ЗДІА
   
  ЗАПОРІЗЬКА
ДЕРЖАВНА
ІНЖЕНЕРНА
АКАДЕМІЯ
   
69006 м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226
Тел.: (061) 236-90-34
Факс: (061) 283-08-38
E-mail: [email protected]
Українська
Русский
English
  Про
академію
  Факультети
кафедри
  Структурні
підрозділи
  Міжнародне
співробітництво
  Наука
Аспірантура
  Студенту
ЗДІА
  Абітурієнту
ЗДІА
  For
foreigners
  Бібліотека
ЗДІА
  Газета
«Академія»
  Студентська
Січ
  Сайт підтримки
освітніх програм
 
Новини, події, анонси
HORIZON 2020
Українська мова -
держслужбовцям
Національно-
патріотичне виховання
ЗДІА ОФІЦІЙНО. ЛІЦЕНЗІЯ
Запорожская государственная инженерная академия


Витяг з ЄДЕБО щодо здійснення
освітньої діяльності ЗДІА від 13.05.2017р


На сайті Міністерства освіти і науки України:
Відомості про право здійснення освітньої діяльності
вищими навчальними закладами та науковими установами


ВНЗ, СПРЯМОВАНИЙ В МАЙБУТНЄ!

Правила прийому 2017
Перелік працівників ЗДІА, які мають наукові публікації в наукометричних базах Scopus або Web of Science Core Collection. Перелік 1
Перелік працівників ЗДІА, які мають наукові публікації в наукометричних базах Scopus або Web of Science Core Collection. Перелік 2

Запорізька державна інженерна академія, відповідно до Наказу МОН України № 943 від 16.10.2009 р. і Постанови Кабінету Міністрів України № 265 від 02.03.2010 р., починає видачу додатків до диплома про вищу освіту, розробленого відповідно до форми, затвердженої Європейською комісією, Радою Європи і UNESCO/CEPES.
ДОДАТОК ДО ДИПЛОМУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА
Запорізька державна інженерна академія заснована в 1959 році Міністерством вищої і середньої освіти УРСР як вечірній факультет Дніпропетровського металургійного інституту; з 1965 року - філія ДметІ, а з 1976 року - Запорізький індустріальний інститут. Постановою Кабінету Міністрів України №592 від 29.08.1994 р. на базі Запорізького індустріального інституту створено Запорізьку державну інженерну академію.
Незабаром ВНЗ святкуватиме свій 55 ювілей. За мірками людського життя - вік зрілості. У даному випадку цей критерій цілком можна застосувати і до інженерної академії. Оскільки за роки свого існування завдяки вдалому старту навчальний заклад виріс із філіалу провінційного інституту до академії. Випускники академії стовідсотково задовольняють кадрову потребу промисловості регіону.Першу цеглину благополуччя сьогоднішньої академії заклав її перший
РЕКТОР - Ю.М. ПОТЕБНЯ.
ІСТОРІЯ ЗДІА
Він очолював вуз понад 20 років. Був не тільки мудрим керівником, але й натхненником, який спромігся об'єднати колективи педагогів і студентів під гаслом спільної ідеї: "Свій вуз - своїми руками!"Вдала ідея незабаром була матеріалізована у будівництві власними силами навчальних корпусів, профілакторію, студентської бази відпочинку, створенні студзагонів. Це дозволило відразу уніфікувати навчальний процес:формування у студентів активної громадянської позиції, відстоювання її не лише розвивало організаторські здібності, але й забезпечувало підготовку інженерів-професіоналів.
В ЗДІА затверджений і діє
КОРПОРАТИВНИЙ КОДЕКС ЗДІА,, КОДЕКС ЧЕСТІ ВИКЛАДАЧА,,
КОДЕКС ЧЕСТІ СТУДЕНТА ЗДІА.

РЕКТОРАТ
ТЕЛЕФОННИЙ ДОВІДНИК
О нас пишут СМИ:

Именные стипендии от "Запорожстали"
КОНКУРЕНЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ДОСТОЙНОЙ... В ПОДГОТОВКЕ СТРОИТЕЛЕЙ (Газета "Миг". №31 от 31.07.2014)
ФАКУЛЬТЕТ РЕАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ (ФЕУ) (Газета "Суббота плюс". №31 от 31.07.2014)
ВМЕСТЕ МЫ ЕДИНЫ, ВЕДЬ ЗА НАМИ СИЛА, АКАДЕМИЯ! (Газета "Суббота плюс". №28 от 10.07.2014)
СПАСИБО ЗА ПРОФЕССИЮ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА! (Газета "Суббота плюс". №28 от 10.07.2014)
Я В СТРОИТЕЛИ ПОЙДУ - ЗНАЮ, ГДЕ НАУЧАТ! (Газета "МИГ". №28 от 10.07.2014)
Газета Індустріальне Запоріжжя №184 стор.4
РЕЙТИНГ ЗДІА «КОМПАС-2013»
"ШКОЛА-ЗДІА-ЗАПОРІЖСТАЛЬ"
МЕТАЛЛУРГ- ПРОФЕССИЯ ПЕРСПЕКТИВНАЯ
Екскурсія викладачів ЗДІА на «Запоріжсталь»
Майстер-клас металурга

 
ФАКУЛЬТЕТИ ЗДІА

Факультет будівництва та
цивільної інженерії (ФБЦІ)

Факультет енергетики, електроніки та інформаційних технологій (ФЕЕІТ)
Факультет металургії
(МФ)

Факультет економіки та
менеджменту (ФЕМ)

Центр безперервної освіти
Перепідготовка спеціалістів та підвищення кваліфікації за всіма базовими спеціальностями академії (форми навчання - денна та вечірня)

Академія є потужним науково-дослідним комплексом.
В академії працює 778 чоловік. Навчальний процес і наукову діяльність забезпечують 324 науково-педагогічних працівника, у тому числі 33 доктора наук та 189 кандидатів наук.

