ЗДІА
   
  ЗАПОРІЗЬКА
ДЕРЖАВНА
ІНЖЕНЕРНА
АКАДЕМІЯ
   
69006 м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226
Тел.: (061) 236-90-34
Факс: (061) 283-08-38
E-mail: info@zgia.zp.ua
ЗДІА реорганізована
у повному складі в
ІНЖЕНЕРНИЙ ІНСТИТУТ ЗНУ
наказом МОН України №1162
Українська
Русский
English
  Про
академію
  Факультети
кафедри
  Структурні
підрозділи
  Міжнародне
співробітництво
  Наука
Аспірантура
  Студенту
ЗДІА
  For
foreigners
  ВСТУП
2019
  Бібліотека
ЗДІА
  СФК
«Січ»
  Освітні
програми
  Сайт підтримки
освітніх програм
 
Новини, події, анонси
Українська мова -
держслужбовцям
ЗДІА ОФІЦІЙНО. ЛІЦЕНЗІЯ
Сертифікація
енергоефективності
HORIZON 2020

Vestnik


ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

УДК 37.015.311

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК ФАКТОР
КРЕАТИВНО-ЗНАННЄВОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


© Олексенко Р. І.
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
(Мелітополь, Україна)
E-mail: roman.xdsl@ukr.net, ORCID: 0000-0002-2171-514X

Анотація. Актуальність дослідження в тому, що представлено умови формування креативної
особистості, що є результатом формування креативно-знаннєвої економіки, в якій витребуваною є
даний тип особистості. Постановка завдання – феномен креативної особистості як феномен і основа
для формування аналогічної концепції. Саме інформаційне суспільство та соціальне підприємництво
виступають головними факторами і чинниками становлення і розвитку креативно-знаннєвої
економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій – ми спираємося на авторів, що досліджували
«знаннєво-інтелекутальне» суспільство, в основі якого знаннєво-інтелекутальна особистість. Це
твори В.Андрущенка, Т.Андрущенко, В.Вашкевича, В.Воронкової, О.Кивлюк, В.Мельник,
В.Нікітенко, Р.Олексенка, О.Сосніна, С.Шарова. Виділення недосліджених частин загальної
проблеми – концептуалізація концепції креативної особистості в умовах викликів глобального світу.
В основі дослідження – теоретичні аспекти формування концепції креативної особистості як фактор
формування креативно-знаннєвої економіки.
Постановка завдання – використання соціоаксіологічного та неоаксіологічного підходів і
методів, що дозволили глибоко проникнути в умови формування креативної особистості в умовах
викликів глобалізації та інформаційного суспільства. Виклад основного матеріалу. Саме в основі
аксіології – ціннісні орієнтації особистості, необхідні для формування інформаційно-знаннєвої
економіки чи неоекономіки. Досліджено, що творчість стимулює виробництво інноваційних
матеріальних і духовних благ, зумовлює прискорення комерціалізації та кінцевого споживання
матеріальних і духовних благ. З’ясовано, що Homo economicus є основою формування творчого
підприємництва та його трансформації в соціальний капітал нації. Виявлено сутність культури як
головної домінанти та ключового фактора формування креативно-ціннісних конкурентоспроможних
фахівців.
Висновки - розкрито еволюцію від «homo economicus» до «homo creativus» в умовах глобалізації
та глобальних рейтингах креативної економіки; створено концепцію креативної особистості як
фактор креативно-знаннєвої економіки в умовах викликів глобалізації; представлено цілісне уявлення
креативної особистості як фактора формування знаннєво-інформаційної економіки.
Ключові слова: інформаційно-знаннєве суспільство, креативна особистість, творчість,
креативно-ціннісні орієнтації, неаксіологічний підхід

ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК ФАКТОР
КРЕАТИВНО-ЗНАННЄВОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Веб-майстер Попівща В.О.
                                                                                                     
МОНУ   Урядовий контактний центр   Microsoft Imagine X   Office 365   Cisco   ЗДІА на Facebook   Національна гаряча лінія

Запорізька державна інженерна академія © 2006-2020