ЗДІА
   
  ЗАПОРІЗЬКА
ДЕРЖАВНА
ІНЖЕНЕРНА
АКАДЕМІЯ
   
69006 м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226
Тел.: (061) 236-90-34
Факс: (061) 283-08-38
E-mail: info@zgia.zp.ua
ЗДІА реорганізована
у повному складі в
ІНЖЕНЕРНИЙ ІНСТИТУТ ЗНУ
наказом МОН України №1162
Українська
Русский
English
  Про
академію
  Факультети
кафедри
  Структурні
підрозділи
  Міжнародне
співробітництво
  Наука
Аспірантура
  Студенту
ЗДІА
  For
foreigners
  ВСТУП
2019
  Бібліотека
ЗДІА
  СФК
«Січ»
  Освітні
програми
  Сайт підтримки
освітніх програм
 
Новини, події, анонси
Українська мова -
держслужбовцям
ЗДІА ОФІЦІЙНО. ЛІЦЕНЗІЯ
Сертифікація
енергоефективності
HORIZON 2020

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Запорізька державна інженерна академія
МАТЕРІАЛИ
XXIII НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

СТУДЕНТІВ, МАГІСТРАНТІВ, АСПІРАНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ ЗДІА
ЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОНІКА
ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ТОМ III
23-26 жовтня 2018 р.
Запоріжжя ЗДІА 2018

