ЗДІА
   
  ЗАПОРІЗЬКА
ДЕРЖАВНА
ІНЖЕНЕРНА
АКАДЕМІЯ
   
69006 м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226
Тел.: (061) 236-90-34
Факс: (061) 283-08-38
E-mail: info@zgia.zp.ua
ЗДІА реорганізована
у повному складі в
ІНЖЕНЕРНИЙ ІНСТИТУТ ЗНУ
наказом МОН України №1162
Українська
Русский
English
  Про
академію
  Факультети
кафедри
  Структурні
підрозділи
  Міжнародне
співробітництво
  Наука
Аспірантура
  Студенту
ЗДІА
  For
foreigners
  ВСТУП
2019
  Бібліотека
ЗДІА
  СФК
«Січ»
  Освітні
програми
  Сайт підтримки
освітніх програм
 
Новини, події, анонси
Українська мова -
держслужбовцям
ЗДІА ОФІЦІЙНО. ЛІЦЕНЗІЯ
Сертифікація
енергоефективності
HORIZON 2020
 
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ (МОУП)

Сайт кафедри МОУП
moup
ДЕТАЛЬНІШЕ...
Завідувач кафедрою
ВОРОНКОВА
ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА
доктор філософських наук, професор, академік Української академії політичних наук
каф. (061)227-12-23
моб. (050) 637-27-68;
(067) 89-09-946 valentinavoronkova236@gmail.com
Заступник
завідувача кафедри
Ажажа
Марина Андріївна,
кандидат наук державного управління,
доцент
(066)911-84-05
moup
Освітньо-професійна програма «Менеджмент» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за бакалаврським рівнем вищої освіти
Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за бакалаврським рівнем вищої освіти
Освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій та адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за магістерським рівнем вищої освіти
Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за магістерським рівнем вищої освіти

ДИСЦИПЛІНИ І МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ КАФЕДРИ
Кафедра менеджменту організації та управління проектами здійснює підготовку фахівців в галузі знань
07 Управління та адміністрування за напрямом

073 Менеджмент
074 Публічне управління та адміністрування:
Освітньо-кваліфікаційний рівень МАГІСТР
(на базі рівня бакалавра або спеціаліста):
 • спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» (диплом - менеджер (управитель) організації) за денною та заочною формою (термін навчання – 1 рік 5 місяців) вартість навчання в 2015/16 навчальному році – 6100 грн. за семестр
 • спеціальність «Управління проектами» (диплом - керівник проектів та програм) за денною формою (термін навчання – 1 рік 5 місяців) вартість навчання в 2015/16 навчальному році – 6100 грн. за семестр
 • Освітньо-кваліфікаційний рівень СПЕЦІАЛІСТ
  (на базі рівня бакалавра)
 • спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» (диплом - менеджер (управитель) організації)
 • спеціальність «Управління проектами» (диплом - керівник проектів та програм) за денною та заочною формами навчання
  (термін навчання – 1 рік)
 • галузь знань 07 Управління та адміністрування
  Освітньо-кваліфікаційний рівень БАКАЛАВР
  (на базі рівня молодшого спеціаліста) за денною та заочною формами навчання
  а також проводить
  КУРСИ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ та СТАЖУВАННЯ
  за спеціальністю або окремими дисциплінами кафедри та різноманітними спеціалізаціями (слухачі отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка).
  Підготовка фахівців на кафедрі МОУП проводиться за ДЕННОЮ та ЗАОЧНОЮ формами навчання на базі:
 • повної середньої освіти (з атестатом середньої школи);
 • середньої спеціальної освіти (з дипломом молодшого спеціаліста коледжу) за скороченим терміном навчання за всіма спорідненими спеціальностями;
 • повної вищої освіти (з дипломом про вищу освіту) – ПЕРЕПІДГОТОВКА спеціалістів з отриманням другої вищої освіти і диплома менеджера (управителя) організації за скороченим терміном навчання у співробітництві з
  Центром безперервної освіти ЗДІА

 • Академія забезпечує іногородніх студентів найкращим в Запоріжжі гуртожитком, де створено всі умови для комфортного проживання та підготовки студентів до занять.
  Увага!
  Випускники коледжів та технікумів мають можливість вступити відразу на другий-третій курс

  Станом на 01.09.2016 на кафедрі працюють 16 викладачів, в тому числі: 3 професори (з них 1 академік), 10 кандидатів наук, доцентів, 2 старших викладача і 2 асистента.
  Значна частина викладачів мають багаторічний стаж та досвід роботи у вищому навчальному закладі, високу педагогічну кваліфікацію.
  Колектив кафедри успішно веде навчально-методичну, навчально-дослідну та суспільно-виховну роботу, за результатами якої серед профілюючих кафедр академії користується заслуженою повагою.
  Професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту організації та управління проектами сприяє адаптації освіти з менеджменту організацій до міжнародних стандартів, а саме:
 • створення науково-методичного забезпечення нового покоління навчальних посібників і підручників та електронних навчальних посібників і підручників;
 • впровадження передових інноваційних технологій (кейсів, ігор, задач) у процесі викладання дисциплін соціально-економічного циклу;
 • формування креативних здібностей студентів та удосконалення роботи з методами інформаційно-комунікаційних технологій.
 • moup

  ПРО КАФЕДРУ

  За роки існування кафедри підготовлено більше 3000 випускників спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування» та «Управління проектами».

