ЗДІА
   
  ЗАПОРІЗЬКА
ДЕРЖАВНА
ІНЖЕНЕРНА
АКАДЕМІЯ
   
69006 м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226
Тел.: (061) 236-90-34
Факс: (061) 283-08-38
E-mail: info@zgia.zp.ua
ЗДІА реорганізована
у повному складі в
ІНЖЕНЕРНИЙ ІНСТИТУТ ЗНУ
наказом МОН України №1162
Українська
Русский
English
  Про
академію
  Факультети
кафедри
  Структурні
підрозділи
  Міжнародне
співробітництво
  Наука
Аспірантура
  Студенту
ЗДІА
  For
foreigners
  ВСТУП
2019
  Бібліотека
ЗДІА
  СФК
«Січ»
  Освітні
програми
  Сайт підтримки
освітніх програм
 
Новини, події, анонси
Українська мова -
держслужбовцям
ЗДІА ОФІЦІЙНО. ЛІЦЕНЗІЯ
Сертифікація
енергоефективності
HORIZON 2020

Vestnik


СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

УДК 325.8:94(477+438)

CВІТОГЛЯДНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ В КОНТЕКСТІ ІСТОРИЧНИХ
ПОДІЙ В УКРАЇНІ І ПОЛЬЩІ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПОСТУПУ


© Макушинська Г. П.
Запорізька державна інженерна академія (Запоріжжя, Україна),
E-mail: anna.makushynska@gmail.com, ORCID 000-0002-2714-6195

Анотація. Актуальність дослідження зумовлена сучасними кризовими явищами у світоглядній
сфері європейського світу загалом, і в Україні зокрема, стратегічний розвиток якої спрямований у
євроінтеграційному руслі. Постановка завдання – передбачає аналіз таких негативних світоглядних
факторів, якими є дезорієнтація, розмитість, фальшивість змісту, релятивізм, помилковість
інтерпретацій тощо, а також виявлення світоглядних передумов щодо здобуття державної
незалежності з точки зору історичної ретроспективи. Головна мета статті полягає у порівняльно-
історичному розгляді світоглядних пріоритетів і протиріч польського і українського народу в
контексті непростих взаємини за умов геополітичного сусідства і стратегічного партнерства, а також
ґрунтується на необхідності визначення історичної правди як у взаєминах двох народів, з метою
успішного внутрішнього розвитку, так і для вироблення стратегії розвитку української держави,
незалежність і цілісність якої знаходиться під загрозою донині. Виділення недосліджених частин
загальної проблеми проведено на основі широкого масиву світоглядних наукових розвідок, в яких
світоглядні пріоритети українського народу вивчені, переважно, безвідносно до європейського і
західнослов’янського контексту, адже засади східного православного світорозуміння, світовідчуття і
т.п. мають як суголосні пріоритети, так і суттєву специфіку щодо загальноєвропейських, а в нашому
дослідженні – польських, сформованих вселенським християнством (католицизмом). Аналіз останніх
досліджень і публікацій свідчить про активну зацікавленість і широке вивчення проблеми
світоглядних засад, що підтверджено як вітчизняними розвідками (А. Колодного, Л. Филипович,
П.Яроцького, В.Жадька, В.Воронкової), так і новітніми дослідженнями провідних вчених світу
(Паризька декларація, доповідь Римського клубу). Методологія передбачає використання системного,
структурно-функціонального, компаративного, герменевтичного, аксіологічного та інших методів і
підходів, які дозволили глибоко проаналізувати окреслені проблеми і сформулювати оптимальний
шлях формування світоглядних пріоритетів українського народу через відродження соціальної ролі
родини, реформованої освіти, церкви, громадських організацій тощо. Виклад основного матеріалу
представлено у контексті історичних фактів і подій, постійно звертається увага на осмислення їх
світоглядних передумов і наслідків, що впливали на становлення громадянського суспільства
західного світу, зокрема, Польщі, а також сучасного стану і перспектив функціонування світоглядних
пріоритетів українського народу, що засвідчує його істотну пов’язаність з християнством, а саме, з
його морально-етичним змістом.
Можливості філософського аналізу дозволили сформулювати теоретичні висновки та розробити
практичні рекомендації щодо вироблення стратегічної концепції оптимальної і гармонійної взаємодії
двох народів, перспектив розвитку, які пов’язані з розбудовою справжньої Європи, в «яку можна
вірити».
Ключові слова: християнський світогляд, світоглядна дезорієнтація, церква, патріотизм,
історична правда, прощення, духовно-культурна самоідентифікація.

CВІТОГЛЯДНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ В КОНТЕКСТІ ІСТОРИЧНИХ
ПОДІЙ В УКРАЇНІ І ПОЛЬЩІ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПОСТУПУ
Веб-майстер Попівща В.О.
                                                                                                     
МОНУ   Урядовий контактний центр   Microsoft Imagine X   Office 365   Cisco   ЗДІА на Facebook   Національна гаряча лінія

Запорізька державна інженерна академія © 2006-2020