ЗДІА
   
  ЗАПОРІЗЬКА
ДЕРЖАВНА
ІНЖЕНЕРНА
АКАДЕМІЯ
   
69006 м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226
Тел.: (061) 236-90-34
Факс: (061) 283-08-38
E-mail: info@zgia.zp.ua
ЗДІА реорганізована
у повному складі в
ІНЖЕНЕРНИЙ ІНСТИТУТ ЗНУ
наказом МОН України №1162
Українська
Русский
English
  Про
академію
  Факультети
кафедри
  Структурні
підрозділи
  Міжнародне
співробітництво
  Наука
Аспірантура
  Студенту
ЗДІА
  For
foreigners
  ВСТУП
2019
  Бібліотека
ЗДІА
  СФК
«Січ»
  Освітні
програми
  Сайт підтримки
освітніх програм
 
Новини, події, анонси
Українська мова -
держслужбовцям
ЗДІА ОФІЦІЙНО. ЛІЦЕНЗІЯ
Сертифікація
енергоефективності
HORIZON 2020

Vestnik


ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

УДК 361.472.4:316.61

ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ЯК КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ
В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


© Богуславська О. Г.
Запорізька державна інженерна академія (Запоріжжя, Україна)
E-mail: olga.alba.company@gmail.com ORCID 0000-0003-4480-6412

Анотація. В статті розглядається процес формування іміджу як конкурентної переваги в
сучасному інформаційному суспільстві. Ці процесі потребують всебічного дослідження оскільки в
світовому інформаційному суспільстві відбуваються бурхливі якісні зміни. Це обумовлює
необхідність пошуку ефективних механізмів досягнення, підтримки і розвитку
конкурентоспроможності як бізнес-структур, так і неприбуткових організацій. Важливим фактором
підвищення конкурентоспроможності є формування позитивного іміджу й бездоганної ділової
(політичної, соціальної, етичної) репутації. Головна мета статті - визначення теоретико-
методологічних засад та розробка практичних рекомендацій формування іміджу як конкурентної
переваги в сучасних умовах вітчизняного інформаційного суспільства. В статті, в процесі досягнення
зазначеної мети, вирішено наступні наукові завдання: розглянуто методологічні засади процесу
формування іміджу;сформувано понятійно-категоріальний апарат досліджуваної теми; надані
практичні рекомендації щодо реалізації маркетингової стратегії в контексті формування позитивного
іміджу та оптимізації репутації суб'єктів інформаційного суспільства. Методологія. Історичний,
системній, структурно-функціональний та синергетичний методи дозволяють послідовно
проаналізувати попередній досвід науковців щодо обраної тематики дослідження; упорядкувати
існуючи способи та прийоми формування позитивного імідж, привести до певного зрозумілого
алгоритму процес маркетингової стратегії, спрямованої на закріплення у свідомості громадськості
бажаного образу, ідеї чи парадигми в сучасному інформаційному суспільстві. Наукова новизна статті
полягає в удосконаленні понятійно-категоріального апарату досліджуваної теми, в визначенні
характерних рис інформаційного суспільства, в обґрунтуванні важливості формування позитивного
іміджу та в визначенні етапів маркетингової онлайн-стратегії. Це дозволяє зробити висновок, що в
умовах глобалізації недостатньо створити висококласний продукт чи якісну послугу – необхідно
правильно донести інформацію до цільової аудиторії за допомогою якісної маркетингової стратегії.
Ключові слова: інформаційне суспільство, бренд, імідж, брендинг, маркетингова стратегія,
соціальні мережі, smm, контент.

ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ЯК КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ В СУЧАСНОМУ
ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Веб-майстер Попівща В.О.
                                                                                                     
МОНУ   Урядовий контактний центр   Microsoft Imagine X   Office 365   Cisco   ЗДІА на Facebook   Національна гаряча лінія

Запорізька державна інженерна академія © 2006-2020