ЗДІА
   
  ЗАПОРІЗЬКА
ДЕРЖАВНА
ІНЖЕНЕРНА
АКАДЕМІЯ
   
69006 м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226
Тел.: (061) 236-90-34
Факс: (061) 283-08-38
E-mail: info@zgia.zp.ua
ЗДІА реорганізована
у повному складі в
ІНЖЕНЕРНИЙ ІНСТИТУТ ЗНУ
наказом МОН України №1162
Українська
Русский
English
  Про
академію
  Факультети
кафедри
  Структурні
підрозділи
  Міжнародне
співробітництво
  Наука
Аспірантура
  Студенту
ЗДІА
  For
foreigners
  ВСТУП
2019
  Бібліотека
ЗДІА
  СФК
«Січ»
  Освітні
програми
  Сайт підтримки
освітніх програм
 
Новини, події, анонси
Українська мова -
держслужбовцям
ЗДІА ОФІЦІЙНО. ЛІЦЕНЗІЯ
Сертифікація
енергоефективності
HORIZON 2020
  КАФЕДРА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ та ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ
В.о.зав. кафедри:
Бахтін
Валерій Іванович,
доцент,
кандидат технічних наук.
Телефон: (061) 227-12-17,
2-51
TGE

ДИСЦІПЛИНИ І МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ КАФЕДРИ

Кафедра здійснює підготовку
фахівців з галузі знань
0506 «Енергетика і енергетичне машинобудування»:

 • бакалаврів за напрямом
  6.050601 «Теплоенергетика»
  (отримують диплом бакалавра з теплоенергетики);
 • спеціалістів та магістрів за спеціальністю
  7(8).05060101 «Теплоенергетика»
  (отримують диплом інженера-енергетика);
 • аспірантів за спеціальністю
  05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»
 • докторантів за спеціальністю
  05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»
 • На кафедрі працює аспірантура та докторантура
  за напрямом «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика».

 • Тематика дисертаційних робіт

  Ліцензований обсяг підготовки фахівців


  Освітньо-кваліфікаційний рівень
  Денна форма навчання Заочна форма навчання
  всього бюджет всього (бюджет не передбачений)
  Бакалавр 100 20 100
  Спеціаліст (на базі диплома бакалавра) 35 17 55
  Магістр (на базі дипломів бакалавра або спеціаліста) 10 5 8

  Освітньо-професійна програма «Теплоенергетика» зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» за бакалаврським рівнем вищої освіти
  Освітньо-професійна програма «Теплоенергетика» зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» за магістерським рівнем вищої освіти
  Освітньо-професійна програма «Гідроенергетика» зі спеціальності 145 «Гідроенергетика» за бакалаврським рівнем вищої освіти
  Освітньо-професійна програма «Гідроенергетика» зі спеціальності 145 «Гідроенергетика» за магістерським рівнем вищої освіти

  Кафедра забезпечує вивчення наступних базових дисциплін:

 • Технічна термодинаміка;
 • Тепломасообмін;
 • Котельні установки промислових підприємств;
 • Системи виробництва та розподілу енергоносіїв;
 • Теплові мережі;
 • Джерела теплопостачання промислових підприємств;
 • Теплові електричні станції;
 • Нагнітачі та теплові двигуни;
 • Низькопотенційні та альтернативні джерела енергії;
 • Енергозбереження в промислових та цивільних спорудах.
  загалом близько 40 дисциплін.

 • З повним переліком дисциплін та їх коротким змістом можливо ознайомитися у


  інформаційному пакеті кафедри

  Матеріально-технічна база кафедри

  Навчальна площа, що закріплена за кафедрою - 626,94 м2.
  Кількість навчальних приміщень кафедри - 6, з них:
  лекційних аудиторій - 2,
  спеціалізованих лабораторій - 4,
  комп'ютерний клас - 1.
  Загальна кількість місць - 198.
  На кафедрі є локальна комп'ютерна мережа.