  За роки існування кафедри захищено 3 докторських дисертацій з політології та соціології ( Кіндратець О.М. – д.політ.н., Постол О.Є. – д. політ.н., Швець Д.Є. – д. соц.. н.) та 17 кандидатських дисертацій з філософії, соціології, політології, державного управління, економіки.
  Воронковою В.Г. створена наукова школа з гуманістичного менеджменту.

  Колектив кафедри підготував більше 200 навчально-методичних посібників; більше, ніж 50 конспектів лекцій; навчальних посібників з грифом
  МОНУ - 17; наукових статей - 250, студентських статей - 50,
  матеріалів конференцій - 560.
  Підготовлено більше десятка наукових монографій (індивідуальних і колективних) та десятки навчальних посібників з грифом МОН України.

  Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» (2016 р- 67 номерів)
  є гордістю не тільки кафедри, академії, але й України, який є фаховим з філософських дисциплін та має
  13 наукометричних баз та включений до 15 бібліотек світу.


  В результаті підготовки кадрів високої кваліфікації через аспірантуру доктором філософських наук, професором Воронковою В.Г. сформовано наукову школу з гуманістичного менеджменту, яка отримали визнання в Україні.

  Кафедра менеджменту організації та управління проектами постійно працює над розробкою науково-дослідних робіт, які затверджені Міністерством освіти і науки як держбюджетні:
  • 2012-2014 рр. «Формування механізмів цивілізаційного розвитку сучасного соціуму у глобальному вимірі» (0111U010481), контексті яких розробляються концепції управління сталого розвитку підприємства; організаційно - економічного механізму євроінтеграційної політики України; концепції виживання сучасного українського суспільства, що детермінується глобалізаційними чинниками сучасності; досліджуються
   соціоантропологічні, соціоекономічні та соціокультурні виміри сучасного українського суспільства; антропологічні засади філософії менеджменту;
  • 2015-2017 рр. «Удосконалення механізмів розвитку інформаційного суспільства як цивілізаційної програми сучасної України в контексті глобалізації» (0115U002343), в контексті якої сформована нова парадигма інформаційного суспільства, що потребує нової інформаційної культури та адаптації людини до життя в інформаційному соціумі.
  moup
  Випускники кафедри підготовлені як професійні управлінці вищого рангу і призначаються для роботи на посадах управлінського персоналу у державних та комерційних структурах різних форм власності, а саме:
  керівника або заступника керівника організації або структурного підрозділу, менеджера з управління персоналом, менеджера-логіста, менеджера з персоналу, менеджера відділу збуту, менеджера з продажів, керівника виробничого підрозділу, голови фермерського господарства, менеджера комерційного відділу, фахівця з аналізу ринку, економічного радника (органи державної влади), консультанта з економічних питань, спеціаліста з державної служби, регіонального представника відомих брендів тощо.

  Основні напрями професійної діяльності випускників кафедри< –
  інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська
  та адміністративно-господарська,
  а за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності:
  економічна, маркетингова, обліково-контрольна,
  зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідна.
  moup

  Бази практик та працевлаштування:

  ВАТ «Запоріжсталь», ЗНКБ «Прогрес», Концерн «Міські теплові мережі», ТОВ «Метаморфоза», ВАТ «Запоріжтрансформатор», Запорізька облдержадміністрація, Управління із захисту прав споживачів Запорізької міської ради, районна адміністрація Запорізької міської ради по Ордженікідзевському району, районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району, районна адміністрація Запорізької міської ради Хортицькому району, районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району, районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району, районна адміністрація Запорізької міської ради по Жовтневому району, Управління державною службою держслужи України в Запорізькій обл., Управління пенсійного фонду України, ВАТ «Запоріжкран», ВАТ «Мотор - Січ», ВАТ ««Перетворювач», ВАТ «Дніпроспецсталь», ВАТ «ЗАлК», ВАТ «Метабанк», АКБ «Інвестбанк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», АБ «Приватбанк», АКБ «Індустріалбанк».

  ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО З ПРОФІЛЬНИМИ ЗАРУБІЖНИМИ ВНЗ
  СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
  moup
   
  Веб-майстер Попівща В.О.
                                                                                                       
  МОНУ   Урядовий контактний центр   Microsoft Imagine X   Office 365   Cisco   ЗДІА на Facebook   Національна гаряча лінія

  Запорізька державна інженерна академія © 2006-2020