ZSEA
   
  ZAPORIZHZHIA
STATE
ENGINEERING
ACADEMY
   
69006 Zaporizhzhia, Soborny Ave., 226
Tel.: (061) 236-90-34
Fax: (061) 283-08-38
E-mail: info@zgia.zp.ua

Tel.: (061) 236-82-60
E-mail:
Українська
Русский
English
  About
ZSEA
  For
foreigners
 
Новини
ZSEA HISTORY
horizont
Горизонт 2020 – фінансова рамкова програма ЄС з досліджень та інновацій, що є інструментом реалізації флагманської ініціативи Інноваційного союзу, Європа 2020 з метою зміцнення конкурентоспроможності Європи у глобальному вимірі. Вона триватиме з 2014 року до 2020 року з загальним бюджетом приблизно 80 млрд. євро.

Програма «Горизонт 2020» запроваджує широкий підхід до інновацій, що не обмежується випуском на ринок нової продукції, а охоплює також процеси, системи або інші підходи, включаючи визнання сильних європейських сторін в дизайні, творчості, послугах та значенні соціальних інновацій.

Більше інформації можна знайти на Національному порталі програми Горизонт-2020
The list of "Horizon 2020" actual calls that are a priority for ZSEA scientists in bilingual format: Перелік актуальних викликів програми «Горизонт-2020» що є пріоритетними для науковців ЗДІА у двомовному форматі:
LCE-08-2016-2017: Development of next generation biofuel technologies (Розробка технологій виробництва біопалива наступного покоління)
LCE-28-2017: Highly flexible and efficient fossil fuel power plants (Високогнучкі та ефективні електростанції на викопних видах палива)
LCE-31-2016-2017: Social Sciences and Humanities Support for the Energy Union (Соціальні науки і гуманітарна підтримка енергетичного союзу)
REV-INEQUAL-09-2017: Boosting inclusiveness of ICT-enabled research and innovation (Підвищення інклюзивності досліджень та інновацій за допомогою ІКТ)
EE-02-2017: Improving the performance of inefficient district heating networks (Підвищення продуктивності мереж неефективного централізованого теплопостачання)
EE-11-2016-2017: Overcoming market barriers and promoting deep renovation of buildings (Подолання ринкових бар'єрів та заохочення до глибокої реконструкції будівель)
EE-14-2016-2017: Construction skills (Будівельні навички)
EE-15-2017: Increasing capacities for actual implementation of energy efficiency measures in industry and services (Підвищення потенціалу для фактичної реалізації заходів щодо підвищення енергоефективності в промисловості та сфері послуг)
ZSEA contact person from for cooperation on Horizon 2020 projects: Контактна особа з боку ЗДІА щодо співробітництва по проектам програми Горизонт-2020:
Associate professor of Organization and Project Management Department of Zaporizhia State Engineering Academy Доцент кафедри Менеджменту організацій та управління проектами ЗДІА
Oleksandr Babych Бабич Олександр Борисович
+380677454598 (Ukrainian or Russian) aleksbabich@ukr.net +38-067-745-45-98
aleksbabich@ukr.net
   
 
 
                                                                                                     
МОНУ   Урядовий контактний центр   Microsoft Imagine X   Office 365   Cisco   ЗДІА на Facebook   Національна гаряча лінія

Zaporizhzhia State Engineering Academy © 2006-2019