ЗДІА
   
  ЗАПОРІЗЬКА
ДЕРЖАВНА
ІНЖЕНЕРНА
АКАДЕМІЯ
   
69006 м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226
Тел.: (061) 236-90-34
Факс: (061) 283-08-38
E-mail: info@zgia.zp.ua
Приймальна комісія
Тел.: (061) 236-82-60
E-mail:
Українська
Русский
English
  Про
академію
  Факультети
кафедри
  Структурні
підрозділи
  Міжнародне
співробітництво
  Наука
Аспірантура
  Студенту
ЗДІА
  For
foreigners
  ВСТУП
2018
  Бібліотека
ЗДІА
  СФК
«Січ»
  Освітні
програми
  Сайт підтримки
освітніх програм
 
Новини, події, анонси
Українська мова -
держслужбовцям
ЗДІА ОФІЦІЙНО. ЛІЦЕНЗІЯ
Сертифікація
енергоефективності
HORIZON 2020

КАФЕДРА «ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
Контактні телефони: 227-12-10 завідувач кафедри, 227-12-94 викладацька кафедри
САЙТ КАФЕДРИ
EK
Завідувач кафедрою:
Глущевський
В’ячеслав Валентинович
кандидат економічних наук,
професор.
Тел. 2-26

Освітньо-професійна програма «Економіка» зі спеціальності 051 «Економіка» за бакалаврським рівнем вищої освіти
Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика» зі спеціальності 051 «Економіка» за магістерським рівнем вищої освіти

ДИСЦИПЛІНИ І МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ КАФЕДРИ

Кафедра здійснює підготовку:
за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за освітньою програмою «Економічна кібернетика»

 • Бакалаврів – 10 бюджетних місць;
 • Магістрів – 5 бюджетних місць.
 • Кафедра здійснює підготовку магістрів за освітньою програмою «Управління фінансово-економічною безпекою»
 • Випускники отримують вищу освіту з
  кваліфікацією «економіст».
 • ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

  СПИСОК ДИСЦИПЛІН,
  ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ КАФЕДРОЮ


  ОРГАНІЗАЦІЯ Й ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

  ІНФОРМАЦІЙНИЙ БУКЛЕТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

  Здійснюється на основі учбово-методичної й науково-дослідницької діяльності кафедри ЕІТ. Учбово-методична діяльність містить у собі розробку й написання монографій, навчальних посібників, конспектів лекцій і методичних матеріалів.
  Загальна кількість студентів, що навчаються на денній на заочній формах навчання, становить 120 чол.

  Увага! Випускники коледжів та технікумів мають можливість вступити відразу на другий-третій курс.

  Для абітурієнтів з дипломом молодого спеціаліста є бюджетні місця (щороку від 10 місць).
  Академія забезпечує іногородніх студентів найкращим у Запоріжжі гуртожитком, де створено всі умови для комфортного проживання та підготовки студентів до занять.

  Ліцензований обсяг підготовки фахівців

  Освітньо-кваліфікаційний рівень
  Денна форма навчання Заочна форма навчання
  всього бюджет (планові показники) всього (планується 10 бюджетних місць)
  Бакалавр 65 20 55
  Спеціаліст (на базі диплома бакалавра) 20 5 20
  Магістр (на базі дипломів бакалавра або спеціаліста) 20 5 20


  Вартість навчання за 1 семестр у
  2016-2017 навчальному році:


  Бакалаврат:
 • денна форма навчання - 4400 грн.;
 • заочна форма навчання - 3100 грн.
 • Магістр:
 • денна форма навчання - 7200 грн.;
 • заочна форма навчання - 5000 грн.
 • Науково-дослідна діяльність
  здійснюється за наступними напрямками:

 • управління бізнес-процесами на основі сучасної комп'ютерної техніки;
 • фінансова бізнес-аналітика;
 • управління економічною безпекою підприємств і корпорацій;
 • комп'ютерне бізнес-планування в менеджменті й маркетингові;
 • прийняття рішень у банківській діяльності на основі сучасних інформаційних технологій.

 • Викладачі та студенти кафедри беруть активну участь
  у міжнародних і національних конференціях і семінарах, Всеукраїнському форумі економістів-кібернетиків,
  для обговорення та вирішення актуальних
  проблем економіки.
  Наукові дослідження проводяться в
  тісному співробітництві з місцевими органами державної влади, а також з провідними підприємствами й організаціями міста.

