ЗДІА
   
  ЗАПОРІЗЬКА
ДЕРЖАВНА
ІНЖЕНЕРНА
АКАДЕМІЯ
   
69006 м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226
Тел.: (061) 236-90-34
Факс: (061) 283-08-38
E-mail: info@zgia.zp.ua
ЗДІА реорганізована
у повному складі в
ІНЖЕНЕРНИЙ ІНСТИТУТ ЗНУ
наказом МОН України №1162
Українська
Русский
English
  Про
академію
  Факультети
кафедри
  Структурні
підрозділи
  Міжнародне
співробітництво
  Наука
Аспірантура
  Студенту
ЗДІА
  For
foreigners
  ВСТУП
2019
  Бібліотека
ЗДІА
  СФК
«Січ»
  Освітні
програми
  Сайт підтримки
освітніх програм
 
Новини, події, анонси
Українська мова -
держслужбовцям
ЗДІА ОФІЦІЙНО. ЛІЦЕНЗІЯ
Сертифікація
енергоефективності
HORIZON 2020
  Г У М А Н І Т А Р Н И Й
В І С Н И К
ЗАПОРІЗЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ

Збірник наукових праць
ВИПУСК 37
Запоріжжя - 2009
УДК. 063:327(477); 378.1(063); 378.1(477)(063); 339.92 (477)ББК 65.9(4УКР)8+74.58(4УКР)
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії:
Збірник наукових праць / Гол. ред. В.Г. Воронкова. - Вип. 37. - Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2008. - 254 с.
Фахове видання з філософських наук затверджено
Постановою Президії ВАК України
(протокол № 5-05/4 від 11.04.2001 р.)
В збірнику наукових праць дається аналіз концепції інформаційного суспільства, досягнення сталого розвитку та соціально-ринкового господарства; проблем людини в умовах кризового соціуму та різноманітних соціальних проблем - праці, дизайну, міжнародного туризму, соціального потенціалу особистості, що формуються та розвиваються в умовах глобалізації.
РЕЦЕНЗЕНТИ:
Таран В.О. - доктор філософських наук, професор (м. Запоріжжя)
Вандишев В.М. - доктор філософських наук, професор (м. Суми)
Бондарчук І.А. - доктор філософських наук, професор (м. Київ)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №9770 від 15.04.2005 року
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
Секція «Філософія»
Андрущенко В.П. - доктор філософських наук, професор (м. Київ); Бех В.П. - доктор філософських наук, професор (м. Київ); Бондарчук І.А. - доктор філософських наук, професор (м. Київ); Вандишев В.М. - доктор філософських наук, професор (м. Суми); Волинка Г.І. - доктор філософських наук, професор (м. Київ); Воловик В.І. - доктор філософських наук, професор (м. Запоріжжя); Воронкова В.Г. - доктор філософських наук, професор (м. Запоріжжя); Додонов Р.О. - доктор філософських наук, професор (м. Донецьк); Жадько В.А. - доктор філософських наук, професор (м. Запоріжжя); Корженко В.В. - доктор філософських наук, професор (м. Харків); Кривега Л.Д. - доктор філософських наук, професор (м. Запоріжжя); Лепський М.А. - доктор філософських наук, професор (м. Запоріжжя);
Таран В.О.
- доктор філософських наук, професор (м. Запоріжжя); Бондаренко О.В. - доктор філософських наук, професор (м. Запоріжжя); Рижова І.С. - доктор філософських наук, професор (м. Запоріжжя)
Секція «Соціологія»
Катаєв С.Л. - доктор соціологічних наук, професор (м. Запоріжжя); Лобанова А.С. - доктор соціологічних наук, професор (м. Кривий Ріг); Лукашевич М.П. -доктор філософських наук, професор (м. Київ); Сіднєв Л.М. - доктор філософських наук, професор (м. Запоріжжя); Скідін О.Л. - доктор соціологічних наук, професор (м. Запоріжжя); Судаков В.І. - доктор соціологічних наук, професор (м. Київ); Яковенко Ю.І. - доктор соціологічних наук, професор (м. Київ); Чепак В.В. - кандидат соціологічних наук, доцент (м. Київ); Швець Д.Є. - кандидат соціологічних наук, доцент (м. Запоріжжя)
Секція «Політологія»
Алєксєєнко І.В. - доктор політичних наук, професор (м. Бердянськ);
Бабкіна О.В. - доктор політичних наук, професор (м. Київ); Бебик В.М. - доктор політичних наук, професор (м. Київ); Горбатенко В.П. - доктор політичних наук, професор (м. Київ); Картунов О.В. - доктор політичних наук, професор (м. Київ); Оніщенко І.Г. - доктор політичних наук, професор (м. Київ); Кіндратець О.М. - доктор політичних наук, професор (м. Запоріжжя)
Друкується за рішенням Вченої ради
Запорізької державної інженерної академії
(протокол №2 від 04 вересня 2008 р.)
© Редакційна колегія, 2009
© Автори статей, 2009
© Запорізька державна інженерна академія, 2009
Наукове видання
Збірник наукових праць
Гуманітарний вісник
Запорізької державної інженерної академії

