ЗДІА
   
  ЗАПОРІЗЬКА
ДЕРЖАВНА
ІНЖЕНЕРНА
АКАДЕМІЯ
   
69006 м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226
Тел.: (061) 236-90-34
Факс: (061) 283-08-38
E-mail: info@zgia.zp.ua
ЗДІА реорганізована
у повному складі в
ІНЖЕНЕРНИЙ ІНСТИТУТ ЗНУ
наказом МОН України №1162
Українська
Русский
English
  Про
академію
  Факультети
кафедри
  Структурні
підрозділи
  Міжнародне
співробітництво
  Наука
Аспірантура
  Студенту
ЗДІА
  For
foreigners
  ВСТУП
2019
  Бібліотека
ЗДІА
  СФК
«Січ»
  Освітні
програми
  Сайт підтримки
освітніх програм
 
Новини, події, анонси
Українська мова -
держслужбовцям
ЗДІА ОФІЦІЙНО. ЛІЦЕНЗІЯ
Сертифікація
енергоефективності
HORIZON 2020

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Запорізька державна інженерна академія
МАТЕРІАЛИ
XXIII НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

СТУДЕНТІВ, МАГІСТРАНТІВ, АСПІРАНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ ЗДІА
МЕТАЛУРГІЯ
ЯК ОСНОВА СУЧАСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ТОМ I
23-26 жовтня 2018 р.
Запоріжжя ЗДІА 2018

