ЗДІА
   
  ЗАПОРІЗЬКА
ДЕРЖАВНА
ІНЖЕНЕРНА
АКАДЕМІЯ
   
69006 м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226
Тел.: (061) 236-90-34
Факс: (061) 283-08-38
E-mail: [email protected]
Українська
Русский
English
  Про
академію
  Факультети
кафедри
  Структурні
підрозділи
  Міжнародне
співробітництво
  Наука
Аспірантура
  Студенту
ЗДІА
  Абітурієнту
ЗДІА
  For
foreigners
  Бібліотека
ЗДІА
  Газета
«Академія»
  Студентська
Січ
  Сайт підтримки
освітніх програм
 
Новини, події, анонси
ІСТОРІЯ ЗДІА
АКТУАЛЬНО
Національно-
патріотичне виховання
ЗДІА ОФІЦІЙНО. ЛІЦЕНЗІЯ
  КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ЗДІА
 
 
22 грудня 2011 р. відбулася конференція
трудового колективу академії.
Конференцію вів незмінний голова конференції трудового колективу, професор Василь Степанович Гавриш.
У порядку денному було два питання, а саме:
 • підтвердження повноважень новообраних членів Ради трудового коллективу,
 • звіт ректора академії про виконану роботу за 2011-й рік.
 • Перший пункт порядку денного не викликав ні бухливого обговорення, ні питань, тому що більша частина новообраних членів Ради Трудового колективу - студенти факультетів, делегованих замість тих, хто закінчив своє навчання в академії.
  Основним питанням конференції був звіт професора Пожуєва В.І. про результати діяльності у 2011 році на посаді ректора ЗДІА.
  Зважена позиція В. І. Пожуєва , його спокійна впевненість у правомірності та доцільності всієї діяльності керівництва академії відразу ж передалася слухачам. Доповідь, як говорять, пройшла на єдиному подиху. Цьому сприяв і той факт, що засідання проводилося в аудиторії, яка носить ім\'я нашого першого ректора Юрія Михайловича Потебні.
Заслухавши й обговоривши звіт проф. Пожуєва В.І. про результати діяльності у 2011 році на посаді ректора ЗДІА,
К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Я
відзначила, що діяльність ректора ЗДІА проф. Пожуєва В.І. у 2011 році була спрямована на подальше поліпшення організації навчально-виховного процесу, забезпечення високої якості підготовки фахівців, підвищення результативності науково-дослідної роботи співробітників академії, виконання умов контракту із МОНМС України та умов Колективного договору,
а саме:
 • забезпечення, згідно з діючою ліцензією, освітньої підготовки;
 • виконання держзамовлення на прийом на всі освітньо-кваліфікаційні рівні та договірних зобов\'язань з підготовки фахівців на комерційних засадах понад держзамовлення;
 • підвищення ефективності науково-дослідної роботи з найважливіших проблем за рахунок держбюджету та на госпрозрахункових і комерційних засадах;
 • підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі, докторантурі та прикріплення до ЗДІА здобувачів за 6-ма галузями наук та 17 науковими спеціальностями;
 • збереження стабільного фінансово-економічного стану академії, що відобразилось у своєчасних виплатах заробітної плати, стипендій, оплати відпусток та дотриманні договірних зобов\'язань при розрахунках за товари та послуги, у тому числі комунальні;
 • неухильне дотримання умов колективного договору та відповідних положень Статуту ЗДІА, забезпечення дотримання норм чинного законодавства в усіх сферах діяльності.
 

Заслухавши звіт ректора академії, до мікрофону виходили члени трудового колективу, які взяли участь в обговоренні
звіту професора Пожуєва В.І. про результати діяльності у 2011 році на посаді ректора ЗДІА
та внесли пропозиції та побажання щодо діяльності академії в майбутньому році.


 
Проф. Червоний І.Ф.
Завідувач кафедри МКМ
Ректор проф. Пожуєв В.І. значну увагу приділяє діяльності кафедр - основної ланки вищого навчального закладу.
У першу чергу це стосується навчально-виховної та науково-методичної роботи, допомогу ректора ми відчуваємо при організації практичної підготовки студентів на підприємствах і організаціях, при оновленні кафедрального парку персональних комп\'ютерів, у формуванні загальнокафедрального навчального навантаження.
Завдяки постійній допомозі ректора на кафедрі МКМ успішно вирішуються питання життєво важливі для підвищення наукового рівня співробітників.
Дришлюк Т.В.
Доцент кафедри ОНС
Особистою заслугою ректора проф. Пожуєва В.І. є створення та всебічна підтримка ефективно діючої управлінської команди.
Завдяки такій технології управління ректору вдається успішно розв\'язувати складні соціально-економічні проблеми нашого нелегкого часу. Регулярною виплатою заробітної плати та доплат за науковий ступінь і вчене звання, як це здійснюється в нашій академії, може похвалитися далеко не кожен навчальний заклад. Навіть таке нелегке в усіх відношеннях питання, як оптимізація кількості кафедр, завдяки зваженому підходу ректора Пожуєва В.І. вдалося вирішити без втрат кваліфікованих працівників.
Студ. групи ТЕ-08д Дехтярук К.О.
президент студентського сенату
В академії панує сприятлива атмосфера, яка існує перш за все завдяки ректору Пожуєву В.І. і деканам факультетів та всьому викладацькому складу.
Саме завдяки ректорській підтримці органів студентського самоврядування проводиться ряд заходів у навчальній, благодійній, науковій та спортивній сферах, які сприятливо впливають на гармонійний розвиток студентів академії. Студентка Дехтярук К.О. висловила побажання щодо фінансової підтримки у 2012 році щорічної Всеукраїнської конференції студентського самоврядування та спортивних змагань студентських команд.
Проф. Банах В.А.
Декан ФБВР
Діяльність ректора, спрямована на підвищення ефективності навчально-виховної та наукової роботи, принесла конкретні результати:
-зросла якість підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів, про що свідчать результати роботи державних екзаменаційних комісій;
-науково-педагогічний склад академії поповнився молодими науковцями: співробітниками академії захищені цього року 3 докторські і 15 кандидатських дисертацій.
Під керівництвом ректора проведена значна організаційна робота з оптимізації та
підвищення ефективності
діяльності управлінської
структури
 
