ЗДІА
   
  ЗАПОРІЗЬКА
ДЕРЖАВНА
ІНЖЕНЕРНА
АКАДЕМІЯ
   
69006 м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226
Тел.: (061) 236-90-34
Факс: (061) 283-08-38
E-mail: info@zgia.zp.ua
ЗДІА реорганізована
у повному складі в
ІНЖЕНЕРНИЙ ІНСТИТУТ ЗНУ
наказом МОН України №1162
Українська
Русский
English
  Про
академію
  Факультети
кафедри
  Структурні
підрозділи
  Міжнародне
співробітництво
  Наука
Аспірантура
  Студенту
ЗДІА
  For
foreigners
  ВСТУП
2019
  Бібліотека
ЗДІА
  СФК
«Січ»
  Освітні
програми
  Сайт підтримки
освітніх програм
 
Новини, події, анонси
Українська мова -
держслужбовцям
ЗДІА ОФІЦІЙНО. ЛІЦЕНЗІЯ
Сертифікація
енергоефективності
HORIZON 2020
 КАФЕДРА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ (ЕЕЕ)
ТЕЛ.: 227-12-46
Сайт кафедри
Аудиторії №303, 306, 307, 318. Тел. 2-31, 4-70, 3-71.
Завідувач кафедрою
Качан
Юрій Григорович
професор,
доктор технічних наук,
телефони 227-12-46,
2-31,
ауд. 318.

Освітньо-професійна програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за бакалаврським рівнем вищої освіти
Освітньо-професійна програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за магістерським рівнем вищої освіти

ДИСЦІПЛИНИ І МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ КАФЕДРИ

Звіт кафедри за 5 років

Кафедра здійснює підготовку
фахівців з галузі знань
14 "Електротехніка та електромеханіка":

За спеціальністю: 141 -
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

освітньо-кваліфікаційний рівень БАКАЛАВР
(на базі повної загальної середньої освіти)
(кваліфікація -
бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки);
освітньо-кваліфікаційний рівень СПЕЦІАЛІСТ
Освітні програмами:
«Енергетичний менеджмент»
«Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії»
(на базі рівня бакалавра)
(кваліфікація – професіонал з енергетичного менеджменту
кваліфікація –
професіонал з нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії);
освітньо-кваліфікаційний рівень МАГІСТР
Освітні програмами:
«Енергетичний менеджмент»
«Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії»
(на базі рівня бакалавра, спеціаліста)
(кваліфікація – професіонал з енергетичного менеджменту
кваліфікація –
професіонал з нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії);
Кандидатів наук:

 • 05.14.01 "Енергетичні системи та комплекси";
 • 05.13.07 "Автоматизація процесів керування".
 • Спеціалізації:
 • енергоменеджмент;
 • енергоаудит підприємств;
 • енергоконсалтинг;
 • енергозбереження у промисловості та житлово-комунальному господарстві.
 • Ліцензований обсяг підготовки фахівців
  2015-2016 н.р.

  Освітньо-кваліфікаційний рівень
  Денна форма навчання Заочна форма навчання
  всього бюджет всього
  Бакалавр 50 20* 50
  Спеціаліст (на базі диплома бакалавра) 25 5 50
  Магістр (на базі дипломів бакалавра або спеціаліста) 10 8
  10
  * (у т.ч. 10 бюджетних місць на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст").
  У поточному році планується збільшення бюджетних місць.
  Професорсько-викладацький склад кафедри
 • Качан Юрій Григорович, д.т.н., професор
 • Коваленко Віктор Леонідович, к.т.н., доцент
 • Коваленко Олександр Іванович, к.т.н., доцент
 • Коваленко Любов Рафаїловна, к.т.н., доцент
 • Левченко Сергій Андрійович, к.т.н., доцент
 • Братковська Катерина Олександрівна, к.е.н., доцент
 • Осипова Лариса Юріївна, ст.викладач
 • Ліуш Юлія Борисівна, к.т.н., доцент
 • Візер Аліна Анатоліївна, асистент
 • Лапікова Олеся Ігорівна, асистент
 • Дмітрієв Сергій Миколайович, зав.лабораторією
 • Кірчева Наталія Василівна, старший лаборант
 • Мищенко Владислав Юрійович, аспірант
 • Базові дисципліни кафедри:
  Електротехнічні:
 • Теоретичні основи електротехніки.
 • Основи метрології та електричних вимірювань.
 • Електричні машини.
 • Основи загальної та енергетичної електроніки.
 • Споживачі електричної енергії.
 • Електрична частина станцій та підстанцій.
 • Електричні системи та мережі.
 • Техніка високих напруг.
 • Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем.
 • Теплотехнічні:
 • Теоретичні основи теплотехніки.
 • Паливо та його спалювання.
 • Прилади та комплекси фізико-теплотехнічних вимірювань.
 • Теплопостачання та теплові мережі підприємств.
 • Гідрогазодинаміка.
 • Теплотехнологічні процеси та установки.
 • Дисципліни за фахом:
 • Основи енергозбереження.
 • Енергетичний аудит.
 • Основи енергоменеджменту.
 • Інфраструктура енергоринку.
 • Економічні:
 • Основи інвестиційної діяльності.
 • Управління проектами енерговикористання.
 • Економічне об\'рунтування проектів.
 • Економіка енергозбереження.
 • Маркетинг та ціноутворення на ринках енергії.
 • Загальноенергетичні:
 • Енергетичні системи та комплекси.
 • Поновлювальні та альтернативні джерела енергії.
 • З автоматизації процесів керування:
 • Основи теорії автоматичного керування.
 • Автоматизовані системи обліку та керування в енерговикористанні.
 • Енергозбереження засобами автоматизації.
 • Загальна інформація про кафедру і спеціальність:

  У 2000 році вперше в Запоріжжі і області ЗДІА отримала ліцензію на підготовку фахівців з нової для України спеціальності - енергетичний менеджмент. Зараз вона здійснюється на кафедрі "Ефективності енергозабезпечення" факультету енергетики і енергозбереження.
  Основна сфера діяльності енергоменеджерів - управління енергоспоживанням підприємств за критерієм енергоефективності. Причому, вказана діяльність направлена не лише на зменшення споживання енергоресурсів підприємствами, а й на поліпшення екологічної обстановки в регіоні і країні в цілому.
  Енергоменеджер - це не просто енергетик широкого профілю, а фахівець з оптимального з економічної точки зору управління, комплексного використання будь-яких доступних джерел енергії. Він повинен адекватно оцінювати енергетичні потоки підприємства, визначати місця втрат і неефективного використання енергії, шукати шляхи їх усунення.
  Підготовка фахівців на кафедрі ведеться висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом.
  На кафедрі успішно працює аспірантура.
  За останні 5 років 6 співробітників кафедри захистили кандидатські дисертації і працюють доцентами.  Матеріально-технічна база кафедри

  Загальна площа приміщень кафедри: 464,82 м2, з них навчально - лабораторних приміщень 353,21 м2, тобто 76%.
  Кафедра має свої спеціалізовані лабораторії, в яких майбутні спеціалісти-енергоменеджери знайомляться з високоефективними зразками сучасного енергозберігаючого устаткування, перспективними видами нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії.
  Стенд дослідження електроприводу та електронних схем
  Стенд дослідження роботи вітрогенератора

  Працевлаштування

  Наші випускники можуть розраховувати на високооплачувану роботу як енергеменеджери в службах енергозбереження та енергетичного менеджменту різних за профілем підприємств, організацій та установ, енергоаудиторських та енергоконсалтингових фірмах, енергосервісних компаніях, а також як енергетики широко профілю у відділах головного енергетика промислових та виробничих підприємств малого та середнього бізнесу.
  Високий рівень підготовки дозволить випускникам стати інженерами, провідними спеціалістами, керівниками на виробництві, викладачами у вищих навчальних закладах, співробітниками у галузевих науково-дослідних інститутах,проектно-конструкторських установах
  з питань енергозбереження та ін.

  Зараз наші випускники працюють на:

  • Концерн «Міські теплові мережи».
  • ПАТ «МК Запоріжсталь».
  • ПАТ «Дніпроспецсталь».
  • ПАТ «Мотор-Січ».
  • ПАТ «Запоріжкокс».
  • ПАТ ЗТМК.
  • НДПІ «Титан».
  • НДПІ «Запоріжцивілпроект».
  • ПАТ «Дніпроенерго».
  • НВФ «Енергосистеми».
  • ТОВ «ЕСКО «Екологічні системи» та інші.

  КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

  ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ 2016 р.
  ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ 2013 р.
  УРОЧИСТЕ ВРУЧЕННЯ МАГІСТЕРСЬКИХ ДИПЛОМІВ 2012 р.
  ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ 2011 р.
  ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ НА КАФЕДРІ - СТАТТЯ
  ВРУЧЕННЯ ДИПЛОМІВ МАГІСТРІВ - FOTO
  ВІДЕОФІЛЬМ ПРО КАФЕДРУ
  ЛИСТ НА ПІДПРИЄМСТВА - ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
  Презентація

   
  Веб-майстер Попівща В.О.
                                                                                                       
  МОНУ   Урядовий контактний центр   Microsoft Imagine X   Office 365   Cisco   ЗДІА на Facebook   Національна гаряча лінія

  Запорізька державна інженерна академія © 2006-2020