ТИТУЛ
ЗМІСТ
СТАТТІ ТА ТЕЗИ 1 - 50
СТАТТІ ТА ТЕЗИ 51 -100
СТАТТІ ТА ТЕЗИ 101 -152

1 Хмара Р.Ю., Кравчук В.О. магістранти, Мосейко Ю.В., доц., к.п.н. Дослід-ження розм’якшення залізорудних матеріалів за умов доменної плавки 3
2 Гармаш А.В., маг., Харченко О.В., доц., к.т.н. Технологія доведення сталі із застосуванням інтегрованої системи контролю сталеплавильного виробництва ПК «Майстер» 4
3 Трошин П.В., маг., Харченко О.В., доц., к.т.н. Дослідження теплових ефектів матеріалів та енергоносіїв за розкислення-легуванням сталі 5
4 Терещенко Д.С., маг., Харченко О.В., доц., к.т.н. Дослідження кінетики виділення кисню під час розкислення-легування сталі 6
5 Детюк Н.О., маг., Терновий Ю.Ф., проф., д.т.н. Модельні формоутворення краплин під час розпилення рідких металів 6
6 Воденнікова О.С., доц., к.т.н., Воденнікова Л.В., ст. викл., Грибоводов Є.С., маг.Аналіз особливостей позадоменої десульфурації чавуну 7
7 Лобань С.І., маг., Скачков В.О., проф., д.т.н. Особливості позапічної обробки сталі 8
8 Сидоренко О.О., Тищенко Д.А., магістранти, Мосейко Ю.В., доц., к.п.н. Дослідження технології переробки металевих відходів методом електро-шлакового переплаву 9
9 Юрченко Д.А., маг., Скачков В.О., проф., д.т.н. Аналіз схем безперервної розливки тонкого листа 10
10 Курило Н.М., маг., Башлій С.В., доц., к.т.н. Використання установки «ківш-піч» для глибокої десульфурації металу 11
11 Бабич В.Г., маг., Скачков В.О., проф., д.т.н. Оцінка методів очищення сталі ШХ-15 від сторонніх включень 12
12 Підгатець Д.М., маг., Кириченко О.Г., доц., к.т.н. Використання порошко-подібних матеріалів для продувки металів і сплавів 13
13 Воденнікова Ок.С., доц., к.т.н., Воденнікова Ол.С., ас. Пархоменко С.В., маг. Особивості використання вторинних матеріалів за виплавки фероси-лікомарганцю з 14
14 Воденнікова О.С., доц., к.т.н., Воденнікова Л.В., ст. викл., Шварцер Д.А., маг. Дослідження міцності брикетів з марганецьвмісної сировини 15
15 Воденнікова Ок.С., доц., к.т.н., Воденнікова Ол.С., ас. Щербина Р.Г., маг. Особливості процесів виплавки та рафінування марганцевих сплавів 16
16 Якименко А.М., Завадський О.В., магістранти, Башлій С.В., доц., к.т.н. Стабілізація відвального шлаку металевого марганцю 17
17 Федорченко Р.А., маг., Скачков В.О., проф., д.т.н. Розрахунок технологіч-них параметрів за просоченням електродів неорганічними речовинами 18
18 Гретин В.Г., маг., Кириченко О.Г., доц., к.т.н. Підвищення ефективності використання вогнетривів у металургійних агрегатах 19
19 Шаповал О.О., маг., Кириченко О.Г., доц., к.т.н. Удосконалення технолог-гії виробництва магнезіальних вогнетривів 20
20 Іванов О.Б., маг. Воляр Р.М., доц., к.т.н. Дослідження впливу хімічного складу бокситів на показники знекремнювання алюмінатних розчинів в умовах вилуговування 21
21 Панфірова В.В., маг., Воляр Р.М., доц., к.т.н. Вивчення структури алюмі-натних розчинів глиноземного виробництва 22
22 Пригода О.М., маг., Бережна О.Р., доц., к.т.н., Скачков В.О., проф., д.т.н. Дослідження та аналіз процесів відновлення губчатого титану 23
23 Кисельов В.Є., маг., Нестеренко Т.М., доц., к.т.н. Дослідження технолог-гічних особливостей переробки алюмінієвих шлаків 24
24 Лобіков Д.В., маг., Нестеренко Т.М., доц., к.т.н. Дослідження технологіч-них особливостей рафінування технічного силіцію від домішок феруму, алюмінію, кальцію 25
25 Лукошніков А.І, асп., Нестеренко Т.Н., доц., к.т.н. Про визначення форми анода рафінувального електролізера 26
26 Скачков В.А., проф., д.т.н., Иванов В.И., с.н.с., Нестеренко Т.Н., доц., к.т.н., Бережная О.Р., доц., к.т.н. Исследование структурно-механических характеристик пирографита 27
27 Скачков В.А., проф., д.т.н., Бережна О.Р., доц., к.т.н., Нестеренко Т.Н., доц., к.т.н., Сергієнко Т.І., маг. Особливості просочення пористих вугле-цевих матеріалів розплавом силіцію 28
28 Скачков В.О., проф., д.т.н., Іванов В.І., с.н.с., Нестеренко Т.М., доц., к.т.н., Бережна О.Р., доц., к.т.н. Моделювання процесу ущільнення вуглецевих композитів піровуглецем 29
29 Гнатишак Р.В., Бережна О.Р., доц., к.т.н. Особливості процесів прямої гравітації електродів 30
30 Трифонов В.А., маг., Бережна О.Р., доц., к.т.н., Скачков В.О., проф., д.т.н. Вплив тиску на процеси просочення вуглецевих композитів 31
31 Юхименко О.А., маг., Бережна О.Р., доц., к.т.н., Скачков В.О., проф., д.т.н. Вплив вмісту антифрикційних компонентів на властивості композитів 32
32 Варченко Д.А., маг., Карпенко Г.В., к.т.н. Особливості використання пористих вогнетривких матеріалів 33
33 Прохорова Н.Д., маг., Карпенко Г.В., к.т.н., Скачков В.О., проф., д.т.н. Дослідження процесу формування вуглецевого комподиту 34
34 Шаповал К.Г., маг., Воляр Р.М., доц., к.т.н. Про вплив методу литва на структуру мідного анода 35
35 Азаєв Р.А., маг., Воляр Р.М., доц., к.т.н. Про розподіл потоку інертного газу в установці вирощування монокристалах кремнію 36
36 Орлов О.К., маг., Явтушенко О.В., проф., д.т.н. Дослідження ефективності технологічних мастил при гарячому об’ємному штампуванні 37
37 Русанова Д.Ю., маг., Явтушенко О.В., проф., д.т.н. Аналіз стійкості робо-чого інструменту розподільних штампів за умов моторобудівного заводу. 37
38 Савченко О.П., маг., Кругляк Д.О., доц., к.т.н. Дослідження впливу темпе-ратур кінця прокатки та змотування для оптимізації властивостей штаб 38
39 Тищенко Ю.А., маг., Явтушенко О.В., проф., д.т.н. Розробка системи ав-томатизованого проектування розкрою рулонних матеріалів 39
40 Хайло Д.В., маг., Кругляк Д.О., доц., к.т.н. Оптимізація температурно-швидкісних параметрів прокатки інструментальних сталей 40
41 Шевченко Г.І., Сабіров В.Г., магістранти, Бєлоконь Ю.О., доц., к.т.н. Дос-лідження процесів одержання ?-TiAl сплавів в умовах термохімічного пресування 41
42 Бадулка Д.В., маг., Бондаренко Ю.В., доц., к.т.н. Дослідження та вдоско-налення режимів деформації штаб на НСХП 1680 в умовах ПАТ «Запо-ріжсталь» 42
43 Корнілов О.О., маг., Проценко В.М., доц., к.т.н. Дослідження та розробка технології виробництва заготовки для сортових станів на обтискно-заготовоч-ному стані 1050/950 ПАТ «Дніпроспецсталь» шляхом проектування нової калібровки валків 43
44 Притуло Д.Г., маг., Проценко В.М. доц., к.т.н. Аналіз і вдосконалення технологічного процесу виробництва штаб на ШСГП 1680 ПАТ «Запо-ріжсталь» з метою зниження енерговитрат, підвищення якості і розши-рення розмірного сортаменту розкату 44
45 Романенко В.В., маг., Проценко В.М. доц., к.т.н. Дослідження та вдоско-налення технологічного процесу виробництва штаб з маловуглецевих сталей на НСХП 1680 ПАТ «Запоріжсталь» з метою підвищення якості продукції 45
46 Скляр А.Ю., маг., Бєлоконь Ю.О., доц., к.т.н. Дослідження та аналіз тех-нологічних схем прокатки високих штаб на блюмінгу 46
47 Фролов А.В., маг., Бондаренко Ю.В., доц., к.т.н. Дослідження та удоско-налення параметрів різання на ножицях з паралельними ножами зусиллям  12,5 МН в умовах ПАТ «Дніпроспецсталь» 46
48 Чипула Д.А., маг., Кругляк Д.О., доц., к.т.н. Дослідження впливу темпера-турних режимів відпалюванняу холоднокатаного прокату на продуктив-ність термічних печей ЦХП-1 ПАТ «Запоріжсталь». 47
49 Чумак Д.О., маг., Бондаренко Ю.В., доц., к.т.н. Дослідження динамічних навантажень у приводі головної лінії стана 1680 ЦГПТЛ в умовах ПАТ «Запоріжсталь» 48
50 Шматало І.І., маг., Кругляк Д.О., доц., к.т.н. Дослідження режимів дефор-мації низьковуглецевих сталей на станах холодної прокатки 49
                                                                                                     
МОНУ   Урядовий контактний центр   Microsoft Imagine X   Office 365   Cisco   ЗДІА на Facebook   Національна гаряча лінія

Запорізька державна інженерна академія © 2006-2019