ЗДІА
   
  ЗАПОРІЗЬКА
ДЕРЖАВНА
ІНЖЕНЕРНА
АКАДЕМІЯ
   
69006 м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226
Тел.: (061) 236-90-34
Факс: (061) 283-08-38
E-mail: info@zgia.zp.ua
ЗДІА реорганізована
у повному складі в
ІНЖЕНЕРНИЙ ІНСТИТУТ ЗНУ
наказом МОН України №1162
Українська
Русский
English
  Про
академію
  Факультети
кафедри
  Структурні
підрозділи
  Міжнародне
співробітництво
  Наука
Аспірантура
  Студенту
ЗДІА
  For
foreigners
  ВСТУП
2019
  Бібліотека
ЗДІА
  СФК
«Січ»
  Освітні
програми
  Сайт підтримки
освітніх програм
 
Новини, події, анонси
Українська мова -
держслужбовцям
ЗДІА ОФІЦІЙНО. ЛІЦЕНЗІЯ
Сертифікація
енергоефективності
HORIZON 2020
Г У М А Н І Т А Р Н И Й
В І С Н И К
ЗАПОРІЗЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ

Збірник наукових праць
ВИПУСК 34
Запоріжжя - 2008
УДК. 063:327(477); 378.1(063); 378.1(477)(063); 339.92 (477)ББК 65.9(4УКР)8+74.58(4УКР)
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії:
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.Г. Воронкова. - Вип. 34. - Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2008. - 241 с.
Фахове видання з філософських наук затверджено Постановою Президії ВАК України
(протокол № 5-05/4 від 11.04.2001 р.)
В збірнику наукових праць дається аналіз становлення національної історії України, в контексті якої формуються нова концепція протоантичних цивілізацій України, соціогуманітарна парадигма захисту прав людини і нації в інтеграційній стратегії розвитку, антропологічна парадигма політичного менеджменту, що розвивається в умовах глобалізації; розкриваються напрямки діяльності держави щодо створення передумов для інтеграції України до ЄС; шляхи подолання дезорганізаційних процесів в сучасному українському суспільстві, напрямки формування української демократії та соціальної держави.
РЕЦЕНЗЕНТИ:
Андрущенко В.П. - доктор філософських наук, професор (м. Київ)
Вандишев В.М. - доктор філософських наук, професор (м. Суми)
Рижова І.С. - доктор філософських наук, професор (м. Запоріжжя)
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
серія КВ №9770 від 15.04.2005 року


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
Секція «Філософія»
Андрущенко В.П. - доктор філософських наук, професор (м. Київ); Бех В.П. - доктор філософських наук, професор (м. Київ); Бондарчук І.А. - доктор філософських наук, професор (м. Київ); Вандишев В.М. - доктор філософських наук, професор (м. Суми); Волинка Г.І. - доктор філософських наук, професор (м. Київ); Воловик В.І. - доктор філософських наук, професор (м. Запоріжжя); Воронкова В.Г. - доктор філософських наук, професор (м. Запоріжжя); Додонов Р.О. - доктор філософських наук, професор (м. Донецьк); Жадько В.А. - доктор філософських наук, професор (м. Запоріжжя); Корженко В.В. - доктор філософських наук, професор (м. Харків); Кривега Л.Д. - доктор філософських наук, професор (м. Запоріжжя); Лепський М.А. - доктор філософських наук, професор (м. Запоріжжя);
Таран В.О.
- доктор філософських наук, професор (м. Запоріжжя); Бондаренко О.В. - доктор філософських наук, професор (м. Запоріжжя); Рижова І.С. - доктор філософських наук, професор (м. Запоріжжя)
Секція «Соціологія»
Катаєв С.Л. - доктор соціологічних наук, професор (м. Запоріжжя); Лобанова А.С. - доктор соціологічних наук, професор (м. Кривий Ріг); Лукашевич М.П. -доктор філософських наук, професор (м. Київ); Сіднєв Л.М. - доктор філософських наук, професор (м. Запоріжжя); Скідін О.Л. - доктор соціологічних наук, професор (м. Запоріжжя); Судаков В.І. - доктор соціологічних наук, професор (м. Київ); Яковенко Ю.І. - доктор соціологічних наук, професор (м. Київ); Чепак В.В. - кандидат соціологічних наук, доцент (м. Київ); Швець Д.Є. - кандидат соціологічних наук, доцент (м. Запоріжжя)
Секція «Політологія»
Алєксєєнко І.В. - доктор політичних наук, професор (м. Бердянськ);
Бабкіна О.В. - доктор політичних наук, професор (м. Київ); Бебик В.М. - доктор політичних наук, професор (м. Київ); Горбатенко В.П. - доктор політичних наук, професор (м. Київ); Картунов О.В. - доктор політичних наук, професор (м. Київ); Оніщенко І.Г. - доктор політичних наук, професор (м. Київ); Кіндратець О.М. - доктор політичних наук, професор (м. Запоріжжя)
Друкується за рішенням Вченої ради
Запорізької державної інженерної академії
(протокол №2 від 04 вересня 2008 р.)
© Редакційна колегія, 2008
© Автори статей, 2008
© Запорізька державна інженерна академія, 2008
Наукове видання
Збірник наукових праць
Гуманітарний вісник
Запорізької державної інженерної академії

