ЗДІА
   
  ЗАПОРІЗЬКА
ДЕРЖАВНА
ІНЖЕНЕРНА
АКАДЕМІЯ
   
69006 м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226
Тел.: (061) 236-90-34
Факс: (061) 283-08-38
E-mail: info@zgia.zp.ua
ЗДІА реорганізована
у повному складі в
ІНЖЕНЕРНИЙ ІНСТИТУТ ЗНУ
наказом МОН України №1162
Українська
Русский
English
  Про
академію
  Факультети
кафедри
  Структурні
підрозділи
  Міжнародне
співробітництво
  Наука
Аспірантура
  Студенту
ЗДІА
  For
foreigners
  ВСТУП
2019
  Бібліотека
ЗДІА
  СФК
«Січ»
  Освітні
програми
  Сайт підтримки
освітніх програм
 
Новини, події, анонси
Українська мова -
держслужбовцям
ЗДІА ОФІЦІЙНО. ЛІЦЕНЗІЯ
Сертифікація
енергоефективності
HORIZON 2020
Г У М А Н І Т А Р Н И Й
В І С Н И К
ЗАПОРІЗЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ

Збірник наукових праць
ВИПУСК 36
Запоріжжя - 2009
УДК. 063:327(477); 378.1(063); 378.1(477)(063); 339.92 (477) ББК 65.9(4УКР)8+74.58(4УКР)
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії:
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.Г. Воронкова. - Вип. 34. - Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2008. - 254 с.
Фахове видання з філософських наук затверджено Постановою Президії ВАК України
(протокол № 5-05/4 від 11.04.2001 р.)
В збірнику наукових праць дається аналіз концепції інформаційного суспільства, досягнення сталого розвитку та соціально-ринкового господарства; проблем людини в умовах кризового соціуму та різноманітних соціальних проблем - праці, дизайну, міжнародного туризму, соціального потенціалу особистості, що формуються та розвиваються в умовах глобалізації.
РЕЦЕНЗЕНТИ:
Таран В.О. - доктор філософських наук, професор (м. Запоріжжя)
Вандишев В.М. - доктор філософських наук, професор (м. Суми)
Бондарчук І.А. - доктор філософських наук, професор (м. Київ)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №9770 від 15.04.2005 року
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
Секція «Філософія»
Андрущенко В.П. - доктор філософських наук, професор (м. Київ); Бех В.П. - доктор філософських наук, професор (м. Київ); Бондарчук І.А. - доктор філософських наук, професор (м. Київ); Вандишев В.М. - доктор філософських наук, професор (м. Суми); Волинка Г.І. - доктор філософських наук, професор (м. Київ); Воловик В.І. - доктор філософських наук, професор (м. Запоріжжя); Воронкова В.Г. - доктор філософських наук, професор (м. Запоріжжя); Додонов Р.О. - доктор філософських наук, професор (м. Донецьк); Жадько В.А. - доктор філософських наук, професор (м. Запоріжжя); Корженко В.В. - доктор філософських наук, професор (м. Харків); Кривега Л.Д. - доктор філософських наук, професор (м. Запоріжжя); Лепський М.А. - доктор філософських наук, професор (м. Запоріжжя);
Таран В.О.
- доктор філософських наук, професор (м. Запоріжжя); Бондаренко О.В. - доктор філософських наук, професор (м. Запоріжжя); Рижова І.С. - доктор філософських наук, професор (м. Запоріжжя)
Секція «Соціологія»
Катаєв С.Л. - доктор соціологічних наук, професор (м. Запоріжжя); Лобанова А.С. - доктор соціологічних наук, професор (м. Кривий Ріг); Лукашевич М.П. -доктор філософських наук, професор (м. Київ); Сіднєв Л.М. - доктор філософських наук, професор (м. Запоріжжя); Скідін О.Л. - доктор соціологічних наук, професор (м. Запоріжжя); Судаков В.І. - доктор соціологічних наук, професор (м. Київ); Яковенко Ю.І. - доктор соціологічних наук, професор (м. Київ); Чепак В.В. - кандидат соціологічних наук, доцент (м. Київ); Швець Д.Є. - кандидат соціологічних наук, доцент (м. Запоріжжя)
Секція «Політологія»
Алєксєєнко І.В. - доктор політичних наук, професор (м. Бердянськ);
Бабкіна О.В. - доктор політичних наук, професор (м. Київ); Бебик В.М. - доктор політичних наук, професор (м. Київ); Горбатенко В.П. - доктор політичних наук, професор (м. Київ); Картунов О.В. - доктор політичних наук, професор (м. Київ); Оніщенко І.Г. - доктор політичних наук, професор (м. Київ); Кіндратець О.М. - доктор політичних наук, професор (м. Запоріжжя)
Друкується за рішенням Вченої ради
Запорізької державної інженерної академії
(протокол №2 від 04 вересня 2008 р.)
© Редакційна колегія, 2008
© Автори статей, 2008
© Запорізька державна інженерна академія, 2008
Наукове видання
Збірник наукових праць
Гуманітарний вісник
Запорізької державної інженерної академії