  Матеріально-технічне забезпечення кафедри ЕІТ

  В навчальному процесі задіяні три комп'ютерних класи, з загальною кількістю персональних комп'ютерів 60 од., приєднаних до мережі «Internet», задіяне сучасне програмне забезпечення, різноманітні лабораторні стенди. Всього сучасного обладнання на суму 501201 тис. грн.
  Загальна площа приміщень кафедри складає 397 м2,з них навчально-лабораторних приміщень 294 м2.
  Учбовий процес здійснюється на базі мультимедійної лекційної аудиторії та лабораторій:
 • лабораторія систем моделювання економічних процесів,
 • лабораторія інформаційних систем в економіці,
 • навчальна - тренувальний центр банківських систем.
 • Всі комп'ютери об'єднані в локальну мережу,
  побудовану на основі технології «клієнт-сервер», з виходом в Internet.
  Це дає студентам можливість оперативно одержувати необхідну інформацію для написання курсових та дипломних проектів, науково-дослідної роботи.

  Випускники зі спеціальності,
  які займають керівні посади на підприємствах, в установах, організаціях:

 • Саква Денис - ведучий фінансовий аналітик компанії
  Драган-Капитал, м.Киів;
 • Кучеренко Дмитро - начальник Регіонального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, м.Днепропетрівськ;
 • Жиляков Олег - начальник управління корпоративних інформаційних систем ПАТ «Запоріжсталь»;
 • Даниленко Олексій - начальник планово-економічного управління ПАТ «Дніпроспецсталь»;
 • Грицай Олена - начальник відділення ПАТ «Укрсиббанк».
 • Бази працевлаштування:

 • ПАТ «Запоріжсталь»;
 • ПАТ «Дніпроспецсталь»;
 • ПАТ «Запоріжтрансформатор»;
 • ПАТ «ЗАлК», «ЗАЗ»;
 • ПАТ «Запоріжобленерго»;
 • ПАТ «Дніпроенерго»;
 • ПАТ Метабанк»;
 • ПАТ «Укрсіббанк»;
 • Страхова компанія «АСКА»;
 • Фондова компанія «Емісія»;
 • Запорізька Облдержадміністрація та інші.
  Можливість стажування за кордоном.
 • Посади, які можуть займати випускники:

 • фінансовий бізнес-аналітик;
 • експерт-консультант з економічних питань;
 • маркетолог підприємства;
 • економіст з управління банківськими ризиками;
 • аналітик з комп'ютерних комунікацій та електронної комерції;
 • керівник відділу управління банківськими продуктами;
 • менеджер-аналітик інформаційного бізнесу;
 • Web-дизайнер;
 • спеціаліст з регіональних досліджень;
 • економіст-аналітик інвестиційної, страхової компанії;
 • адміністратор баз даних;
 • інженер-програміст;
 • спеціаліст з автоматизації систем управління
 • ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

  За період свого розвитку з 1980 року кафедра пройшла кілька етапів становлення.
  У 1993 році кафедра «Математичних методів в економіці й інформаційних технологій» почала підготовку студентів за фахом «економічна кібернетика».
  У 2003 році кафедра одержала назву «Економічна кібернетика».
  У 2004 році комісією Міністерства освіти спеціальність «Економічна кібернетика» акредитована на найвищий 4-й рівень, що дає ВУЗу право підготовки магістрів по цій спеціальності, дипломи яких признаються в Європейських країнах.У 2016 році було змінено назву кафедри на кафедра «Економіки та інформаційних технологій».
  На кафедрі протягом 8 останніх років впроваджена в навчальний процес корпоративно-інформаційна система, яка являє собою Web-проект, розміщений у мережі Інтернет за адресою eс.zgia.zp.ua
  Корпоративна система є web-сайтом кафедри, який містить як інформаційну довідку про кафедру, так і модулі навчальної системи, що охоплюють навчальні плани, дисципліни, сторінки кожного студента та викладача, методичні матеріали, тести та результати тестування, поточні рейтинги студентів та ін. І
  нформаційно-методичне забезпечення корпоративної системи постійно оновлюється, вдосконалюється та розширюється.
  zdia
  Веб-майстер Попівща В.О.
                                                                                                       
  МОНУ   Урядовий контактний центр   Microsoft Imagine X   Office 365   Cisco   ЗДІА на Facebook   Національна гаряча лінія

  Запорізька державна інженерна академія © 2006-2018