за напрямом філософія - фаховий
заснований 2 лютого 2001 року
Випуск №34 (2008 рік)
Упорядник:
Воронкова Валентина Григорівна - доктор філософських наук, професор, академік Української академії політичних наук,академік Міжнародної академії наук вищої школи,зав. кафедри менеджменту організацій, декан факультету менеджменту і фінансівЗапорізької державної інженерної академії
Технічний редактор:
Ажажа Марина Андріївна - кандидат наук з державного управління, доцент кафедри менеджменту організацій Запорізької державної інженерної академії
69006, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 226,
Запорізька державна інженерна академія,
кімната л413, тел. (0612) 238-292
E-mail: valentina-voronkova@yandex.ru
azaz-marina@yandex.ru
Засновник і видавець:
Запорізька державна інженерна академія.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
"Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії"
серія КВ №9770 від 15.04.2005 року.
Видавництво:
Редакційно-видавничий відділ Запорізької державної інженерної академії: 69006, м. Запоріжжя, просп. Леніна, 226,
ЗДІА,кімн. 96
Тел. (0612) 2238-596
Оригінал-макет виготовлено в редакції "Гуманітарного вісника ЗДІА"
Надруковано з електронного оригінал-макету редакції в РВВ ЗДІА

 

ЗМІСТ

№ п/п Автори Назва статті Стор.
1 Пожуєв В.І.

Проблеми інформатизації суспільства в трансформаційних умовах

4
2 Швець Є.Я.,
Турба М.М.,
Швець Д.Є.

Оcобливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу  та рейтингового оцінювання знань студентів

15
3 Бебик В.М.

Протоантичні цивілізації України: Мезія - Енеїда - Шумер - Троада - Скітія

22
4 Воронкова В.Г.

Формування антропологічної парадигми політичного менеджменту в умовах глобалізації

31
5 Кіндратець О.М.

Теоретичні джерела концепції соціальної держави

50
6 Латигіна Н.А.

Українська демократія сьогодні: спроби і помилки

60
7 Даріуш Патер

Проблема толерування іншого як шлях до гуманізму

70
8 Ян Зубелевич

О ресентименте, ксенофобии и человеческих правах или о филиации идей в европейском сообществе

79
9 Вандишев В.М.

Біотехнології й людина: ідеологія і практика

87
10 Переломова О.С.

Інтертекстуальність як системотвірна текстово-дискурсивна категорія

94
11 Дуднікова І.І.

Система досліджень людських вимірів глобальних екологічних змін

103
12 Рижова І.С.

Актуальні проблеми дизайну у сучасному філософському дискурсі

115
13 Костенко К.А.

Шляхи подолання дезорганізаційних процесів в сучасному українському суспільстві

128
14 Львов В.Є.
Коляда О.О.

Правові аспекти вирішення житлової проблеми в Україні

139

15

Тополь О.В.

Теоретичний аналіз дослідження старості: соціологічний підхід

152
16 Буркулай Е.В.

Эстетическое восприятие языковой динамики современного социума (на примере всеукраинской и региональной прессы)

161
17 Володин П.В.

Проблема отношения человека с окружающей средой

169
18 Бондаренко О.В.

Українська національна ментальність та освітня культура: точки стикання

180
19 Вовканич Степан

Соціогуманістична парадигма захисту і людини, і нації в інтеграційній стратегії розвитку України

188
20 Коваленко Є.О.

Діяльність держави щодо створення передумов для інтеграції України до ЄС

206
21 Коломієць А.М.

Основні аспекти теоретико-методологічної переорієнтації професійної підготовки педагога

221
22 Фурса О.О.

Глобалізм та регіоналізм в сучасному соціальному просторі

229

 
                                                                                                     
МОНУ   Урядовий контактний центр   Microsoft Imagine X   Office 365   Cisco   ЗДІА на Facebook   Національна гаряча лінія

Запорізька державна інженерна академія © 2006-2019