ЗДІА
   
  ЗАПОРІЗЬКА
ДЕРЖАВНА
ІНЖЕНЕРНА
АКАДЕМІЯ
   
69006 м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226
Тел.: (061) 236-90-34
Факс: (061) 283-08-38
E-mail: info@zgia.zp.ua
ЗДІА реорганізована
у повному складі в
ІНЖЕНЕРНИЙ ІНСТИТУТ ЗНУ
наказом МОН України №1162
Українська
Русский
English
  Про
академію
  Факультети
кафедри
  Структурні
підрозділи
  Міжнародне
співробітництво
  Наука
Аспірантура
  Студенту
ЗДІА
  For
foreigners
  ВСТУП
2019
  Бібліотека
ЗДІА
  СФК
«Січ»
  Освітні
програми
  Сайт підтримки
освітніх програм
 
Новини, події, анонси
Українська мова -
держслужбовцям
ЗДІА ОФІЦІЙНО. ЛІЦЕНЗІЯ
Сертифікація
енергоефективності
HORIZON 2020

Vestnik


ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

УДК 37:004

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З
ВПРОВАДЖЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ


© Соснін О. В.
ДНВЗ «Університет менеджменту освіти» (Київ, Україна)
E-mail: alvas.sosnin@gmail.com, ORCID: 0000-0003-4188-0887
© Кононець М. О.
НТУУ «Київський політехнічний інститут (Київ, Україна)
E-maіl: kononets.maria@gmail.com, ORCID: 0000-0001-9303-707X

Анотація. Актуальність дослідження в тому, що метою дослідження (особливостей, шляхів,
підходів) єформування концепцій ефективної освіти у вимірі сучасних глобалізаційних викликів та
впровадження комп’ютерних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в систему
освіти. Постановка завдання. Стаття відображає становлення цілісної концепції системи освіти,
пов’язаної з впровадженням ІКТ, та подолання негараздів, що стоять на її шляху.
Аналіз останніх досліджень і публікацій – в статті враховані самі сучасні підходи щодо
впровадження ІКТ в систему вищої освіти, так як проаналізовано місце, роль та значення інформації
в сучасному суспільстві, її основні смислові характеристики. Виділення недосліджених частин
загальної проблеми – концептуалізація системи освіти, повязаної з впровадженням ІКТ та
форумвання інфорцміайно-комунікцаійної культури. Методи – системного, структурного,
структурно-функціонального аналізу, що дозволили проаналізувати проблеми сучасної освіти,
виявити умови її розвитку на шляху формування «суспільства знань» і перетворення знань на
інтелектуальну власність.
Виклад основного сматеріалу. Методологія передбачає використання системного, структурно-
функціонального та комплексного методів і підходів, що дозволили проаналізувати концепцію
системи освіти, повязаної з впровалдженням ІКТ. Виявлено проблеми науки і освіти, яка потребує
змін на засадах інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційної (техномеритократичної)
культури.
Наукова новизна дослідження в тому, що виявлено умови формування «економіки знань» та
можливості зайняти гідне місце в глобальній економічній системі завдяки формуванню «креативно-
інформаційної» компоненти в освітянській сфері та розкрити сучасні уявлення про освіту та її роль у
сучасному суспільстві.
Висновки – сформовано концепцію впровадження ІКТ в систему освіти ВНЗ та виявлено
недоліки, що заважають цьому процесу.
Ключові слова: інформаційне суспільство, комп’ютеризація, інформація, інформатизація,
інформаційно-комунікаційні технології, «суспільство знань», креативність.

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ВПРОВАДЖЕННЯМ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В
ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Веб-майстер Попівща В.О.
                                                                                                     
МОНУ   Урядовий контактний центр   Microsoft Imagine X   Office 365   Cisco   ЗДІА на Facebook   Національна гаряча лінія

Запорізька державна інженерна академія © 2006-2020