ЗГИА
   
  ЗАПОРОЖСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИНЖЕНЕРНАЯ
АКАДЕМИЯ
   
69006 г. Запорожье, пр. Соборный, 226
Тел.: (061) 236-90-34
Факс: (061) 283-08-38
E-mail: info@zgia.zp.ua
ЗГИА реорганизована
в полном составе в
ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ ЗНУ
приказом МОН Украины №1162
Українська
Русский
English
  Про
академію
  Факультети
кафедри
  Структурные
подразделения
  Международное
сотрудничество
  Наука
Аспирантура
  Студенту
ЗГИА
  For
foreigners
  ВСТУП
2019
  Библиотека
ЗГИА
  СФК
«Січ»
  Образовательные
программы
  Сайт підтримки
освітніх програм
 
Новости
Украинский язык -
госслужащим
ЗГИА ОФИЦИАЛЬНО. ЛИЦЕНЗИЯ
Сертификация
энергоэффективности
HORIZON 2020

КОРПОРАТИВНИЙ КОДЕКС
Запорізької державної інженерної академії      

Завдання Кодексу полягає у тому, щоб встановити стандарти етичної поведінки у ЗДІА для сприяння її ефективному функціонуванню та охороні суспільного інтересу.
Місія ЗДІА:
Поповнювати соціальний капітал м. Запоріжжя та сприяти інтелектуалізації суспільства, готуючи якісних фахівців інженерних спеціальностей, зокрема з металургії, енергетики, будівництва, економіки, менеджменту, електроніки та інформатики; нести відповідальність за кожного підготовленого фахівця.
Емблема ЗДІА.
Вона підкреслює промислову спрямованість місії ЗДІА щодо навчальної підготовки фахівців для народного господарства України,
зокрема металургів, енергетиків, будівельників, яка здійснюється в м. Запоріжжі, головним символом якого є гребля Дніпровської ГЕС.
Головним завданням ЗДІА
є організація достатнього за обсягами, актуального за змістом, різноманітного за формами, сучасного за засобами, якісного за виконанням, доступного професійного навчання інженерних, керівних та наукових кадрів усіх освітніх рівнів для промисловості м. Запоріжжя та України.
З огляду на реалізацію місії та головного завдання визначальними пріоритетами функціонування ЗДІА є:
 • орієнтація на професійну підготовку інженерних, керівних та наукових кадрів перш за все для промисловості м. Запоріжжя;
 • запровадження та дотримання європейських стандартів підготовки фахівців усіх освітніх рівнів;
 • розвиток та широке використання світового досвіду і сучасних освітніх технологій, спрямованих на ефективне навчання професіоналів, їх безперервну фахову освіту;
 • посилення науково-дослідної, експертної та інформаційно-консультативної діяльності з питань металургії, енергетики, будівництва, економіки, менеджменту, електроніки, інформатики тощо;
 • впровадження у систему управління ЗДІА сучасних технологій менеджменту з метою їх практичної апробації;
 • створення умов для професійного зростання викладачів, науковців, інших працівників ЗДІА, студентів тощо.
 • Кодекс грунтується на наступних провідних принципах функціонування ЗДІА:

 • прозорості й публічності освітнього процесу;
 • демократичності та коректності внутрішніх взаємовідносин у ЗДІА;
 • рівності у доступі до навчання;
 • упровадження державної мови у навчально-виховний процес;
 • політичної грамотності і толерантності;
 • дотримання необхідного рівня соціального захисту студентів та персоналу ЗДІА;
 • професійності викладацької діяльності;
 • системності, ефективності та результативності навчально-виховного процесу підготовки фахівців;
 • інноваційності у науково-освітній діяльності;
 • відповідальності за якість підготовлених фахівців;
 • визнання та забезпечення статусу студента як партнера, відповідального за зміст та якість вищої освіти;
 • автономії та студентської самоврядності.
 • Корпоративна культура ЗДІА базується на таких тезах:
 • розвиток і удосконалювання ЗДІА відбувається безперервно;
 • розвиток ЗДІА є складовою професійного зростання її викладачів;
 • кожний працівник та студент ЗДІА гідний індивідуального підходу.
 • Заключні положення:
 • корпоративний кодекс ЗДІА складається із самого Кодексу, а також кодексу честі викладача ЗДІА та кодексу честі студента ЗДІА;
 • корпоративний кодекс ЗДІА і кодекс честі викладача ЗДІА ухвалюється і підписується адміністрацією ЗДІА.
 • Кодекс честі студента ЗДІА ухвалюється на загальній конференції студентів ЗДІА і підписується повноважними представниками студентства та адміністрації ЗДІА;
 • корпоративний кодекс ЗДІА, кодекс честі викладача ЗДІА і кодекс честі студента ЗДІА набирають сили після їх ухвалення та офіційного оприлюднення у газеті "Академія";
 • усі зміни та доповнення до вищезазначених кодексів вносяться за тими ж правилами за якими відбувалось ухвалення самих кодексів.
  Ці зміни та доповнення також набирають сили після їх ухвалення та офіційного оприлюднення у газеті "Академія".
 •                                                                                                      
  МОНУ   Урядовий контактний центр   Microsoft Imagine X   Office 365   Cisco   ЗДІА на Facebook   Національна гаряча лінія

  Запорожская государственная инженерная академия © 2006-2020