за напрямом філософія - фаховий
заснований 2 лютого 2001 року
Випуск №36 (2009 рік)
Упорядник:
Воронкова Валентина Григорівна - доктор філософських наук, професор, академік Української академії політичних наук, академік Міжнародної академії наук вищої школи, зав. кафедри менеджменту організацій, декан факультету менеджменту і фінансів Запорізької державної інженерної академії
Технічний редактор:
Ажажа Марина Андріївна - кандидат наук з державного управління, доцент кафедри менеджменту організацій Запорізької державної інженерної академії
69006, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 226,
Запорізька державна інженерна академія,
кімната л413, тел. (0612) 238-292

Засновник і видавець:
Запорізька державна інженерна академія.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
"Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії"
серія КВ №9770 від 15.04.2005 року.
Видавництво:
Редакційно-видавничий відділ Запорізької державної інженерної академії: 69006, м. Запоріжжя, просп. Леніна, 226,
ЗДІА, кімн. 96
Тел. (0612) 2238-596
Оригінал-макет виготовлено в редакції "Гуманітарного вісника ЗДІА"
Надруковано з електронного оригінал-макету редакції в РВВ ЗДІА

 

ЗМІСТ

№ п/пАвториНазва статтіСто-рінки
1Пожуєв В.І.Формування інформаційного суспільства в умовах глобалізації4
2Валерій БебикПолітична філософія скіфів-аріїв: погляд з минулого 12
3Воронкова В.Г.Синергетична методологія аналізу соціального управління26
4Кіндратець О.М.Міждисциплінарний підхід до вивчення проблеми сталого розвитку47
5Бондаренко О.В.Українська національна ментальність як політична цінність57
6Богуславська О.Г.Україна сьогодні: перехід від деінноваційної до інноваційної моделі розвитку держави68
7Обущак О.О., Обущак С.А.Адміністративне регулювання у сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності75
8Фурсін О.О.Формування концепції соціально-ринкового господарства і соціально-орієнтованого управління86
9Бухтеев Н.И.Интеллектологические аспекты глобализации104
10Козло Н.В.Генезис соціально-філософського осмислення соціального потенціалу особистості113
11Абаніна Н.С.Соціальний опір як фактор сталого розвитку: самоорганізаційний аспект126
12Салогубова О.Є.Проблема мовної реальності в філософській думці давньої Греції136
13Метілка Д.В.Насилля як філософська проблема: історія та сучасність142
14Чумак О.В.Соціально-філософський аналіз поняття «інновація» та «інноваційна діяльність»152
15Банах Л.С.,
Ільчук І.А.
Комунікативна толерантність / інтолерантність студентів ЗДІА166
16Олійник О.М.Поняття «регіоналізація» та «локалізація»: загальне та відмінне180
17Жадько К.В.Міжнародний туризм як субстанційна детермінанта міжнародного взаєморозуміння191
18Волков О.Г.Суперечності дискурсу підданського суб'єкта202
19Рижова І.С.Становлення і розвиток дизайну як духовно-практичного феномена в інформаційно-культурному просторі211
20Дольская О.А.Смена рациональности и субъект образования225
21Сидоренко С.В.Людина в умовах кризового буття232
22Ломачинська І.М.Особливості взаємовідносин релігійного та політичного лідерства в історії розвитку християнської церкви240

 
                                                                                                     
МОНУ   Урядовий контактний центр   Microsoft Imagine X   Office 365   Cisco   ЗДІА на Facebook   Національна гаряча лінія

Запорізька державна інженерна академія © 2006-2019