ЗДІА
   
  ЗАПОРІЗЬКА
ДЕРЖАВНА
ІНЖЕНЕРНА
АКАДЕМІЯ
   
69006 м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226
Тел.: (061) 236-90-34
Факс: (061) 283-08-38
E-mail: info@zgia.zp.ua
ЗДІА реорганізована
у повному складі в
ІНЖЕНЕРНИЙ ІНСТИТУТ ЗНУ
наказом МОН України №1162
Українська
Русский
English
  Про
академію
  Факультети
кафедри
  Структурні
підрозділи
  Міжнародне
співробітництво
  Наука
Аспірантура
  Студенту
ЗДІА
  For
foreigners
  ВСТУП
2019
  Бібліотека
ЗДІА
  СФК
«Січ»
  Освітні
програми
  Сайт підтримки
освітніх програм
 
Новини, події, анонси
Українська мова -
держслужбовцям
ЗДІА ОФІЦІЙНО. ЛІЦЕНЗІЯ
Сертифікація
енергоефективності
HORIZON 2020

Vestnik


СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

УДК 17.023.31:[159.955+37.013

МИСЛЕННЯ ЯК ФАКТОР СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ОСОБИСТОСТІ:
ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІЙ АСПЕКТ


© Кравченко А. А.
Київський національний торговельно-економічний університет (Київ, Україна),
E-mail: allusik_k@ukr.net, ORCID 0000-0001-8429-2183

Анотація. В статті досліджуються особливості продуктивного мислення як найважливішої
характеристики людини. Мислення не тільки осягає оточуючу реальність, але й творить новий світ
і нове соціокультурне середовище. Головна мета статті полягає у аналізі основних параметрів
формування мислення. Дослідженні мислення як способу творчого освоєння природної і соціальної
реальності у навчально-освітньому процесі із врахуванням сучасних філософських методик і
педагогічних практик.
Методологічну основу філософсько-освітнього дослідження складають загальнонаукові
принципи пізнання соціокультурних явищ, які підпорядковані історико-філософському, системно-
структурному, конститутивному і контамінаційному методам пізнання.
В основі дослідження представлено такі завдання: проаналізувати основні параметри
формування мислення в навчальному процесі, виявити значення творчої складової в процесі освоєння
природної і соціальної реальності. Результати дослідження. На основі запропонованих методів
визначено, що шлях до розкриття сутності світу здійснюється через спосіб мислення. Показано, що
процес формування мислення найбільш продуктивно здійснюється засобами освіти і педагогічних
практик. Роль освіти в соціальному і культурному житті полягає у передачі знання, на основі якого
формується мислення як енергія впливу на зміну середовища і людини. Мислення – це навичка, яка
надає можливість одержувати знання. Важливою функцією творчого мислення є здатність
розв’язувати проблеми, в результаті чого з’являються можливості до цілеспрямованої діяльності.
Висновок. Сучасний світ ставить перед особистістю неординарні завдання, які не мають
аналогів вирішення. Тому, в процесі навчання, необхідно показувати як думати, а не вчити
алгоритмам діяльності. Ефективність навчально-освітнього процесу залежить від рівня творчого
мислення педагога. Він повинен перетворювати кожне заняття в творче відкриття. Такий підхід в
навчанні формує творчу, креативну особистість, здатну долати труднощі сучасного нестабільного
світу. Мислити – означає створювати проблеми і ефективно їх вирішувати.
Ключові слова: мислення, знання, освіта, проблема, розум, педагогіка, особистість.

МИСЛЕННЯ ЯК ФАКТОР СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ОСОБИСТОСТІ:
ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІЙ АСПЕКТ
Веб-майстер Попівща В.О.
                                                                                                     
МОНУ   Урядовий контактний центр   Microsoft Imagine X   Office 365   Cisco   ЗДІА на Facebook   Національна гаряча лінія

Запорізька державна інженерна академія © 2006-2020