спортивної
домінанти та її культивування в спортивному менеджменті.
Ключові слова: концепт спорту, антропологія, онтологія, арт-терапія, спортивний
менеджмент, спортивна людина

КОНЦЕПТ СПОРТУ У РАКУРСІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД
СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ - АНТРОПОЛОГІЇ, ОНТОЛОГІЇ ТА АРТ-ТЕРАПІЇ
Веб-майстер Попівща В.О.
                                                                                                     
МОНУ   Урядовий контактний центр   Microsoft Imagine X   Office 365   Cisco   ЗДІА на Facebook   Національна гаряча лінія

Запорізька державна інженерна академія © 2006-2020