ЗДІА
   
  ЗАПОРІЗЬКА
ДЕРЖАВНА
ІНЖЕНЕРНА
АКАДЕМІЯ
   
69006 м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226
Тел.: (061) 236-90-34
Факс: (061) 283-08-38
E-mail: [email protected]
Українська
Русский
English
  Про
академію
  Факультети
кафедри
  Структурні
підрозділи
  Міжнародне
співробітництво
  Наука
Аспірантура
  Студенту
ЗДІА
  Абітурієнту
ЗДІА
  For
foreigners
  Бібліотека
ЗДІА
  Газета
«Академія»
  Студентська
Січ
  Сайт підтримки
освітніх програм
 
Новини, події, анонси
ІСТОРІЯ ЗДІА
АКТУАЛЬНО
Національно-
патріотичне виховання
ЗДІА ОФІЦІЙНО. ЛІЦЕНЗІЯ
    ЗВІТНО - ВИБОРЧА КОНФЕРЕНЦІЯ
СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ЗДІА
 
 
 
Студентське наукове товариство
було створено у жовтні 2010р.;
час сплинув швидко у цікавому, оригінальному, творчому житті та
вже у березні 2013р. відбулась звітно - виборча конференція,
на якій було заслухано звіт Голови СНТ ЗДІА за 2010-2013 н.р
та обрано нове Правління і
Голову Студентського наукового товариства.

У доповіді Голови СНТ ЗДІА Калюжної Юлії міститься \'рунтовний аналіз діяльності СНТ за звітний період, протягом якогобуло проведено більше 20 наукових форумів на всіх факультетах ЗДІА під керівництвом досвідчених, відомих науковців; спільно з Радою молодих вчених організовано
Першу науково-практичну конференцію молодих вчених, студентів та магістрантів ЗДІА «Наука як елемент становлення молодого фахівця», яка відбулася у грудні 2012 року. За результатами роботи конференцій видано збірник наукових праць. Студенти самостійно створили символіку, структуру, розробили офіційний сайт Товариства, регулярно проводили збори Правління СНТ, інформаційно- ознайомчу роботу щодо організації науково-дослідної роботи студентів. Досягненням є те, що на всіх факультетах створені студентські наукові товариства, де студенти напружено, самовіддано, з великим ентузіазмом та ініціативою займаються творчою дослідною діяльністю за покликом.
Діяльність Товариства вийшла за межі ЗДІА: підписано угоду про співпрацю з Науковим товариством студентів та аспірантів Запорізького національного університету, проводились спільні засідання Правлінь товариств та наукові заходи, налагоджуються дружні відносини зі студентами інших ВНЗ.
Представники СНТ ЗДІА (Калюжна Юлія (ОА-12-1м), Попов Мартін (БУД-12-1м)) стали учасниками наради з питань розвитку наукових товариств вишів у Міністерстві освіти і науки України; делеговані до складу робочих груп з розробки проекту Типового положення та Стратегії розвитку наукових товариств студентів
на 2011-2015 рр.
Голова СНТ доповідала про діяльність Товариства на Вченій раді та науково-технічній раді академії, де була отримана позитивна оцінка роботи.
Заслуговує на високу оцінку прес-центр СНТ, що проводив інформаційну роботу з популяризації наукової діяльності та залучення студентської молоді до наукового життя.
Відзначені певні успіхи студентів у науці (участь, перемоги в олімпіадах, науково-практичних конференціях, публікації...), виявлені певні проблеми (пасивність багатьох студентів, відсутність студентських наукових гуртків на деяких кафедрах...).
СНТ вдячне за плідну співпрацю: НДС (проф. Насекан Ю. П.), Раді молодих вчених (проф. Доненко В.І.), Студентському Сенату (Дехтярук К.), Студентському профкому (Баєв В., Хлєбнікова А.)...
Виступаючі (Галуза Марія, Попов Мартін, Рубель Борис...) відзначили певні досягнення та побажали подальшого розвитку Товариству. Роботу Голови СНТ ЗДІА було визнано задовільною. Формальна процедура звіту пройшла жваво, цікаво, відповідально та невимушено.
Після звіту учасникам конференції була запропонована програма претендента на посаду Голови СНТ ЗДІА Малкова Павла, яка і отримала підтримку шляхом його обрання.
Колектив СНТ ЗДІА бажає новому лідеру натхнення та успіхів!
Затверджено персональний склад Правління Студентського наукового товариства ЗДІА, до якого ввійшли погоджені кандидатури від факультетів: Коваленко Оксана (ФЕУ), Гаргесян Катерина (ФЕУ), Квіциані Тамта (ФБВР), Лук\'янова Тетяна(ФБВР), Самойлова Юлія (ФЕЕ), Завгородня Наталія (ФЕЕ), Пахомовський Дмитро (ФІЕТ), Галуза Марія (ФІЕТ), Ганна Бойко (МФ), Проломов Антон (МФ). Вченим секретарем Студентського наукового товариства було обрано Юлію Ревуцьку.
Найбільш активні члени СНТ ЗДІА нагороджені почесними грамотами за вагомий внесок у розвиток та становлення наукового товариства. Участь у конференції взяли: проректор з науково- педагогічної роботи д.т.н. проф. Пазюк М.Ю.,
проректор з науково-педагогічної роботи проф. Ніконова З.А.,
начальник науково - дослідного сектору ЗДІА проф. Насекан Ю.П., члени наукового товариства ЗДІА...
Одним із позитивних результатів діяльності уже минулого Правління СНТ є те,
що в форматі корпоративної культури ЗДІА студентська молодь створила чудову креативну самоврядну організацію, в якій панує дух самостійності,
відповідальності, дискусійності, вміння виражати та відстоювати свою наукову та громадянську позицію. І ми дуже вдячні за створення і підтримку такого сприятливого, творчого, морально-психологічного клімату нашої організації проф. Пожуєву В.І. та проф.Пазюку М.Ю.
Прес-центр СНТ ЗДІА
 
 
 
 
 
     
Веб-майстер Попівща В.О.
                                                                                                     
MON   DPA   Cisco   DreamSpark   Office 365
Запорізька державна інженерна академія © 2006-2016