  На кафедрі діють лабораторії:

 • тепломасообміну;
 • теплотехнічних процесів та установок;
 • загальної теплотехніки;
 • математичного моделювання теплоенергетичних процесів.
 • Всі зазначені лабораторії оснащені сучасним обладнанням.
  В навчальному процесі задіяні 26 комп'ютерів, 30 програмних пакетів. Сума матеріального забезпечення кафедри складає 279.5 тис. грн.
  Проводиться щорічно модернізація лабораторного обладнання.

  ПРО КАФЕДРУ

  Кафедру створено у 1964 році. За весь час свого існування кафедра (попередня назва «Промислова теплоенергетика») була випусковою.
  З 2000 року кафедру теплоенергетики очолює доктор технічних наук, професор Яковлєва Ірина Геннадіївна.
  На кафедрі працюють 17 викладачів, серед них: 2 - д.т.н., професори,
  1 - к.т.н., професор, 6 - к.т.н., доценти, 3 - к.т.н., ст. викладача; 5 - старших викладачів.
  З моменту створення кафедри колектив кафедри активно займається науковою діяльністю.
  До наукової роботи активно залучаються студенти.
  За майже 50-річну історію існування кафедра ТЕ підготувала більше 8000 спеціалістів. 10 її випускників захистили кандидатські дисертації,
  1 - докторську.
  Всього викладачами кафедри захищені 3 докторські и 12 кандидатських дисертацій, опубліковано близько 1000 наукових робіт, отримано більше 100 патентів і авторских свідоцтв на винаходи. Кафедра неодноразово нагороджувалась на виставках різного рівня.
  Кафедра теплоенергетики пишається своїми випускниками, які досягли значних професійних успіхів та стали керівниками великих виробничих колективів, вченими та провідними фахівцями.
  Випускники кафедри

  Працевлаштування випускників

  Випускники кафедри «Теплоенергетика» працюють інженерами, ведучими спеціалістами, керівниками на виробництві, в проектних інститутах, закладах комунального господарства.
  Деякі з них займають відповідальні посади в органах місцевої влади, у вищих навчальних закладах та ін.
  Основні бази працевлаштування:
 • Концерн «Міські теплові мережі»
 • ВАТ ЗМК «Запоріжсталь»
 • ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М.Кузьміна»;
 • ДП «ДІПРОПРОМ»;
 • ПАТ «Запоріжкокс;
 • ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат»;
 • ЗАТ «Пологівський олійноекстракційний завод»;
 • ПАТ «Дніпроенергосервіс»
 • ПАТ «Запоріжвогнетрив»
 • КП «Іскра»
 • ТОВ «Мідас-буд»
 • Приватні підприємства
 • ПАТ «Всеукраїнський інститут трансформаторобудування»;
 • ВАТ «Запоріжтрансформатор»;
 • ПАТ «УкрГрафіт»;
 • ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго»;
 • ВАТ «Мотор Січ»;
 • Запорізька атомна електростанція.
 • Кафедра
  здійснює підготовку фахівців з галузі знань
  0506 - "Енергетика та енергетичне машинобудування":

 • бакалаврів за напрямом 6.050602 «Гідроенергетика»
  (отримують кваліфікацію електромеханіка);
 • спеціалістів за спеціальністю 7.05060201 «Гідроенергетика»
  (отримують диплом інженера-енергетика);
 • магістрів за спеціальністю
  8.05060201 «Гідроенергетика»
  (отримують диплом магістра з енергетики).

 • Ліцензований обсяг підготовки фахівців
  Освітньо-кваліфікаційний рівень Денна форма навчання Заочна форма навчання
  всього бюджет всього
  Бакалавр 25 20 25
  Спеціаліст (на базі диплома бакалавра) 25 20 25
  Магістр (на базі дипломів бакалавра або спеціаліста) 5 5 5
  Базові дисципліни:
 • Гідроенергетичне обладнання станцій
 • Гідротехнічні споруди та моделювання гідроенергетичних процесів
 • Мікропроцесорні системи автоматизації
 • Автоматизований електропривод
 • Електромеханіка
 • Релейний захист і автоматика
 • Комп'ютерні системи керування, автоматизації та проектування
 • Із повним переліком дисциплін можна ознайомитися у
  Інформаційному пакеті кафедри