за напрямом філософія - фаховий
заснований 2 лютого 2001 року
Випуск №37 (2009 рік)
Упорядник:
Воронкова Валентина Григорівна - доктор філософських наук, професор, академік Української академії політичних наук,академік Міжнародної академії наук вищої школи,зав. кафедри менеджменту організацій, декан факультету менеджменту і фінансівЗапорізької державної інженерної академії
Технічний редактор:
Ажажа Марина Андріївна - кандидат наук з державного управління, доцент кафедри менеджменту організацій
Запорізької державної інженерної академії
69006, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 226,
Запорізька державна інженерна академія,кімната л413, тел. (0612) 238-292

Засновник і видавець:
Запорізька державна інженерна академія.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
"Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії"
серія КВ №9770 від 15.04.2005 року.
Видавництво:
Редакційно-видавничий відділ Запорізької державної інженерної академії: 69006, м. Запоріжжя, просп. Леніна, 226,ЗДІА,кімн. 96
Тел. (0612) 2238-596
Оригінал-макет виготовлено в редакції "Гуманітарного вісника ЗДІА"
Надруковано з електронного оригінал-макету редакції в РВВ ЗДІА

 

ВИПУСК 37
ЗМІСТ

№ п/п Автори Назва статті Сто-рінки
1 Пожуєв В.І. Інтелектуальний капітал як стратегічний потенціал організації 4
2 Воронкова В.Г. Місце і роль України в глобалізаційних процесах сучасності 16
3 Пашков І.А. Земля як чинник соціального розвитку 33
4 Володін П.В. Проблема формування екологічної свідомості особи 43
5 Гончаренко О.А. Єдність індивідуального та соціального у філософсько-освітній концепції
Степана Балея
53
6 Волков О.Г. Дискурс капіталістичного суб`єкта 64
7 Козловець М.А. Європейська ідентичність: уніфікація чи "єдність в розмаїтті"? 72
8 Рижова І.С. Дизайн в технічних вузах України 87
9 Чумак О.В. Етичні аспекти впровадження нанотехнології в умовах розвитку інноваційного суспільства 96
10 Патлах І.М. Особливості оптимізації трудових відносин у період економічної кризи: теорія й практика 105
11 Водоп\'янов К.Г. Соціально-філософський аналіз мотиваційного процесу: можливості резонансного управління 112
12 Буканова О.В. Фактори формування світоглядних орієнтацій людини: український контекст 123
13 Кіндратець О.М. Роль світового громадянського суспільства в подоланні негативних наслідків глобалізації 129
14 Костенко К.А. Економічна стратегія трансформаційних процесів в умовах фінансової глобалізації 137
15 Бутченко Т.І. Зміст поняття «проектування» 144
16 Повзло О.М. Які технології освіти необхідні українській педагогіці 155
17 Бондаренко О.В. Українська національна економічна ментальність і «дух капіталізму» 167
18 Желябін В.О. Оцінка ефективності державного управління з критеріями фінансової безпеки України 180
19 Вандышев В.Н. К вопросу о философии постмодернизма 185
20 Бондаревич І.М. Психосоматичний аспект філософського діалогу 194
21 Сакун А.А. Коммуникация и информация - исходные базисные элементы структуры образования 202
22 Кокорев А.В. Рационально-рефлексивное осмысление сущности техники и технического знания 213
23 Дуднікова І.І. Соціально-філософський дискурс екології людини 226
24 Гнилицька Н.О.. Праця як соціокультурний феномен 234

 
 
                                                                                                     
МОНУ   Урядовий контактний центр   Microsoft Imagine X   Office 365   Cisco   ЗДІА на Facebook   Національна гаряча лінія

Запорізька державна інженерна академія © 2006-2019