ТИТУЛ
ЗМІСТ
СТАТТІ ТА ТЕЗИ 1 - 52
СТАТТІ ТА ТЕЗИ 54 -100
СТАТТІ ТА ТЕЗИ 101 -136

1. Гончарова В.С., студент гр. МН-17-1мз, Левінзон Д.І., професор. Дослідження та розробка скануючого пристрою неохолоджуваних тепловізійних систем 3
2. Архіпов В.А., магістрант гр. МН-17-1мз, Верьовкін Л.Л., проф., к.т.н. Мікроелектронна електрокардіографічна система дистанційного< моніторингу 4
3. Васильєва І.К., магістрант гр. МН-17-1мд, Ніконова З.А., проф., к.т.н. Дослідження та розробка універсальної системи живлення на сонячних елементах 5
4. Гудемчук Є.В., ст. гр. МН-17-1мд, Левінзон Д.І., проф., д. т. н. Дослідження мікроелектронної системи захисту будинку 6
5. Негрієнко К.Ю., магістрант гр. МН-17-1мз, Ніконова А.О., доц., к.т.н.
Дослідження методів радіаційного контролю<
7
6. Похиленко О.В., магістрант гр. МН-17-1мд, Хрипко С.Л., проф., д.т.н.
Дослідження можливості підвищення якості МОН- інтегральних схем
8
7. Cеребряна А.О., магістрант гр. МН-17-1мз, Верьовкін Л.Л., проф., к.т.н. Мікроелектронні системи позиціювання для гелеоенергетики 9
8. Сивкова Ю.В., магістрант гр.МН-17-1мз, Коломоець Г.Г., доц., к.ф.-м.н.
Радіочастотний індикатор шпигунських пристроїв
10
9. Суслов А.В., магістрант гр. МН-17-1мз, Верьовкін Л.Л., проф., к.т.н.
Мікроконтролерний плеоптичний прилад для офтальмології
11
10. Ференчук І.В., магістр гр. МН – 17 - 1мд, Строітєлєва Н.І., канд. фіз.-
мат.наук, доц. Лабораторний стенд на платформі Arduino
12
11. Ніколенко Д.С., ст. гр. МН-15-1д, Небеснюк О.Ю., доц.
Прилад імітації звуків природи
13
12. Пругло О.О., студент групи МН-15-1д, Ніконова А.О., доц.
Розробка абсолютного оптоелектронного перетворювача кутових переміщень
14
13. Стрюков В.О., магістр гр. МН – 17- 1мд, Строітєлєва Н.І., канд. фіз.-
мат.наук, доц. Дистанційний маніпулятор із розпізнаванням рухів оператора
15
14. Лисенко А.В., студент групи МН-15-1д, Ніконова А. О., доц.
Особливості приладів для реєстрації медико-біологічної інформації
16
15. Неумивака І.О. ст. гр. МН-15-1д, Коломоєць Г.Г., к.ф.-м.н., доц.
Відлякувач гризунів на сонячних елементах
17
16. Фатєєв С.О., ст.гр. МН-15, Кісельов Є.М., доц., к. т. н.
Сучасні перетворювачі вторинної енергії
18
17. Кісельов Є.М., доц., Таранець А.В., ст. викл.
Побудова системи накопичення і перетворення вторинної енергії
19
18. Никонова А.А.- к.т.н., доцент, Небеснюк О.Ю.- к.т.н., доцент
Влияние термообработки на качество контактных систем фотоэлектрических преобразователей
20<
19. Небеснюк О.Ю.- к.т.н., доцент, Никонова З.А.- к.т.н., профессор
Исследование влияния различных факторов на эффективность фотоэлектрических преобразователей
21
20. Строітєлєва Н.І., канд. фіз.-мат.наук, доцент . Стабільність основних параметрів сонячних елементів на основі невпорядкованих напівпровідників 22
21. Коломоєць Г.Г., канд. фіз.-мат.наук, доцент Тонкоплівкові сонячні елементи на основі телурида кадмію 22
22. Світанько М.В., к.ф.-м.н., доцент Дослідження променевої стійкості та оптичного пробою структур Cu2SCdS (Cu2S-ZnxCd1-xS) 23
23. Еспіноса Харамільо К.Ф., магістрант гр. МН-17-1мз, Світанько М.В., к.ф.-м.н., доцент Джерело лазерного випромінювання у діапазоні довжин хвиль 200-220 нм< 24
24. Пома Пардо К.С., магістрант гр. МН-17-1мз, Світанько М.В., к.ф.-м.н., доцент Лазерний пристрій для дослідження стану забруднення повітря 24
25. Тауі Мохамед-Сугаіл, магістрант гр. МН-17-1мд, Хрипко С.Л., д.т.н., професор Дослідження особливостей оптичного діапазону передачі інформації 25
26. Кузько А.О., ст. гр. МН-17-1мд, Небеснюк О.Ю., доц., к.т.н. Розробка пристрою для резервного живлення комп’ютера 26
27. Назаренко В.В., магістрант гр. МН-17-1мд, Хрипко С.Л., проф., д.т.н. Мікроелектронна інформаційна система аускультаційної діагностики 27
28. Кіпріч В.І., магістрант гр. МІ-217, проф. Хрипко С.Л. Порівняння технологій та бібліотек компонентів доступу та керування даними в EMBARCADERO RAD STUDIO. 28
29. Оборін О.О., магістрант гр. МІ-217, проф. Хрипко С.Л. Дослідження можливостей фреймворку LARAVEL 5 для створення WEB-сервісу. 29
30. Щербань В.О., магістрант гр. МІ-117, проф. Хрипко С.Л. Дослідження оптимізації використання ресурсів хмарних WEB-додатків. 30
31. Бойко Ю.С., ст., Каюков Ю.М., доцент. Вплив теплоти згоряння палива на ефективність теплової роботи полум’яної нагрівальної печі. 30
32. Гогунська Р.І., ст., Каюков Ю.М., доц. Дослідження роботи системи охолодження двозонної методичної печі. 31
33. Задорожний В. В., ст., Бахтін В.І., доц.. Використання частотного регулювання та розділення споживачів на насосній станції. 32
34. Кондратьєва А. О., ст., Ільїн С.В., доц. Дослідження коефіцієнта теплової проникності та геометричних характеристик пористих структур елементів теплового захисту енергетичного обладнання. 33
35. Лебединська В. С., ст., Назаренко І.А., доц. Підвищення енергетичної ефективності. Теплова ізоляція трубопроводів теплових мереж. Сучасні матеріали і технічні рішення. 34
36. Ліщинський Б.О., ст., Чепрасов О.І., проф. Дослідження доцільності використання теплової енергії водосховища Дніпровської ГЕС. 35
37. Москальчук В.Є., ст., Яковлєва І.Г., проф. Дослідження коефіцієнту
тепловіддачі горизонтальної труби при вільному русі повітря на базі мікроконтроллерів ARDUINO.
36
38. Ренгевич А.О., ст., Чепрасов О.І., проф. Дослідження економічної доцільності використання сонячних колекторів в системах опалення власних домогосподарств
Запорізького регіону.
37
39. Фельський Д.С., ст., Бахтін В.І., доц. Використання попереднього покомпонентного< розігріву шихти з метою підвищення енергоефективності плавильних печей. 38
40. Фролов К.А ., ст., Чейлитко А.О., доц. Виробництво шамотного вогнетриву і його застосування. 39
41. Бобер М.А., ст., Бердишев М.Ю., доц. Оптимізація потужності ґрунтового теплового насосу для теплопостачання житлового будинку. 40
42. Гарьковенко А.С., ст., Ільїн С.В., доц. Дослідження доцільності реконструкції пальника типа ТТМТ-20 для підвищення економічності роботи котлоагрегатів. 40
43. Гусак М.Г., ст., Бердишев М.Ю., доц. Дослідження ефективності роботи
котла БКЗ-75-40-440 при переведенні його на коксодоменну суміш.
41
44. Джурляк К.С., ст., Бахтін В.І., доц. Дослідження ефективності комбінованої системи енергопостачання на ТЕЦ м. Енергодар. 42
45. Сікора К.Ю., ст., Назаренко О.М., доц. Дослідження комбінованої системи опалення багатоквартирного будинку. 43
46. Дріждь А.Г., ст., Назаренко І.А., доц. Дослідження процесу сушіння матеріалів в конвективній сушарці. 44
47. Єрмілко М.Г., ст., Бердишев М.Ю., доц. Переведення котла РК-85-40-440-180КБ з коксового газу на коксодоменну суміш. 44
48. Каплун П.В., ст., Каюков Ю.М., доц. Дослідження тепловологісного режиму огороджувальних конструкцій будівель. 45
49. Ковтун Я.В., ст., Назаренко О.М., доц. Експериментальні вимірювання стіни Тромба у літній період. 46
50. Кушнаренко О.П., ст., Назаренко О.М., доц. Альтернативне опалення птахокомплексу Мелітопольського району. 47
51. Міхонов С.М., ст., Назаренко О.М., доц. Дослідження продуктивності альтернативного опалення відкритого басейну. 48
52. Плетньова Г.В., ст., Бердишев М.Ю., доц. Підвищення ефективності роботи Запорізької АЕС шляхом заміни конденсаторів К-38080 турбіни К-1000-60/1500-2. 49
53. Пушков С.І., ст., Чепрасов О.І., проф. Реконструкція котла ПТВМ–30 з метою збільшеня його економичности. 50


                                                                                                     
МОНУ   Урядовий контактний центр   Microsoft Imagine X   Office 365   Cisco   ЗДІА на Facebook   Національна гаряча лінія

Запорізька державна інженерна академія © 2006-2019