  Матеріально-технічна база кафедри

  Загальна площа кафедри складає 340,22 м2, з них навчально-лабораторних приміщень 281,52 м2, тобто 83 %.
  Всього 200 робочих місць.
  На кафедрі діють лабораторії:
 • Гідроенергетики, гідравліки та гідротехнічних споруд;
 • Мікропроцесорних систем керування та автоматизації;
 • Електричного обладнання станцій, електричних вимірювань та релейного захисту.
 • Всі зазначені лабораторії оснащені сучасним обладнанням.
  В навчальному процесі задіяні комп\'ютери, сучасне програмне забезпечення, різноманітні лабораторні стенди.

  Підготовкa спеціалістів

  Підготовку спеціалістів за весь період навчання за спеціальністю "Гідроенергетика" виконують 6 професорів та 30 доцентів, в тому числі на кафедрі 1 доктор технічних наук, професор та 6 кандидатів технічних наук, доценти.
  Спеціальність "Гідроенергетика" започаткована у 1996 році згідно з рішенням ДАК від 13 червня 1996 р., протокол № 2.
  У 2000 році згідно наказу ректора ЗДІА № 326 - ВК від 28.07.2000 р. кафедра гідроенергетики організована в складі енергомеханічного факультету. В даний час вона є структурним підрозділом факультету енергетики та енергозбереження.
  За 17-річну історію існування кафедра ГЕ підготувала більше 500 спеціалістів, деякі з випускників захистили кандидатські дисертації.
  Всього викладачами кафедри захищено 3 кандидатських дисертації, опубліковано більше 15 монографій та більше 100 статей, отримано більше 20 патентів і авторських свідоцтв на винаходи.
  Значна частка випускників кафедри ГЕ стали керівниками підрозділів великих виробничих колективів, вченими та провідними фахівцями.
  Нова спеціалізована лабораторія на кафедрі
  Працевлаштування
  Випускники спеціальності «Гідроенергетика» працюють інженерами, ведучими спеціалістами, керівниками на виробництвах в наступних галузях господарства:
 • гідроелектростанції, атомні, теплові та сонячні електростанції;
 • на будівництві та обслуговуванні гідротехнічних споруд, електромеханічного і гідромеханічного обладнання в енергетиці, промисловості та сільському господарстві;
 • магістральні електричні мережі та системи;
 • обласні та міські електричні мережі;
 • системи водо- та електропостачання в енергетиці, промисловості і сільському господарстві;
 • науково-дослідні і проектно-конструкторські організації в галузі гідробудівництва, гідромеханіки, електромеханіки, електротехніки та електроенергетики;
 • пусконалагоджувальні підприємства, які займаються монтажем і впровадженням електричного, електромеханічного, гідроенергетичного, гідромеханічного обладнання, систем водо-
  і електропостачання, комп\'ютерних та мікропроцесорних систем керування, контролю, обліку та діагностики в енергетиці, промисловості й сільському господарстві
 • Бази працевлаштування:
 • Дніпровська ГЕС,
 • електростанції Дніпровського каскаду "Укргідроенерго",
 • ВАТ "Запоріжсталь",
 • ВАТ "Дніпроспецсталь",
 • СПКТБ "Запоріжгідросталь",
 • АКА "Південтрансенерго",
 • МП "Міськводоканал",
 • КБ "Прогрес",
 • управління водних ресурсів ОДА,
 • Запорізька атомна станція,
 • ВАТ "Запоріжобленерго",
 • НЕК "Укренерго",
 • ВТЕК "Дніпрообленерго" та ін.
 •  
  Веб-майстер Попівща В.О.
                                                                                                       
  МОНУ   Урядовий контактний центр   Microsoft Imagine X   Office 365   Cisco   ЗДІА на Facebook   Національна гаряча лінія

  Запорізька державна інженерна академія © 2006-2020