З 1995 року діє спеціалізована Вчена рада з захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальності 05.16.02. "Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів".
Підвищення якості підготовки фахівців визначено в академії як пріоритетне завдання, що передбачає впровадження інноваційних технологій навчання, наскрізну комп\'ютеризацію та інформатизацію, залучення студентів до різноманітних форм науково-дослідної роботи, отримання теоретичних і практичних знань.
Сучасний ВНЗ не може динамічно розвиватись без бібліотеки, яка працює на основі новітніх інформаційних технологій. Фонд бібліотеки поповнюється підручниками нового покоління з використанням мультимедійних технологій та електронними підручниками.
Інформаційно-обчислювальний центр діє на правах структурного підрозділу Запорізької державної інженерної академії. Основною метою ІОЦ є організація, керівництво, координація, контроль і здійснення робіт по забезпеченню безперебійного функціонування і розвитку інформаційно-комп\'ютерної інфраструктури ЗДІА. В навчальному процесі академії задіяні 30 комп'ютерних класів. Всього в навчальному процесі використовується понад 1000 персональних комп\'ютерів.
Академія вже багато років є активним учасником розвитку інформаційних технологій в Запоріжжі. На базі ЗДІА працюють мережева академія CISCO та Microsoft IT Academy.
Лінгвістичний центр був створений в Запорізькій державній інженерній академії в 2000 році з метою навчання перш за все студентів академії, що беруть участь в міжнародних програмах академічного обміну, а також усіх бажаючих, іноземним мовам, зокрема, англійській, німецькій, французькій, іспанській. У центрі навчаються люди різних вікових категорій та професій: школярі, студенти і аспіранти, пенсіонери та бізнесмени.
У сучасних умовах вищі навчальні заклади займаються не тільки науково - освітньою діяльністю, а й використовують принцип єдності процесів навчання, заняття наукою та виховання. У цьому контексті важливе місце у виховній роботі належить інституту кураторства.
Студенти ЗДІА беруть активну участь у житті та діяльності академії через органи студентського самоврядування:
Студентський сенат ЗДІА, Студентська рада гуртожитків ЗДІА, Студентське наукове товариство, Первинна профспілкова організація студентів, аспірантів та докторантів ЗДІА.
У виховному процесі важливе значення має робота громадських організацій: філософського, політичного клубів, клубу бухгалтерів та аудиторів. Клуб інтелектуальних ігор "Що? Де? Коли?" - один із найкращих у нашому місті.
Студентський центр мистецтв «Port-Arte» (ЗДІА) не має аналогів на території України.
Свою роботу студентський центр почав як студентський клуб, в якому були такі творчі колективи як СТЕМ, ВІА, ансамблі народного і бального танцю, а потім був створений центр, який об'єднав усі жанри мистецтва: студентський театр, вокальну студію, шоу-балет, ансамбль сучасного естрадного та бального танців, команду КВК.
Досягнення студентського та викладацького складу у спорті - це один з успішних напрямків, що розвивається у ЗДІА ще з 60-70 років. Вихованці ЗДІА ставали олімпійськими чемпіонами, срібними призерами олімпіад. У командах академії з різних видів спорту підготовлені 91 майстер спорту та 44 майстри міжнародного класу. Академія надає усім бажаючим можливість займатися баскетболом, легкою атлетикою, гандболом тощо.
Академія має 2 студентських гуртожитки на 1280 місць, загальною площею 14850 кв.м.
У гуртожитках створено всі умови для комфортного проживання, самостійної роботи і підготовки до занять, належним чином організовано побутові послуги.
Медичне обслуговування студентів академії здійснюється в обласній студентській лікарні та у медичному пункті академії.
Значний внесок в охорону і зміцнення здоров\'я студентів академії робить санаторій -
профілакторій,
єдиний серед санаторіїв ВНЗ України, що удостоєний вищої категорії, який працює за безперервним графіком. Лікувальний комплекс складається з кабінетів лікарів, маніпуляційного кабінету, інгаляторію, залу лікувальної фізкультури, відділення фізіотерапії.
Основне завдання кожного вищого навчального закладу - формування інтелектуального ресурсу держави. Нині Запорізька державна інженерна академія своїми науковими розробками та інноваційними технологіями навчання здійснює вагомий внесок у кадрове забезпечення реалізації політики соціально-економічного зростання України.
Бути попереду в будь-якій справі, йти назустріч новому - «через терени - до зірок» - девіз професорсько-викладацького та студентського складу АКАДЕМІЇ. З такою вагомою науково-педагогічною та історичною спадщиною виходить академія на новий етап свого розвитку, підтверджуючи й на цьому етапі своєї історії престиж провідного інженерного навчального закладу Запорізького краю.


Запорізька державна інженерна академія
69006 м. Запоріжжя, пр. Леніна 226
Тел. (061) 236-90-34
факс: (061) 283-08-38
E-mail: [email protected]
Офіційний сайт академії: zgia.zp.ua

   
Веб-майстер Попівща В.О.
                                                                                                     
МОНУ     Microsoft Imagine X   Office 365   Cisco   ЗДІА на Facebook   Національна гаряча лінія

Запорізька державна інженерна академія © 2006-2018