ЗДІА
   
  ЗАПОРІЗЬКА
ДЕРЖАВНА
ІНЖЕНЕРНА
АКАДЕМІЯ
   
69006 м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226
Тел.: (061) 236-90-34
Факс: (061) 283-08-38
E-mail: info@zgia.zp.ua
ЗДІА реорганізована
у повному складі в
ІНЖЕНЕРНИЙ ІНСТИТУТ ЗНУ
наказом МОН України №1162
Українська
Русский
English
  Про
академію
  Факультети
кафедри
  Структурні
підрозділи
  Міжнародне
співробітництво
  Наука
Аспірантура
  Студенту
ЗДІА
  For
foreigners
  ВСТУП
2019
  Бібліотека
ЗДІА
  СФК
«Січ»
  Освітні
програми
  Сайт підтримки
освітніх програм
 
Новини, події, анонси
Українська мова -
держслужбовцям
ЗДІА ОФІЦІЙНО. ЛІЦЕНЗІЯ
Сертифікація
енергоефективності
HORIZON 2020

Vestnik


СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

УДК 1:316.77 : 004.738.5

ПОДКАСТ: ПОГЛЯД КРІЗЬ ПРИЗМУ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ

© Страшко І.В.
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (Київ),
E-mail: iryna.strashko@gmail.com, ORCID 0000-0001-5137-991X

Анотація. Подкаст – зафіксований у цифровій формі продукт людської діяльності, який виконує
функцію рефлексії буття на рівні смислів, цінностей, образів, норм і цілей та відображає
особливості мови і мовлення, свідомості і мислення людини певної соціокультурної традиції.
Висвітлюючи різні сторони людського життя, він не тільки описує суспільство, але і дає йому
оцінку, сприяє розумінню суспільних процесів сьогодення. Метою статті є розгляд цілісної сутності
буття подкасту як феномену, виявлення тенденцій його функціонування, його ролі в суспільстві та
інформаційних процесах. Методологічним підґрунтям дослідження подкасту стали загальнонаукові
методи емпіричного і теоретичного узагальнення, індукції і синтезу, соціокультурний метод, метод
порівняльного аналізу. При вивченні змісту подкастів використовувався метод контент-аналізу.
Емпіричну базу дослідження склав масив подкастових ресурсів в мережі. Досягнення поставленої
мети потребувало вирішення ряду дослідницьких завдань: виявити характерні особливості
подкастів на основі їх контентного аналізу; розглянути онтологічні, гносеологічні підстави і
соціальні функції подкастів; конкретизувати місце і роль подкастів у сучасному суспільстві. На
основі цих методів описано і досліджено подкаст з урахуванням широкого спектра його
соціокультурних смислів і підтекстів; розглянуто філософські підстави і соціальні функції
подкасту; проаналізовано гносеологічні аспекти даного феномена, який розглядається як вид
діяльності людини по осмисленню явищ навколишнього світу; визначено основні соціальні функції
подкасту: інформативна, пізнавальна, комунікативна, соціалізувальна, компенсаторна. Онтологічна
основа подкасту – це спілкування, діалог, спільна комунікація людей в мережі, незалежно від
географічних і соціальних кордонів. Результативність, успішність функціонування подкасту у
мережі визначається його змістом, а отже його впливом, як на конкретну людину, так і на
суспільство. Наукова новизна даної розвідки полягає в застосуванні комплексного,
міждисциплінарного підходу до аналізу даного явища, поповненні уявлень про сучасні тенденції його
використання. Аналіз екзистенції подкастів у мережі, з урахуванням їхнього контенту і
характеристик, дав змогу дійти наступних висновків: подкаст відображає систему соціальних
норм, духовних цінностей, культурних реалій, відносин людей до навколишнього світу і до самих себе.
У функціональному аспекті він є цифровим «носієм», засобом для зберігання і передавання
інформації, знання і досвіду, посередником і способом комунікації, роль якого унікальна у різних
сферах (медійній, освітній, науковій, політичній тощо).
Ключові слова: подкаст, комунікація, мова, мережа.

ПОДКАСТ: ПОГЛЯД КРІЗЬ ПРИЗМУ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇВеб-майстер Попівща В.О.
                                                                                                     
МОНУ   Урядовий контактний центр   Microsoft Imagine X   Office 365   Cisco   ЗДІА на Facebook   Національна гаряча лінія

Запорізька державна інженерна академія © 2006-2020