ЗДІА
   
  ЗАПОРІЗЬКА
ДЕРЖАВНА
ІНЖЕНЕРНА
АКАДЕМІЯ
   
69006 м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226
Тел.: (061) 236-90-34
Факс: (061) 283-08-38
E-mail: info@zgia.zp.ua
ЗДІА реорганізована
у повному складі в
ІНЖЕНЕРНИЙ ІНСТИТУТ ЗНУ
наказом МОН України №1162
Українська
Русский
English
  Про
академію
  Факультети
кафедри
  Структурні
підрозділи
  Міжнародне
співробітництво
  Наука
Аспірантура
  Студенту
ЗДІА
  For
foreigners
  ВСТУП
2019
  Бібліотека
ЗДІА
  СФК
«Січ»
  Освітні
програми
  Сайт підтримки
освітніх програм
 
Новини, події, анонси
Українська мова -
держслужбовцям
ЗДІА ОФІЦІЙНО. ЛІЦЕНЗІЯ
Сертифікація
енергоефективності
HORIZON 2020
 EP

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА (ЕП)

Ауд. л415, л416, л417
Тел.: (061) 227-12-28

Завідувач кафедрою ЕП:
КОВАЛЕНКО
Олена Валеріївна,
професор,
доктор економічних наук
Тел.: (061) 227-12-28
ауд. л417
Докладніше...

Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за бакалаврським рівнем вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Економіка підприємства та управління бізнесом» зі спеціальності 076 «Підприємство торгівля та біржова діяльність» за магістерським рівнем вищої освіти

ДИСЦИПЛІНИ І МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ КАФЕДРИ
Щодо ліцензування спеціальності
Забезпечення літературою спеціальності 076 ПТБ
Інформ. забезпечення спеціальності 076 ПТБ
Навчально-методичне забезпечення 076 ПТБ

Професорсько-викладацький склад кафедри
ПРЕЗЕНТАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Кафедра економіки підприємства здійснює підготовку
за спеціальністю
076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА
БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
1) бакалаврів за спеціалізаціями:
 • Економіка підприємства та організація бізнесу;
 • Комерційне підприємництво та логістика;
 • Бізнес-аналітика та управління бізнес-проектами;
 • Інформація щодо спеціалізацій
  2) магістрів за спеціалізацією:
 • Економіка підприємства та управління бізнесом.

 • Ліцензований обсяг підготовки фахівців та термін навчання

  Освітньо-кваліфікаційний рівень

  Денна форма навчання

  Заочна форма навчання

  загальна кількість місць

  термін навчання

  загальна кількість ісць

  термін навчання

  Бакалавр

  25

  4 роки

  25

  5 років

  Магістр

  30

  1,5 роки

  60

  1,5 роки


  Для вступу на спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" на основі повної загальної освіти необхідно подати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з таких предметів, як:
 • математика;
 • українська мова та література;
 • на вибір: географія, іноземна мова або історія України.
 • ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПОДАТИ ДЛЯ ВСТУПУ
  Випускники коледжів та технікумів мають можливість вступити відразу на другий-третій курс.
  Іногородні студенти забезпечуюься гуртожитком, де створено всі умови для комфортного проживання та підготовки студентів до занять.

  День відкритих дверей для абітурієнтів, їх батьків та всіх бажаючих кафедра економіки підприємства проводить щопонеділка з 12.00 до 15.00.

  ПЕРЕВАГИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

  EP
 • спрямування освітньо-професійної програми підготовки фахівців на отримання фундаментальних науково-методологічних знань щодо економічних процесів та закономірностей функціонування й розвитку підприємства, набуття професійних умінь та навичок з управління підприємницькою та торговельною діяльністю в умовах нестабільного конкурентного бізнес-середовища;
 • органічне поєднання вивчення дисциплін соціально-економічної, загальноекономічної, професійної та практичної підготовки, які охоплюють теорію і практи соціально -економічних відносин і ділового спілкування, що дозволяє у майбутньому випускникам виконувати такі функції, як планово-економічна,
  організаційно-управлінська, інформаційно-аналітична, адміністративно -господарська та ін.;
 • надання випускникам можливості для працевлаштування, оскільки висококваліфіковані фахівці зі спеціальності завжди є затребуваними на ринку праці, а також формування у них конкурентоспроможного потенціалу, необхідного для кар’єрного зростання;
 • розвиває здатність до логічного та аналітичного мислення, вміння діагностувати діяльність підприємства, працювати з документами та спеціальними комп’ютерними програмами, робити висновки та обгрунтовувати заходи щодо підвищення ефективності господарювання, приймати ефективні господарські рішення оперативного та стратегічного характеру;
 • надає необхідні знання для заснування та компетентного розвитку власного бізнесу у сфері виробництва та торгівлі, надання якісних послуг та здійснення операцій на біржах;
 • універсальність спеціальності, яка полягає в тому, що випускники можуть бути задіяні в усіх сферах діяльності, на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми та форми власності. В той же час за потреби фахівцям з даної спеціальності найлегше переорієнтуватись на суміжні професії, такі як бухгалтер, маркетолог, фінансовий аналітик, банківський працівник та ін.

 • Основні дисципліни, що вивчаються під час навчання:
  - Економіка підприємства;  - Менеджмент;
  - Мікроекономіка; - Маркетинг;
  - Макроекономіка; - Проектний аналіз;
  - Міжнародна економіка; - Потенціал та розвиток підприємства;
  - Організація виробництва; - Ціноутворення та цінова політика;
  - Економічний аналіз; - Планування і контроль на підприємстві;
  - Бухгалтерський облік; - Економічне управління підприємством;
  - Стратегія підприємства; - Основи бізнесу;
  - Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків - Управління інноваційною діяльністю та ін.
  EP
  На базі магістерського рівня освіти кафедра економіки підприємства здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії (аспірантів) та доктора наук (докторантів)
  за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань
  07 «Управління та адміністрування».


  Ліцензований обсяг підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії – 10 місць.
  Форма навчання: денна, заочна. Термін навчання – 4 роки.
  Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 073 «Менеджмент» передбачає здобуття ними теоретичних знань, практичних умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для генерування нових ідей, прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо розв’язання комплексних соціально-економічних проблем на підприємствах (установах, організаціях) виробничої та невиробничої сфери економіки з метою досягнення стійкого їх функціонування та розвитку, виконання іншої професійної, а також науково-дослідницької,
  педагогічної діяльності та проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
  Основними напрямами освітньо-наукової
  програми є:
 • менеджмент підприємницької діяльності та адміністрування;
 • управління інноваційним розвитком підприємств та організацій;
 • стратегічний та антикризовий менеджмент.
 • Бізнес-Інкубатор ЗДІА
  НОВИНИ КАФЕДРИ ЕП
  ВІДКРИТТЯ БІЗНЕС- ІНКУБАТОРА В ЗДІА
  ЗАХИСТИ ДИПЛОМНИХ РОБІТ
  НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ
  ВІДГУКИ СТУДЕНТІВ

  ПЕРЕВАГИ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВАEP
  1. Кафедра економіки
  підприємства є першою кафедрою економічного напряму в Запорізькому регіоні та основою всіх інших економічних кафедр. З 1967 року готує фахівців для різних галузей економіки регіону, країни та світу.
  Роботу кафедри організовано за такими напрямами:
 • організація та забезпечення навчального процесу;
 • науково-дослідна робота;
 • навчально-виховна робота.
 • Неодноразово займає перше місце у вузівському огляді -конкурсі «Краща кафедра економічного напрямку».
  2. Концепція розвитку кафедри спрямована на застосування новітніх методів підготовки з урахуванням світового досвіду та постійного підвищення професійно-кваліфікаційного рівня викладачів. Підвищення професійно-кваліфікаційного рівня викладачів відбувається шляхом: захисту кандидатської (докторської) дисертації; стажування на підприємствах, установах, організаціях економічного профілю; проходження науково- педагогічних курсів тощо.
  3. Підготовку фахівців здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький персонал кафедри: 2 доктори наук, професори, 11 кандидатів наук, доцентів, 2 старших викладача та 1 асистент. Всього у підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів приймають участь 5 докторів наук, професорів та понад 35 кандидатів наук, доцентів. Це гарантує отримання сучасної професійної освіти та високу конкурентоспроможність майбутніх фахівців.
  4. Всі освітньо-професійні програми підготовки фахівців розроблені відповідно до державних стандартів, які передбачають формування у студентів системи теоретичних знань, прикладних вмінь і навичок щодо організації та використання методів ефективного господарювання та управління на рівні підприємства та вирішення конкретних економічних завдань на сучасному етапі розвитку економіки.
  5. Матеріально-технічна база кафедри забезпечує якісне проведення лекційних та практичних занять, передбачених навчальними планами та програмами. В навчальному процесі також задіяні спеціалізовані компютерні лабораторії академії.
  6. Кафедрою активно проводиться наукова робота, результатом якої є видання монографій, навчально-методичних посібників, публікація статей у провідних фахових виданнях та участь у міжнародних науково-практичних конференціях. Дипломні та наукові роботи студентів та викладачів кафедри займають призові місця на різного рівня конкурсах наукових праць. За останні три роки колективом кафедри опубліковано понад 300 навчально-методичних та наукових праць.
  ep 7. Студенти, аспіранти, викладачі мають можливість опублікувати власні наукові дослідження у збірнику наукових праць «Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії», що періодично випускається кафедрою та який включено до «Переліку друкованих фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» (Наказ МОН України від 11 липня 2016 № 820 (Додаток 12)).
  Детальна інформація про збірник наукових праць
  «Економічний вісник
  ЗДІА»:

  8. Кафедра економіки підприємства є єдиною кафедрою академії економічного спрямування, яка здійснює на базі вищої освіти підготовку здобувачів наукового ступеня доктора філософії та доктора наук з економічної спеціальності. Це дає можливість випускникам зробити кар’єру в науково-інноваційній та педагогічній діяльності. За час існування кафедри викладачами захищено понад 20 кандидатських дисертацій та 3 докторські дисертації.
  9. З метою посилення практичної підготовки фахівців та подальшого їх працевлаштування кафедра активно співпрацює з багатьма підприємствами: ПАТ «МК «Запоріжсталь», ПАТ «Дніпроспецсталь», ПАТ «Мотор Січ», КП «ЗТМК», «Приватбанк» та ін. Також в рамках навчальної програми з метою підвищення кваліфікаційного та освітньо- професійного рівня організовує екскурсії на різні підприємства Запорізького регіону та України, а також майстер-класи, які проводять для студентів представники підприємств та організацій.
  ep
  10. Викладачами кафедри активно проводиться виховна робота: проведення інструктажів, тематичних бесід, конкурсів, екскурсій, відвідування музеїв, театрів, виставок тощо. Виховна робота кафедри спрямована на вдосконалення підготовки висококваліфікованих фахівців, формування наукового світогляду у студентів, духовний та моральний їх розвиток, виховання у них активної життєвої позиції.
  ep

  ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

  Універсальність спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та високий рівень професійної підготовки випускників кафедри, що дозволяє їм вирішувати актуальні економічні завдання в умовах ринкової економіки та швидкозмінюваного зовнішнього середовища, забезпечують стовідсоткове їх працевлаштування.
  Основними місцями роботи випускників є:
  промислові підприємства; підприємства торгово-комерційної діяльності; приватні підприємства; державні організації, науково-дослідні організації, освітні установи, банки, страхові, інвестиційні компанії, брокерські фірми тощо.
  Посади, які можуть займати випускники:
  директор малого підприємства; керівник (заступник керівника) підприємства (підрозділу, відділу); керівник проекту; професіонал у галузі економіки, маркетингу, торгівлі; професіонал у сфері ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності, інноваційної діяльності; професіонал з управління проектами; радник з економічних питань; фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку; економіст виробничих підрозділів, планово-фінансового відділу; економіст з фінансових питань, з праці та заробітної плати; економіст із збуту; маркетолог; економіст-аналітик; менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі; менеджер у сфері послуг; менеджер з комерційних питань та управління; фахівець з біржової торгівлі; агенти з комерційних послуг, агент з нерухомості; торговельні брокери тощо.
  ВИПУСКНИКИ КАФЕДРИ
  EP
  ep
  Веб-майстер Попівща В.О.
                                                                                                       
  МОНУ   Урядовий контактний центр   Microsoft Imagine X   Office 365   Cisco   ЗДІА на Facebook   Національна гаряча лінія

  Запорізька державна інженерна академія © 2006-2019