Ст. викл. Бут В.В.
Член профкому
Спільні залагоджені дії адміністрації та профспілки дозволили у 2011 році виконати всі соціальні програми, заплановані в рамках колективного договору.
Головне - це виплата всім категоріям працівників академії заробітної плати без затримок, надання матеріальної допомоги у разі виникнення у працівників або членів їх сімей критичних ситуацій. Ми розуміємо, що нинішня складна демографічна й економічна ситуація в країні суттєво обмежує фінансові можливості академії, але просимо, по можливості, звернути увагу керівництва академії та особисто ректора проф. В.І. Пожуєва на необхідність оновлення частини устаткування
санаторію-профілакторію.
Жеребцов О.М.
Асистент кафедри МОМ
Ректор Пожуєв В.І. завжди з розумінням ставився до кафедральних проблем, у тому числі до організації як суто наукової роботи, так і до науково-господарських досліджень. Більшість присутніх розуміє, що без матеріальної і технічної підтримки, яку забезпечують госпдоговори, важко впроваджувати результати дисертаційних робіт і наукових пошуків взагалі.
Завдяки кафедральній допомозі та сприянню ректора В.І. Пожуєва вдалося впровадити на підприємстві КП «ЗТМК» результати дисертаційної роботи та підійти до заключної стадії її захисту.
Баранець В.І.
Проректор з АГР
Академія виконала всі фінансові та інші договірні зовнішні зобов\'язання. В академії безперебійне функціонування систем тепло-, водо-, газо- та електропостачання. Це можливе тільки завдяки постійномій увазі ректора до господарських проблем і його передбачливості. Продовжує втілюватися в життя система енергозбереження, яка дозволить і в подальшому суттєво економити кошти на системах постачання.
Виконані соціально значимі проекти та роботи за допомогою чи особистою ініціативою ректора академії.
Є прохання до ректора В.І. Пожуєва щодо виділення на 2012 рік коштів для подальшої заміни освітлювальних ламп розжарювання на сучасні енергозберігаючі, придбання кондиціонерів та автоматичних регуляторів опалення.
Проф. Насекан Ю.П.
Завідувач НДС
Пріоритетним завданням, за переконанням ректора проф. Пожуєва В.І., є формування плану прийому до аспірантури, виконання плану захистів дисертацій, виконання НДР, підготовка наукових видань тощо.
В аспірантурі за денною формою навчається 38 аспірантів і докторантів, при цьому щорічно захищається 14-16 кандидатських і одна-дві докторські дисертації, що є високим показником.
Плідно діє очолювана ректором спецрада із захисту докторських і кандидатських дисертацій за напрямом «Металургія».
Завдяки підтримці ректора у цьому році отримана нова ліцензія Мінбудівництва, архітектури та ЖКГ України на право розробки проектної документації та обстеження виробничих конструкцій, будівель і споруд на період до 2016 року.
Особлива увага приділялася ректором питанням активізації студентської наукової діяльності.
 
Самойлов В.Л.
Директор ЗМК ЗДІА
Ректор ЗДІА проф. Пожуєв В.І. завжди допомогає коледжу: виділялася необхідна для коледжу навчально-методична література зі спеціальних дисциплін (видрукувана у РВВ); викладачі коледжу мали змогу грунтовно підвищити свою кваліфікацію на провідних кафедрах академії; у разі необхідності надавалися транспортні послуги; в аварійних випадках залучалися зварювальники АГЧ тощо.
Ємчицька Т.В.
Завідувач відділом бібліотеки
Ректор проф. Пожуєв В.І. постійно приділяє велику увагу роботі бібліотеки академії. Так, у 2011 році продовжувалося комплектування фондів бібліотеки сучасною навчально-методичною, науковою літературою та періодичними виданнями.
На клопотання бібліотеки, була збільшена площа залів на 260 м2, що дало змогу задовольнити інформаційні потреби студентів, викладачів і співробітників. Крім того, це поліпшило також умови роботи співробітників бібліотеки.
Проф. Сокольник В.І.
Завідувач кафедри ВВ
Ректор проф. Пожуєв В.І. вирішує про кафедральні проблеми. Так, для кафедри ВВ було позитивно вирішено питання індивідуального навантаження, завдяки його допомозі науковці нашої кафедри змогли неодноразово побувати на міжнародних наукових конференціях і представити там свої творчі здобутки.
Відчуваємо підтримку ректора в модернізації лабораторного обладнання, у придбанні необхідної навчальної літератури тощо.

Всі делегати конференції,
які виступали з обговоренням
звіту ректора про результати
діяльності у 2011 році,
запропонували визнати
роботу ректора
професора Пожуєва В.І.
за звітний рік

ЗАДОВІЛЬНОЮ.
 

К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Я У Х В А Л Ю Є:
1. Звіт ректора академії професора Пожуєва В.І. взяти до відома.
2. Вважати діяльність професора Пожуєва В.І. на посаді ректора ЗДІА у 2011 році задовільною.


 
 
   
Веб-майстер Попівща В.О.
                                                                                                     
MON   DPA   Cisco   DreamSpark   Office 365
Запорізька державна інженерна академія © 2006-2016